, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer søges til handelsvirksomhed. - Østdanmark

  • 09 Sep 2019
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 i Østdanmark
  • 24

Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen

______________________________________________

Virksomheden

Virksomheden har specialiseret sig i stærke spiritus brands, og har været i konstant vækst, siden starten for snart 13 år siden, og har nu et solidt fodfæste som en betydelig spiller på det danske marked for Premium spiritusprodukter.

Virksomheden forsyner barer, hoteller, restauranter og detailhandlen, primært med spiritusprodukter på agentbasis, men har også et stort bagkatalog med mere nicheprægede specialprodukter.

Der er 20 medarbejdere i virksomheden, heraf 8 sælgere, der primært henvender sig til barer, restauranter, vinhandlere og grossister. Der er tre egne varevogne kørende i Københavnsområdet.

Vores nye bestyrelsesmedlem

- Ser den digitale verden som en naturlig del af sin hverdag

- Skal medvirke til et større fokus på de digitale muligheder

- Arbejder i en digital virksomhed eller afdeling- eller med digital udvikling generelt.

- Har erfaring med handel og markedsføring/salg

- Har ledererfaring

Målet med udvidelsen af bestyrelsen er, at den eksisterende forretning skal udvikles gennem større fokus på de digitale muligheder, og en af de kommende opgaver for bestyrelsen bliver at fastlægge den digitale strategi for virksomheden.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er velfungerende og består af de 2 ejere, som begge er aktive i virksomheden, samt 2 eksterne medlemmer, hvoraf den ene er formand.

Der holdes 6 bestyrelsesmøder om året, samt enkelte strategi og arbejdsmøder.

Der er et godt samarbejde i bestyrelsen med en uformel omgangstone.

Møderne afholdes primært i virksomhedens lokaler i København.

Honorar aftales individuelt.

Ansøgning

Send din ansøgning senest 8-9-2019.

Ansøgning

Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.

Ved ansøgning om bestyrelsesposten skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til online profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til André Elm/CONNECT Denmark

mail: andre@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software