, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Startup, specialiseret i Virtual Reality indenfor medicinalindustrien og sundhedssektoren, søger sparring og bestyrelse. Ballerup – SPRINGBOARD®

  • 19 Sep 2019
  • 14:00 - 17:00
  • The CAMP, kl 14:00 til 17:00 pa Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
  • 7

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring og nye bestyrelsesmedlemmer til forretnings- og marketing strategier.

- Hvilken forretningsmodel og markedsstrategi er mest optimal for virksomheden?

- Hvordan kan virksomheden effektiv udarbejde juridisk stærke samarbejdsaftaler?

- Hvordan sikrer virksomheden kapital til udviklingen de næste par år?

- Hvordan skal virksomheden struktureres fremadrettet?

- Hvordan får virksomheden sit image og markedsværdi promoveret bedst muligt?


Branche: Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder), Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingstadie: Proof of Business


Virksomheden udvikler unikke brugerdefinerede Virtual Reality (VR) interaktive simuleringer til design, træning og daglige driftsoperationer til medicinalindustrien og sundhedssektoren.

Udover at være innovativt er VR-løsningerne tidsparende, økonomisk optimerende samt bæredygtigt. Produktet erstatter delvis omfangsrige procedurelæsning med en mere effektiv læring. Der tilbydes også løbende opdateringer, rådgivning samt service i brugen af VR.

Teamet er yderst kompetent med mange års erfaring inden for rådgivning, design og visualisering i medicinal- og sundhedssektoren. Virksomheden, der er i opstartsfasen, har fået den første store ordre, og har både potentiale og ressourcerne til stor fremtidig vækst.

Målet er at blive blandt de største udviklere indenfor virtuelle løsninger til medicinalindustrien og sundhedssektoren. Virtuelle løsninger er fortrinsvis uudforskede blandt medicin- og sundhedsfirmaer, og der er derfor et stort fremtidigt markedspotentiale, både i Danmark og internationalt.


Kompetencer

B2B

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Prissætning

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idégrundlag

Interessen og mulighederne inden for brugen af VR er stærkt stigende i både medicinalindustrien og sundhedssektoren. Udover at være innovativt er VR-løsningerne også tidsparende, økonomisk optimerende samt bæredygtigt. Virksomheden fokuserer primært på enkle kognitive træningsløsninger til produktion og drift i medicinalindustrien og sundhedssektoren.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden er startet på det danske marked, hvilket har en stor medicinsk industri. Gennem kontakter i medicinalindustrien og sundhedssektoren har virksomheden markedsført og præsenteret mulighederne ved brug af VR i træning scenarier til en lang række store potentielle kunder.

På nuværende tidspunkt er der ingen fokuserede konkurrenter i branchen. Dog ser virksomheden en større interesse og udvikling i markedet.

Vækstpotentiale/mål

Virksomhedens mål er at være blandt de største udviklere indenfor virtuelle løsninger til medicinalindustrien og sundhedssektoren. Virtuelle løsninger er fortrinsvis uudforskede blandt medicin- og sundhedsfirmaer, og der er derfor et stort fremtidigt markedspotentiale, både i Danmark og internationalt. Begge områder støder virksomheden på stor interesse for fremtidig brug af VR. Virksomheden er i gang med regionerne om at sætte det første case i gang i sundhedssektoren, som overvejer alternative læringsmetoder, såsom VR.

Ledelse og team.

Virksomheden er startet af X og Y som tilsammen har 40 års erfaring af inden for medicinalindustrien

X har 20 års rådgivererfaring i medicinalindustrien. Tidligere roller indbefatter bl.a. rådgiver, projektleder, portfolio/account manager samt rådgivning af VR/AR implementering i produktionen.

Y har 30 års erfaring i 3D samt visualisering og design af medicinal-faciliteter, inkl. markedsundersøgelse og udvikling af VR/AR-løsninger.

Derudover består virksomheden af en mindre gruppe nyuddannede software-udviklere, UX-designere og 3D grafikere.

Bestyrelse

Virksomheden søger bestyrelsesmedlemmer med passion, engagement og kontakterne til at kunne optimere forretningen.

Virksomheden vil foretrække erfaring indenfor:

- IT-Jura

- Medicinalindustrien og sundhedssektoren

- Markedseskalering og strategiudvikling

- Offshoring

- Prissætning

Økonomi/finansiering

Virksomheden har modtaget den første store ordre samt søgt om statsligt tilskud. Derudover har virksomheden en egen investering og er A/S.

Størstedelen af udgifterne går til lønninger, hvilket i år, 2019, er dækket med den nuværende økonomi.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomheden er i gang med første proof-of-concept (POC) til en større og kendt betalende kunde og har anskaffet sig det nødvendige uddannede personale samt state-of-the-art udstyr. Derudover har virksomhedens interne team udviklet mindre opgaver med hensyn til fremtidig udvikling af VR-løsninger.

Virksomheden er i proces med diverse fondsinvesteringer, - men har pt ikke modtaget soft money.

Virksomheden har oprettet et samarbejde med et hold Unity-developers i udlandet.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring og nye bestyrelsesmedlemmer til forretnings- og marketing strategier.

- Hvilken forretningsmodel og markedsstrategi er mest optimal for virksomheden?

- Hvordan kan virksomheden effektiv udarbejde juridisk stærke samarbejdsaftaler?

- Hvordan sikrer virksomheden kapital til udviklingen de næste par år?

- Hvordan skal virksomheden struktureres fremadrettet?

- Hvordan får virksomheden sit image og markedsværdi promoveret bedst muligt?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software