, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Skalerbar back-office virksomhed ønsker sparring i forbindelse med international ekspansion med udgangspunkt i unikt koncept for små og mellemstore MedTech virksomheder. Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 22 Oct 2019
  • 13:30 - 16:30
  • ATEA, kl 13:30 til 16:30 pa Tangen 4, 8200 Aarhus
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 11. oktober 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 11. oktober 2019

Registration is closed


Fokus: digitalisering, forretningsudvikling

Punkter til sparring

-Strategisk diskussion omkring ekspansion med udgangspunkt i en skalerbar back office platform for en kompleks branche.

-Hvorledes findes den/de rigtige partnere til at gennemføre ekspansionen.

-Kan platformen bruges til at gøre små MedTech og Rehab producenter effektive og skalerbare uden at de administrative omkostninger eksploderer.

-Kompetencer – Skal teamet tilføres yderligere kompetencer?

-Finansiering – Hvordan kan/skal væksten finansieres?


Branche: Medtech, IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet et back office koncept for små virksomheder som handler med det offentlige hospitalsvæsen i lande som er kommet langt i obligatorisk brug af EDI løsninger, typisk defineret som krav i offentlige udbud. Konceptet indeholder alle elementer såsom ERP og EDI, standard processer, uddannet personale til håndtering af ordre håndtering og bogholderi samt stort branchekendskab. I drift med 2 direkte kunder (Norge og Spanien), samt 10 + indirekte kunder gennem egen salgskanal i Norge. Platform klar i DK, UK. Letland ultimo 2019 og Sverige 2020.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Konceptudvikling

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Idegrundlag

Gennem mange års arbejde i større global MedTech koncerner har virksomhedens grundlæggere kunnet se hvorledes disse koncerner ved optimering af egen drift (avancerede ERP / EDI systemer, standard processer, centralt shared service center samt direkte leverancer fra fabrik til hospital) har kunnet udkonkurrere de traditionelle distributører – med det resultat at små producenter har fået større og større problemer med at være konkurrence dygtige (p.g.a. distributørernes omkostnings profil) eller i det hele taget at være med i offentlige udbud.

Virksomheden har sat sig for at ”downsize” de globale virksomheders model, og hermed både åbne for større konkurrence samt være med til at reducere omkostningerne indenfor det offentlige hospitalsvæsen.

Forretningsmodel

Kunder:

Fire forskellig typer kunder som alle opererer på samme back office platform:

1.Etablere egne lokale MedTech salgs kanaler som gør det muligt for små producenter at være med i offentlige udbud samt teste / sælge produkter lokalt. Etableret i Norge. Starter op i DK, UK og Letland i 2019. Sverige planlagt for 2020.

2.Sælge adgang til vor IT platform samt vore shared service centre (det sidste er frivilligt) til andre salgskanaler såsom producenters små lokale salgs selskaber eller distributions selskaber.

3.Små producenter som p.g.a. manglende IT systemer er tvunget til at sælge gennem lokale distributions selskaber for at kunne leve op til de krav som offentlige hospitaler stiller omkring EDI og sporbarhed. For denne kunde type vil vi gerne se på et samarbejde med et eller flere venture selskaber – (investere i producenter som er til salg for en lav pris p.g.a. dårlige finansielle resultater, samt har et stort potentiale gennem gode produkter).

4.Finde samarbejdspartnere / sælge konceptet til brug udenfor MedTech branchen, men stadig brancher med stort salg til offentlige hospitaler. Specielt interessant kunne være nye ”upcoming” brancher hvor der endnu ikke er etableret en struktur omkring salgs kanaler, såsom inden for området for ”infection control”.

Markeder:

Skandinavien, UK, Spanien og Baltikum (markeder hvor man er ved at optimere indkøbs mønstre gennem PEPPOL edi handel og stort brug af offentlige udbud). Vil løbende blive udvidet eftersom behov opstår.

Konkurrenter:

HLE – Amerikansk selskab med afdeling i Holland. Primært fokus på Amerikanske producenter med salg i Europa (stærk på centralt lager i Holland). Vores fokus er primært på firmaer i Europa / Tyrkiet hvor leverancer kan ske direkte fra fabrik til hospital indenfor 48 timer.

Større globale selskaber – ikke fordi vi er i direkte konkurrence, med fordi de er med til at udkonkurrere / købe op vore kunder.

Vækstpotentiale / mål

1.Egne salgs kanaler – minimum 1 selskab pr år, i takt med implementering af PEPPOL netværket. Salg gennem lokale eksterne salgskanaler vil tit være første step for en producent før denne vælger at blive etableret lokalt. Hvis en sådan kanal ikke findes, vil producenten typisk fravælge markedet – hvilket tit sker i Skandinavien og Baltikum. Hvis kanalen findes, men omkostningsmæssigt for dyr – stopper adgang til markedet typisk efter første test.

2.Små / mellemstore producenters datterselskaber – Vækst vil her ske i et langsomt tempo, typisk efter at en af vore kunder vinder et offentligt udbud.

3.Lokale distributionsselskaber – Stadig mange i UK som kan have glæde af vor service. I Skandinavien er de fleste distributører lukket eller opererer på et maget lavet aktivitetsniveau.

