, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Intelligent opladning af el-biler – omkostningseffektivt, skalerbart og installationsvenligt. POC-virksomhed skal have sparing på OEM-forretningsstrategien, Vejle – SPRINGBOARD®

  • 27 Sep 2019
  • 11:30 - 14:30
  • Vejle Kommune Erhverv, kl 11:30 til 14:30 i Solcellen/Ladestationen - Green Tech House - Lysholt Allé 6, 7100 Vejle
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 20. september 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 20. september 2019

Registration is closed


Punkter til sparring

Virksomheden vil placere sig i værdikæden med levering af OEM-løsning til europæiske ladestations-fabrikanter og dermed fungere som et supplement til fabrikanternes ”engineering afdeling”. Denne position i værdikæden skal udfordres.

- Go2market strategi? Hvordan kan virksomheden vinde den/de første kunder? Hvilken markedsføring skal der til?

- Kapitalfremskaffelse. Fortsat udvikling, demo produkter og demo sites samt markedsføring koster penge. Hvilken funding skal der fokuseres på?


Branche: Hardware, Software/SaaS, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden, som udspringer af et fler-årigt forskningsprojekt på SDU omkring decentral intelligent distribution af el, har formået at integrere denne software algoritme i en styrenhed til ladestationer, således at hver elbil hele tiden modtager den optimale/prioriterede mængde el.

Styreenheden kan installeres i private og offentlige lade-infrastrukturer med 2-200 ladepunkter. Den indbyggede Plug & Play-løsning, erstatter dyre back-end software systemer og er 20% mere omkostningseffektiv. Styreenheden kan installeres i nye stationer eller efter monteres i eksisterende stationer, som så kommunikerer indbyrdes med hinanden, for at optimere fordelingen af el. Med denne styreenhed kan mindre og mellemstore ladestation fabrikanter gøre sig uafhængige af de dyre back-end software huse og differentiere sig.


Kompetence

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Online marketing

Prissætning

Salg

______________________________________________

Virksomheden har formået at integrere intelligent styring af el ind i en styreenhed i ladestationen, i modsætning til at intelligensen findes i dyre back-end software løsninger. Den intelligente styreenhed kan nemt installeres i nye og eksisterende ladestationer, uafhængig af fabrikat og byder på den samme grad af skalerbarhed og konfigurerbarhed. Kunder er producenter af ladestationer til lukkede offentlige og private infrastrukturer. Disse producenter har enten ikke intern knowhow, til selv at udvikle intelligent styring eller vil gerne være uafhængig af software partnere.

Antallet af ladestationer stiger lineært med antallet af el-biler og for at undgå ”overload” på el-nettet skal strømmen fordeles intelligent efter profiler og prioriteter. Det unikke er, at den indbyggede plug & play styreenhed kan være med til at gøre intelligent styring til en standard. Markedsføringen kan ske i Europa og globalt på grund af branchens globale standarder. Konkurrenter er dels store system integratorer som Siemens, ABB, Schneider og Tesla, samt mindre udviklingsselskaber, som agerer OEM. Virksomheden påtænker OEM salg til mindre og mellemstore ladestation producenter, som vil differentiere sig og være uafhængig.

Virksomheden består i dag af tre ejere og medarbejdere, samt en tilknyttet hardware partner. En medarbejder / ejer er professor inden for decentral intelligent styring af el, en medarbejder/ejer er hard-og software ingeniør og en medarbejder / ejer er en erfaren manager inden for global industriel B2B markedsføring af styringsløsninger. Produktet (hardware+software) er så godt som klar og virksomheden er i gang med flere felt-test.

Ved siden af sparring omkring go2market strategien, værdsætter vi også input omkring finansiering af fortsat udvikling, test og markedsføring. Vi estimerer en afsætning på 500 styre enheder i 2020 solgt igennem 3-4 OEM kunder i Europa. (omsætning 1.1 mio. DKK) 1500 enheder i 2021 (3,35 mio. DKK) og 3000 enheder i 2022 (6,7 mio. DKK). Vores dækningsgrad er 40%. og vores faste omkostninger til udvikling, salg, service er 35%, Ebit er 5%. Akkumuleret EBIT ultimo 2022 er 100.000 DKK og samtidig nulpunkt for investering.

Spørgsmål til panelet

- Trykprøve virksomhedens value proposition? Er den klar og målrettet?

- Udfordre placeringen i værdikæden? Skal vi et skridt tilbage eller et frem?

- Forslag to go2market strategi for at vinde de første kunder. Hvordan vinder vi DEN første kunde?

- Forslag til fremtidig finansiering af udvikling og markedsføring. Hvilke finansieringsmuligheder burde vi tage i brug?CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software