, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fra lokal til national - Virksomhed med vækstpotentiale søger sparring på strategiske udfordringer indenfor online B2B salg, digitalisering og etablering af partnerskaber, Aarhus - SPRINGBOARD®

  • 11 Oct 2019
  • 13:00 - 15:45
  • Erhvervsakademi Aarhus, kl 13:00 til 15:45 pa Sønderhøj 30, 8260 Viby Lokale C1.23
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 2. oktober 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 2. oktober 2019

Registration is closed


Fokus: digitalisering, forretningsudvikling

Punkter til sparring

Indenfor 1-2 år ønsker virksomheden at udbrede et fuldt fungerende koncept, fra at være lokalt, til at være nationalt. Udviklingen vil komme til at udfordre tilgangen til salget, ledelsen og organiseringen. Ligeledes forventes det at kræve en mere digitaliseret kunderejse. Hertil ønskes sparring og delte erfaringer.


Brancher: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Vækstvirksomhed der arbejder med talenter og virksomheder, og deres fælles interesser i at opnå det fulde potentiale via talentudvikling, diversitet og innovation.

Udvidelsen til flere byer vil betyde, at virksomheden skal gå fra at hjælpe 30 SMV’er til 120 SMV’er hvert år. Metoden i dag er både tidskrævende og ineffektiv, hvorfor man arbejder med at digitalisere og effektivisere kunderejsen.

Ligeledes arbejdes der i dag ift. at bygge bro mellem talentfulde kandidater og SMV’er. Med et mål om at udvikle 500 talenter årligt, betyder det også at der arbejdes på at få styrket interessen fra talenter og virksomheder.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

B2G

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

HR

In-, og Outsourcing

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

Kommunikation

Konceptudvikling

Ledelse

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Projektledelse

Præsentationsteknik

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Økonomi & Regnskab


______________________________________________


Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse

Der er et stort uudnyttet potentiale blandt ledige akademikere og nyuddannede i Danmark. Alt for mange går desværre ledige efter endt uddannelse, og det ønsker vi at forsætte med at lave om på. Vi tilbyder jobcentre et forløb, som specifikt fokuserer på at skabe jobs for talentfulde ledige akademikere, og skabe relationerne mellem de ledige talenter og de danske virksomheder.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Vores primære kunde er jobcentre i alle universitetsbyer. Vi er pt i Aarhus, men arbejder på at komme til Aalborg, Odense og København og forventer det sker i løbet af det næste år.

Produktet er et udviklende forløb der varer 12 uger, hvor vi får ca. 80 % af deltagerne videre i beskæftigelse (job, løntilskud el. praktik) senest 6 mdr. efter endt forløb.

Dette gør vi igennem en meget fokuseret indsats med 4 jobskabende spor, hvor deltagerne både løser strategiske cases og opgaver for lokale SMV’er, samtidig med at de deltager i et mentorforløb med en erfaren erhvervsleder. Talenterne bliver efteruddannet indenfor innovation og møder en række virksomheder, hvilket bl.a. er medvirkende til at skabe et bredt netværk. Alt sammen aktiviteter der øger deres muligheder for job.

Derudover tilbyder vi konsulentydelser til SMV’er og offentlige organisationer indenfor innovation og forretningsudvikling.

Målgrupper:

-SMV’er indenfor alle brancher som ønsker at få løst en case og samtidig er på udkig efter relevante medarbejdere til deres virksomhed.

-Ledige akademikere (primært nyuddannede)

-Jobcentre

Der eksisterer på nuværende tidspunkt et samarbejde med en række kendte virksomheder, som giver afsæt, til at rulle konceptet ud i resten af landet.

Vækstpotentiale/mål

Vores ambition med konceptet er at bygge bro mellem fremtidens talenter og SMV’er, så vi bliver deres foretrukne rekrutteringspartner i fremtiden. Vores mål er at blive landsdækkende med vores nuværende koncept indenfor de næste 2 år. Derudover vil vi udvikle lignede forløb og koncepter for universitetsstuderende, så vi får dem i job før de bliver ledige.

Vi ønsker derudover også at vækste på vores konsulentydelser indenfor forretningsudvikling og innovation, samt tilbyde SMV’er en lang række ydelser indenfor HR som rekruttering, outplacement, talentudvikling osv.

Vi ønsker også at tilbyde jobcentrene andre forløb og kurser

Mål og strategi for 2021

-Fra lokal initiativ til landsdækkende koncept

-500 talenter skal igennem forløbet

-Vækst i omsætning og på bunden med 300 %

Spørgsmål til panelet

Fra lokal til national - Virksomhed med vækstpotentiale søger sparring på strategiske udfordringer indenfor online B2B salg, digitalisering og etablering af partnerskaber

-Hvordan kan vi skalere vores leadgenering så det kan fungere på både nationalt og lokalt plan?

-Hvordan kan vi skalere vores rekrutteringsservice uden det vil kræve at vi udvider medarbejderstaben? Findes der andre løsninger?

-Skal vi selv til at udvikle digitale løsninger til afsætning af vores talenter og sikre match mellem dem og SMV’er, eller skal vi købe os til eksisterende værktøjer indenfor rekruttering?

-Hvilken type af organisationer ser I fordele i at vi partner op med, både nationalt og lokalt for at imødekomme vores 2 strategiske udfordringer som er; 1) at finde cases og 2) at få vores talenter i jobs?

-Hvilke organisatoriske overvejelser skal vi gøre os, hvis vi bliver landsdækkende?

-Hvilke strategiske overvejelser bør vi have med i forbindelse med partnere, hvordan udnytter vi ressourcerne optimalt i forhold til at skalere forretningen.

-Hvordan planlægges og eksekveres skalering af forretningen fra at være lokal til at være national, når der skal tages hensyn til knappe ressourcer? Hvor starter vi? Hvilke faldgrupper er der for en forretning som vores? Hvordan opnår vi de bedste forudsætninger for succes?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software