4.Små mellemstore producenter – Stort potential, da vi tit møder producenter som er meget svage på back office området og kun venter på at blive købt op af et større koncern for at kunne handle internationalt. På kort sigt vurderer vi at potentialet er størst i UK og DK, men på længere sigt hele syd Europa og Tyrkiet.

5.Kunder / samarbejdspartnere udenfor MedTech branchen – her har vi behov for mere afklaring, men gennem henvendelser fra hospitaler kan vi allerede nu se at der er behov indenfor brancher såsom Rehab og Infection Control områderne.

Ledelse / team

3 personer med mange års ledelses erfaring fra globale Med Tech virksomheder

1.Ledelse / salg (arbejder primært på udvikling af vore egne salgs / service selskaber)

2.Økonomi, EDI, projekt implementering, proces optimering, shared service centre.

3.Supply Chain og kunde support.

Udførende organisation – outsourced til firmaer som har sit speciale indenfor 2 områder:

1.Kundesupport / ordre håndtering (WH: Tallin/Riga - hele Europa)

2.Finance (BA – Vilnius)

IT – outsourced til 2 firmaer som har hvert sit speciale:

1.ERP og informations formidling som cloud løsning (HD:Riga)

2.EDI / Peppol indenfor MedTech området (P – hele Europa, men med fokus på ”Peppol lande”.

Økonomi / finansiering

Opbygning af back office platform incl. test er betalt med egne midler (primært timer til opsætning af IT systemer, definere processer samt uddannelse af ressourcer).

Indtægter: Månedligt fee for adgang til IT platform og timepris for brug af outsourcing ressourcer.

Omkostninger: Abonnementer til IT selskaber og time forbrug for brug af outsourcing ressourcer + drift af 1 intern medarbejder.

Overskud kommer fra DB på platform – fra 50 – 80% DG, alt efter hvor mange kunder vi får på platformen + (på lang sigt) kvantum rabat på outsourcing ressourcer.

Lille underskud første opstarts år. Nul resultat 2017 og 2018. Samme forventet for 2019.

Status på udviklings stadie.

1.Back office platform incl. samarbejdspartnere på plads for 3 år siden.

2.Første kunde (egen salgs kanal i Norge opstart / test for 3 år siden, med normal drift for 1½ år siden.

3.Kunde nummer 2 / Spanien – datterselskab til større international Rehab koncern. Opstart i samarbejde med en af vore Outsourcing partnere. Har i dag trukket kunde support arbejdet tilbage, med fortsætter med at operere på vor ERP / EDI platform i nogle år fremover.

4.I gang med at starte op med egne salgs kanaler i DK, Letland og UK.

5.Forhandler med 1 Amerikansk selskab omkring drift af deres salgs selskab i Norge (udfald er i stor grad afhængig af om de vinder et offentligt udbud – et udbud som for øvrigt er lavet som en service af vores Norske salgs selskab).

6.Startet med at finde den / de samarbejdes partnere som kan hjælpe os med at skalere den beskrevne platform.

Udvidede tanker omkring virksomhedens koncept.

EU har sat sig som mål at effektivisere virksomheder generelt gennem digitalisering, og har derfor igangsat mange forskellige projekter – heriblandt PEPPOL projektet. Offentlige virksomheder er også ved at tage dette til sid i mange lande (Danmark sakker desværre bagud på dette område for tiden).

Desværre skaber denne udvikling også rigtig mange tabere, specielt når det gælder SMV’er – fordi de ikke har ressourcer til at implementere denne digitalisering. Dette gælder delvis på IT siden, men primært på ressource siden da en sådan implementering kræver uddannede og specialiserede ressourcer. Totalt set er digitaliseringsopgaven for stor for mange SMV’er.

Det store spørgsmål er derfor: Har vi, gennem vores arbejde med at finde en løsning for en afgrænset branche også fundet en løsningen som i langt bredere forstand kan løse dette enorme problem – en løsning som i sin ”enkelhed” går ud på et samarbejde mellem forskellige partnere med et koordinerende knudepunkt med den nødvendige branchekendskab. Hvis ja, kan bruges til at få adgang til ressourcer fra EU til at udbrede vor løsning.

Spørgsmål til panelet

Ønsker en strategisk diskussion omkring ekspansion med udgangspunkt i en skalerbar back office platform for en kompleks branche.

Hvorledes findes den/de rigtige partnere til at gennemføre ekspansionen.

a.Ønsker en diskussion for ekspansion indenfor hver af vore 4 ”target kunder”. Kommentarer omkring vore tanker omkring ekspansion og hvorledes finder vi de rigtige samarbejdspartnere for hver af de fire kunde områder:

b.Oprettelse af egne salgs kanaler i form af en partnerskabs model.

c.Lokale salgs datterselskaber af mindre MedTech producenter.

d.Små og mellemstore MedTech producenter uden in-house produktion (meget normalt i denne industri).

e.Andre brancher udenfor MedTech industrien – men stadig med et komplekst supply chain behov i forbindelse med salg til offentlige hospitaler.

Kan platformen bruges til at gøre små MedTech og Rehab producenter effektive og skalerbare uden at de administrative omkostninger eksploderer.

a.Den brede EU / digitaliserings tanke – noget man skal arbejde med og hvorledes (med tanke på vores meget begrænsede ressourcer).

Kompetencer – Skal teamet tilføres yderligere kompetencer?

Finansiering – Hvordan kan/skal væksten finansieres?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software