, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Big Data på forbrugeradfærd ifm. sam-transport, der i første omgang skal hjælpe kommuner med trængselsudfordringer, samt øget mobilitet i landdistrikter, Vejle - SPRINGBOARD®

  • 19 Sep 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Vejle Kommune Erhverv, kl 13:30 til 16:30 i Solcellen/Ladestationen - Green Tech House - Lysholt Allé 6, 7100 Vejle
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 13. september 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 13. september 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Go-to-market: Forretningsmodel, salgskanaler, samarbejdspartnere og prismodeller, som er relevante for salg til kommuner (+ kan disse kopieres i de andre Nordiske Lande?)?

- Organisationsudvikling – hvilke kompetencer skal være in-house/strategiske samarbejders indflydelse

- Plan for kapitalfremskaffelse (hvornår, hvordan, fra hvem, til hvad)


Branche: Klima, App, Transport/mobilitet

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden hjælper p.t. kommuner med at adressere klima, mobilitet og trængsel - samtidig med, at den opbygger en stor brugergruppe og tilhørende data. Virksomhedens service supplerer kommunernes og trafikselskabernes eksisterende mobilitetstilbud, og det muliggør langt mere mobilitet, mindre CO2 og trængsel på eksisterende infrastruktur. Derfor samarbejder virksomheden allerede med både kommune og trafikselskab.


Kompetencer

B2B

B2C

B2G

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

In-, og Outsourcing

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Ledelse

Markedskendskab Skandinavien

Organisationsudvikling

Prissætning

Salg

______________________________________________

Virksomheden har som overordnet mål, at verdens borgere udnytter resurser mere effektivt end tilfældet er i dag. Virksomheden fokuserer derfor på forbrug og adfærd inden for transport i dagligdagen, da der her er tale om massivt spild af resurser, og da der endnu ikke findes gode løsninger. Målet for virksomheden er derfor at give borgerne et bedre alternativ til at købe nye biler og køre alene i disse til/fra arbejde/skole.

Produktet er i form af en app/web. Produktet tager højde for alle de erfaringer, som der er gjort med samkørsel af andre aktører, og produktet er integreret med offentlig transport. Alt sammen for at sikre et optimalt alternativ til at køre alene i sin egen bil.

Virksomheden sælger denne service til kommuner. Dermed er samkørslen gratis for brugere og virksomheder, og sandsynligheden for at kunne opbygge både kritisk masse og store aktivitet er dermed i top. Dertil kommer, at en stor brugerbase vil skabe muligheden for at ændre/udvide forretningsmodellen i fremtiden.

Virksomhedens kunder er kommuner, som ønsker at forbedre klima-fodaftryk, trængselsudfordringer og/eller mangel på mobilitet uden for de store byer. Kommunen har ansvaret for disse områder, og derfor er kommunerne på udkig efter gode løsninger. Her er struktureret og fleksibel samkørsel en både billig og effektiv løsning, hvorfor mange kommuner er meget positive.

Virksomheden sælger til kommuner ved direkte salg og via partnerskaber med trafikselskaber. Trafikselskaberne ser virksomheden og produktet som den optimale løsning på tidens udfordringer med mobilitet, trængsel og klima, der via et tæt samarbejde gør trafikselskabernes drift og produkt mere effektiv og bedre.

Markedet er dermed kendetegnet ved mange interesserede og betalingsvillige kommuner. Dertil kommer, at der opleves en begyndende og stigende aktivitet fra både danske og udenlandske konkurrenter. Fælles for konkurrenterne er dog, at de anser virksomheder og brugerne som kunder. Det afspejles særligt i deres produkter, som kun i væsentligt ringere grad vil kunne sælges til kommuner.

Virksomheden fokuserer i de kommende 2-3 år på både at indtage DK og at blive udbredt i de Nordiske Lande. Produktet er allerede solgt til flere danske kommuner og både svenske og norske kommuner og trafikselskaber har meldt deres interesse.

Teamet består af to fuldtidsansatte (foundere) samt en række partnere som via tæt tilknytning til virksomheden tager ejerskab på vigtige faglige områder som fx adfærdsanalyse og markedsføring. De fastansatte er hhv. CEO som har erfaring med strategi, produktudvikling, markedsføring og forretningsudvikling fra virksomheder som LEGO og Vestas og CSO som har erfaring med klimainitiativer, platformsudvikling og salg til kommuner. Fra organisationer som NIRAS og CLEAN.

Virksomheden er fortsat ejet af de to foundere som hver ejer 50% af virksomheden. Virksomheden har opnået støtte til produktudvikling mm. fra hhv. EU og InnoBooster, og der er forventeligt positiv likviditet i virksomheden også i det kommende år.

Virksomheden færdigudvikler og lancerer produktet i august 2019.

Spørgsmål til panelet

Go-to-market: Hvilke salgskanaler, samarbejdspartnere og prismodeller er relevante for salg til kommuner (kan disse kopieres i de andre Nordiske Lande?)
- Hvordan optimerer vi vores salg til kommunerne (pris) samtidig med, at vi lykkes med at underskrive mange kommuner (antal er en vigtig parameter i sig selv i målet om at blive udbredt og opnå)?
-Salg til enkeltkommuner vs salg til flere på én gang?
-Hvilke aktører i andre brancher kan vi samarbejde med i forhold til salg?
-Hvad er den rigtige timing for udbredelse til de andre Nordiske Lande (gøre brug af de eksisterende åbne leads)?

Organisationsudvikling – hvilke kompetencer skal være in-house
-Hvilke kompetencer er vigtigst at have in-house (og måske i ejerkredsen)?
-Hvilke kompetencer er det optimalt at out-source?
-Hvordan gør vi organisationen i stand til at indtage de andre Nordiske Lande (fx joint venture vs. ansættelser)

Plan for kapitalfremskaffelse – herunder hvad pengene bør bruges til (fx organisationsudvikling)
-Timing for kapitaludvidelse (behov for at accelerere med fremmedkapital vs. bootstrap)
-Hvad bør evt. ny kapital bruges til (fx konsolidering i DK vs ekspansion i Norden)?
-Hvilket beløb og til hvor lang en tidshorisont bør vi søge finansiering for?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software