, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Velfærdsteknologi – Det magiske skridt fra prototype- til 1-serie produktion – Produktionsmodning – Internationalisering - Finansiering. Odense – SPRINGBOARD®

  • 07 Oct 2019
  • 13:00 - 16:00
  • Odense Kommune / Invest In Odense / Wellfare Tech, kl 13:00 til 16:00 pa Forskerparken 10D, Odense
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 29. september 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 29. september 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Strategiske prioriteringer - uden at tabe momentum

- Produktionsmodning af medicinsk udstyr klasse 1

- Internationalisering.

- Finansiering/Investering


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet og markedsfører en velfærdsteknologisk løsning, der er et lavteknologisk kommunikationsværktøj som muliggør udvalgte målgruppers brug af touchskærme.

Virksomheden står overfor positive milepæle og der er interesse fra markeder i Europa og forespørgsler på afsætning af produktet. Virksomheden skal dog først have etableret en produktion, som overholder reglerne for produktion af medicinsk udstyr kl. 1.

Dette kræver kapital og virksomheden er på en spændende rejse for at hente dette.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

B2G

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Logistik

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

Produktion

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Virksomhedens velfærdsteknologiske produkt henvender sig til slutbrugere, der har bevægelsesbesvær i arme og hænder. Det er et nichemarked hvor slutbrugeren har et fysisk handicap, men kognitivt er velfungerende og kan have en normal hverdag – nogle har stadig deres arbejde på fuldtid eller deltid.

Produktet er CE mærket og der er søgt om patent hvilket er pending i Europa, USA og Canada.

Produktet gør det muligt for brugerne at have følelsen af større selvstændighed i hverdagen og prisen er lavere end konkurrerende løsninger på markedet, men værdiskabelsen grundet produktets sammensætning er højere end tilbuddet fra eksisterende løsninger. Designet på produktet har stor værdi for brugerne samt interesserede forhandlere og det bærer præg af ægte nordisk kvalitets design.

Konkurrencesituationen skal anskues på to måder: der er direkte konkurrence på produktet hvor der er flere aktører, men den mest interessante er konkurrencen på brugeroplevelsen. Dette produkt lukker et gab imellem produkt og brugeroplevelse på en måde, som ikke er set endnu. Den forener to essentielle behov for slutbrugeren, hvorfor konkurrencesituationen er helt unik og dermed også stiller store krav til salgskanalerne i både ind og udland.

Forretningsmodellen består af et hovedprodukt og dertilhørende forbrugsdele – som razorblade forretningsmodellen. Når 1 produkt er solgt har denne bruger en værdi, der over et år svarer til det tre dobbelte af prisen på hovedproduktet. Når der er opnået 1% af det samlede nichemarked (ca. 6.000 brugere i en af målgrupperne) vil omsætningen på forbrugsproduktet være i omegnen af DKK 45 Millioner pr. år.

Produktet kræver ikke sprogforståelse eller anden forudgående viden og derfor er det et ”born global” produkt, der skal afsættes til så mange land i EU som muligt ved lancering.

Virksomheden består af en iværksætter, der gennem de sidste 4 år har brugt al sin tid på at etablere denne forretning. Der er kommet to ekstra kompetencer til, som har en signifikant rolle i hverdagen. Disse profiler dækker hhv. over ledelse og management samt produktion af medicinsk udstyr. Der er på nuværende tidspunkt ikke etableret en bestyrelse, men der er et advisory board hvor de to kompetencer også deltager på strategisk plan. Virksomheden ønsker ikke at etablere en bestyrelse på nuværende tidspunkt.

Virksomheden leder efter finansiering, så der kan etableres en produktion og dermed også laves aftaler med interesserede salgspartnere i Europa. Indtil videre har virksomheden levet af solgte prototyper samt mindre kapitalrejsninger.

Markedet, som virksomheden befinder sig på har relativt store indtrædelsesbarrierer hvorfor det er essentielt med salgspartnere, der har været mange år i branchen – dette gør sig gældende i både ind- og udland.

Virksomheden har en prototype på markedet, der fungerer fint, men som skal produktionsmodnes snarest, så omkostninger kan nedbringes og regler for produktion af medicinsk udstyr kan overholdes og automatiseres.

Denne produktionsmodning kommer til at foregå i Danmark og sourcing af komponenter med en dansk partner, der køber hjem fra Kina/Taiwan.

Spørgsmål til panelet

Strategiske prioriteringer - uden at tabe momentum

- Hvad ville panelet starte med, hvis de selv stod i så positiv en udfordring, hvor der er interesserede købere, ingen konkret produktionslinje (kun prototype set-up) manglende investering til at lave den korrekte produktionslinje?

- Ville de tage forudbetaling fra forhandlere?

- Ville de lave endnu en prototype batch?


Produktionsmodning af medicinsk udstyr klasse 1

- Prioritering – nu eller senere – i forhold til marked – mængder – krav til klasse1 - finansiering


Internationalisering.

- Kanalstrategi – Fordele ulemper i forhold til strategiske prioriteringer


Finansiering/Investering

- Ville de vente med ovenstående og bruge tiden på at finde den nødvendige investering, så der kan komme ro på i 1 til 2 år? (I denne sammenhæng skal det nævnes at founder ad flere omgange allerede har stået i denne situation med manglende kapital over de sidste 1,5 år, så det er tiltrængt at der kommer ro på, men founder forstår godt, at det er virksomhedens bedste, der skal tænkes på og ikke nødvendigvis egen situation).CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software