, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Crowd treasury finansplatform, revolution af privatmarkedet for opsparing, forrentning, lån & kreditter. KBH – SPRINGBOARD®

  • 09 Oct 2019
  • 13:00 - 16:00
  • DJØF, kl 13:00 til 16:00 pa Gothersgade 133, 1123 København K
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 6. september 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 6. september 2019

Registration is closedFokus: forretningsudvikling

Der ønskes sparring om valg af forretningsmodel, go-to-market strategi og funding?

-Valg af forretningsmodel, fx abonnementsbaseret vs. data driven

-Virksomhedens go 2 market strategi

-Funding muligheder, strategi og valg af investore(r)

-Etablering af bestyrelse / Advisory board


Branche: App, Software/SaaS, FinTech (finans og forsikring), Andet (Deleøkonomi)

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomhedens mål er at skabe en deleøkonomisk tjeneste (en platform, som virker på såvel browser som mobil/tablet), hvor private kan mødes og låne likviditet af hinanden.

Virksomheden er startet op i starten af 2019 af erhvervsfolk med tung IT, finans & bank erfaring, og produktet ventes færdigudviklet som beta model i slutningen af 2019.

Brugerne kan gratis få adgang til platformen, og bruge tjenesten lige så fleksibelt og ofte som det ønskes. Virksomheden stiller infrastrukturen og løsningen til rådigheden under de gældende finansielle regler, hvorved brugere kan opnå et markant højere afkast på den privatøkonomiske løbende likviditet (indestående, forbrugslån og kreditter). Der arbejdes ud fra en abonnementsbaseret indtægtsmodel, men andre mulige forretningsmodeller analyseres og vurderes også.

Konceptet er succesfuldt afprøvet i bl.a. USA og UK hvor reguleringen er mindre restriktiv og tilbagebetalingsraterne lavere end i Danmark, og markedet er i dag en to-cifret mia. USD-marked.

Efterspørgslen for lånefinansiering og markant forbedret afkast på privat kapital er langt højere end udbuddet i dag berettiger på det danske marked.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2C

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Salg


______________________________________________

Virksomhedens idegrundlag er at vi ved hjælp af en finans platform kan understøtte 3 efterspurgte behov, som vokser dag for dag. A) flere og flere ønsker at benytte deleøkonomiske tjenester, da disse er smartere, hurtigere og billigere til at løse menneskers fundamentale behov (parkering, transport, ferie, adgange, maskiner mv). Vores virksomhed tilbyder en deleøkonomisk tjeneste for finansiering B) flere og flere mennesker ønsker vi tager FN’s verdensmål seriøst Idégrundlag. Vores virksomhed arbejder konkret med at sikre mål #8 og #10, som omhandler hhv. understøttelse af individuel økonomisk vækst, lige finansieringsmuligheder for alle og mindre ulighed C) ensartet finansiel regulering med markant bedre finansierings produkter til kunderne. Vores virksomhed tilbyder et produkt, hvor dele af renteprofitten flyttes fra de finansielle institutioner til brugerne uden de geares. Vores virksomhed løser det problem, at pengene kommer til at arbejde for ejerne fremfor bankerne, og muliggør et øget udbud af lånefinansiering, hvor det i Danmark kun er 52% af efterspørgslen der efterkommes.

Vores kunder er privat personer, som både kan indgå som långivere og låntagere. I princippet kan erhverv også deltage i stil med crowdlending platforme, men det ønsker vi ikke. Markedet er i første omgang det danske privatmarked (uden pengebindinger i aktier, pensioner, obligationer), men mere den frie løbende likviditet på ca. 1000 MIA DKK årligt og kassekreditter, forbrugslån og banklån på ca. 100 MIA DKK årligt. Konkurrenterne er i princippet bankerne, mens investeringer i aktier ikke anses for direkte konkurrence produkter.

Målet er i første omgang (2020-2021) at etablere sig i Danmark, og derefter hurtigt efter at vokse i Skandinavien. Vækstpotentiale er i princippet globalt, men vores fokus er at skabe vækst i EU markedet.

Der er 4 medarbejdere i virksomheden, hvoraf 3 af dem er ejere og stiftere. CEO er med ca. 15 års kombineret bank, treasury and betalingssetup erfaring fra danske og globale virksomheder stærk ift. det finansielle. CTO og Tech lead har begge ca. 20 års kombineret IT udvikling, program styring, tekniske partnerskaber erfaring fra danske og globale virksomheder. Alle tre har været i opstartsvirksomheder før. Produkt/Market Manager har mindre erhvervserfaring, men kommer med fintech erfaring fra Canada. Dertil kommer et partnerskab med IBM, der stiller 3 IT udviklere til rådighed igennem produktudviklingsfasen.

Bestyrelsen består pt. Af de tre ejere, men vi ønsker at få en eller flere profiler ind, særligt nogle som er stærke i salg, strategi og produktimplementering.

Vi har en minimum opstartskapital, og der påkræves flere investorer, som kan medfinansiere vejen til marked og etablering af et lønnet team, som kan penetrere markedet og efterfølgende vækste i Danmark hele vejen igennem 2020.

Vi har udarbejdet en projektplan for vores beta model. Browser app er klar, UX sign up flow og platformen er under udvikling, databasen er udviklet og der testes API mod banker. Der er behov for at skabe finansiering til færdiggørelse af produktet, AISP licens og go 2 market initiativerne. Markedet er modent til at vi kan anskaffe brugere fra start, og etablerede konkurrenter er primært bankerne.

Spørgsmål til panelet

Der ønskes sparring om valg af forretningsmodel, go-to-market strategi og funding?

-Valg af forretningsmodel, fx abonnementsbaseret vs. data driven

-Virksomhedens go 2 market strategi

-Funding muligheder, strategi og valg af investore(r)

-Etablering af bestyrelse / Advisory board

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software