, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Virksomheden sætter ikke bare strøm til bøgerne i folkeskolen, men bruger digitaliseringen til en ny forbedret, interaktiv og differentierende undervisning. KBH – SPRINGBOARD®

  • 02 Oct 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Grønbech, kl 14:00 til 17:00 pa A. P. Møllers Allé 9C, 2791 Dragør
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 26. september 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 26. september 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring og input i forbindelse med salg til kommuner, opbrydning af duopol samt ekspandering af materiale og marked.

- Udvikling af forretningsmodel/ strukturering de kommende år

- De kommunale/offentlige indkøbsstrukturer, så vi kan blive klogere på hvem vi skal kontakte og hvordan vi lettest på den måde kommer til de offentlige indkøbsaftaler

- Hvordan sikrer vi kapital til udvikling af en større fagpakke i løbet af de næste 2-3 år?

- Markedskendskab af EdTech til B2G og B2C ifht. salg til hhv. kommuner og privatpersoner, såfremt det også vurderes af panelet, at det er et relevant marked for virksomheden.


Branche: EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har nytænkt måden at undervise i folkeskolen med deres undervisningsplatform. Digitale muligheder tillader at differentiere elever uden at adskille i grupper af ”gode” og ”dårlige” elever. Platformen anvender bl.a. videoer, der stopper og stiller spørgsmål, interaktive elementer på siden og kreative gruppeopgaver, der ligger op til samarbejde og tillader flere måder at få forståelse for det underviste materiale på.

Virksomheden har en fuldt udviklet undervisningsplatform til samfundsfag, som allerede i dag bliver brugt af flere hundrede elever hver uge. Platformen er et opgør mod ”bare at sætte strøm til en bog”, men derimod bruge digitalitet til det digitaliteten kan, en ny forbedret, interaktiv og differentierende og helt up to date undervisningsform.

Platformen er udarbejdet af et ungt dynamisk team af studerende på statskundskab og DTU, som er drevet af et ønske om at gøre folkeskolen bedre. For virksomheden har samfundsfaget været en prototype til at teste markedet og er med positiv feedback nu klar til at fokusere kræfterne på salg og udvidelse til flere fag og et større marked.

Målet for virksomheden er inden for 5 år, at kunne tilbyde en fuld fagpakke til folkeskoler og have 10-15 % af det 300 mio. kroners store marked, samt have åbnet dørene for salg internationalt.


Kompetencer

B2G

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Marketing & Branding

Online marketing

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden har nytænkt måden at undervise i folkeskolen med deres undervisningsplatform. Digitale muligheder tillader at differentiere elever uden at adskille i grupper af ”gode” og ”dårlige” elever. De tillader at lære læremålene på baggrund af aktuelle nyheder og ikke mindst lære på mange andre måder end at læse end tekst. Til sidstnævnte bruges videoer der stopper og stiller spørgsmål, interaktive elementer på siden og kreative gruppeopgaver der ligger op til samarbejde og tillader flere måder at få forståelse for det underviste materiale.

Virksomheden opererer på et marked med meget få store aktører. Virksomhederne er ufleksible og traditionelle i deres læringsmetoder, hvilket hverken lærer eller elever er glade for. Markedets størrelse er på 300 mio. kroner for folkeskolen og det er virksomhedens mål inden for det næste år at udbrede den nuværende samfundsplatform og inden for de næste 3 år at udvikle den fulde fagpakke til alle fag i folkeskolen og dermed muliggøre at tage 10-15% af markedet inden for 5 år.

Det første år kan lade sig gøre med det nuværende team, som er en kombination af fagligt stærke individer inden for samfundsfaget, samt dygtige sælgere og ledere, som ville kunne være grundlaget for en udvidelse til opbygning af den større fagpakke.

Denne fagpakke har to muligheder for finansiering. Fagpakken skal enten bygges op i takt med at samfundsplatformen skaber indtægter eller laves hurtigere med udefrakommende kapital.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring og input i forbindelse med salg til kommuner, opbrydning af duopol samt ekspandering af materiale og marked.

- Markedskendskab af EdTech til B2G og B2C ifht. salg til hhv. kommuner og privatpersoner, såfremt det også vurderes af panelet, at det er et relevant marked for virksomheden.

- De kommunale/offentlige indkøbsstrukturer, så vi kan blive klogere på hvem vi skal kontakte og hvordan vi lettest på den måde kommer til de offentlige indkøbsaftaler

- Udvikling af forretningsmodel/ strukturering de kommende år

- Hvordan sikrer virksomheden kapital til udvikling af en større fagpakke i løbet af de næste 2-3 år?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software