, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Tre virksomheder søger sparring på deres forretningsudvikling. Odsherred - Pitch-Springboard

  • 29 Oct 2019
  • 10:00 - 15:30
  • Odsherred Kommune, kl 10:00 til 15:30 pa Nyvej 22, 4573 Højby
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag d. 24. oktober 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag d. 24. oktober 2019

Registration is closed


Virksomhederne i sparring

I samarbejde med Odsherred Kommune inviterer CONNECT Denmark til Pitch-Springboard, hvor tre virksomheder, som spænder fra 4-30 medarbejdere, ønsker sparring og input til deres videre forretningsudvikling og vækst.

Emnerne til sparring vil bl.a. omhandle skalering, forretningsudvikling, markedsføring, strategi, forretningsmodel, salg og partnerskaber.

Panelet skal give konkret sparring og input til virksomhederne under hensyntagen til deres ressourcer (medarbejdere, økonomi, mv.).

Inden dagen vil der blive fremsendt en 1pager til paneldeltagerne med en mere uddybende beskrivelse på hver af de tre virksomheder og hvilke områder, de hver især ønsker sparring på.

Resume af virksomhedsprofiler
I alt tre virksomheder skal have sparring på dagen - en time pr. Pitch-Springboard.

Virksomhed 1
Virksomheden sælger gourmet burgere i øjenhøjde. De seneste 2 år har virksomheden primært været en sommerforretning, men pr. 1.oktober 2019 bliver den en helårsforretning. Geografien er p.t. Nordvestsjælland, men der er flere initiativer på vej, som peger i retning mod København.

Virksomhed 2
Virksomheden er en specialiseret dyrlægepraksis, som har kunder fra hele landet. Ejeren ønsker at skabe stor vækst i virksomheden. Hvordan sikres dette på den bedste måde?

Virksomhed 3
Virksomheden er et bogførings- og regnskabshus, som har taget de digitale muligheder til sig. Men hvordan kommer kunderne om bord?


Stadie: POB / POS

Kompetencer

B2B

B2C

Markedsføring

Salg

Skalering

Partnerskaber

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Strategi

Finansiering/kapital


Tidsplan for dagen:

10:00 - 10.30: Velkomst/intro – (kaffe/morgenbrød)

10.30 - 11:30: Virksomhed 1

11.30 - 12.30: Frokost

12.30 - 13.30: Virksomhed 2

13:30 - 13:45: Pause/kaffe

13:45 - 14:45: Virksomhed 3

14:45 - 15:30: Networking/afslutning

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software