, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Skalering af Business Intelligence SaaS; ver. 2.0 er i drift, kunder er ombord – nu skal virksomheden vækste til næste niveau, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 29 Oct 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Innova Advokatfirma, kl 13:30 til 16:30 pa Mindet 2, 8000 Aarhus
  • 2

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 22. oktober 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 22. oktober 2019


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Vækststrategi

- Markedsstrategi

- Prispunkt (værdiansættelse) af løsning over for kunderne


Branche: Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingsstadie: Proof of Marketshare


Virksomheden har udviklet et Business Intelligence system as-a-service, hvor alt køres som en service (med interne og eksterne datakilder). Det gør systemet billigere og hurtigere end de eksisterende løsninger i markedet.

Løsningen er relevant for virksomheder (SMV’er), der sidder med rapportering, forretningsudvikling og projektledelse - hvor IT enten er nedprioriteret eller overbebyrdet.


Kompetencer

B2B

Digitalisering

Forretningsudvikling

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Konceptet er at gøre Business Intelligence tilgængeligt for alle – uden at det bliver til et IT-projekt med tunge integrationsprocesser. Løsningen giver virksomhederne mulighed for at få rapportering og overbliksbilleder, der ser på tværs af virksomhedens systemer – lavet på kort tid. Da løsningen er lavet som en service, giver det desuden virksomhederne mulighed for give deres kunder adgang til løsningen. Det giver transparens og åbner for troværdige dialoger med ens kunder.

Konceptet afviger fra traditionelle BI løsninger, ved at alt køres som en service. Det gør løsningen meget billigere og hurtigere end konkurrenternes traditionelle løsninger.

Da en løsning kan etableres stort set uden at snakke om teknik, bliver den relevant for både store og små løsninger – hvor IT enten er nedprioriteret eller overbebyrdet. De eksisterende kunder spænder fra små til store selskaber. I de store selskaber starter det ofte hvor enkelte afdelinger benytter det – som supplement til deres eksisterende BI system, og derefter udvikler det sig. For de små og mellemstore virksomheder, gør løsningen BI tilgængelig – i en grad som de ikke tidligere har været vant til.

Da produktet er BI As-a-Service

Forretningsmodellen er baseret på at kunderne betaler et månedligt abonnement for adgangen til løsningen. Derudover så betaler kunderne for udvikling og etablering. Dvs. indtægten kommer fra det månedlige abonnement, samt time salg.

Et typisk abonnement ligger på DKK 5000,-/mdr. og en etableringsudgift på DKK 50.000,-

Konceptet retter sig mod alle virksomheder, der laver rapporteringer på baggrund af data fra kildesystemer som CRM, økonomi og time-sags håndtering.

Virksomhedens konkurrenter er de store etablerede BI-huse, der dog ikke tilbyder en fuld As-a-service løsning.

Virksomheden har et stort vækstpotentiale, da løsninger som Business Intelligence As-a-Service rammer præcis i de trends og tendenser som flere kildesystemer arbejder hen i mod, med API og dataudveksling.

Virksomheden har en delt ledelse, og varetages af 2 personer. Begge med en mangeårig erfaring inden for IT og virksomhedsledelse. Resten af teamet består af 4 seniorkonsulenter og programmører. Alle med mellem 15 og 30 års relevant erhvervserfaring.

Virksomheden har ikke en bestyrelse, men har tilknyttet forskellige Advisors.

Virksomheden har af flere omgang modtaget tilbud om ekstern finansiering, men har indtil videre takket nej tak. Alt udvikling er sket gennem organisk vækst, og virksomheden har fra stiftelsen haft et positivt resultat.

Produktet er i drift i dets 2. version, hvor den førte version har været i drift siden 2017. Der er ingen tekniske mangler eller udeståender, der bremser en skalering af produktet.

Spørgsmål til panelet

Vækststrategi
Virksomheden vil gerne udfordres og guides, i hvilken vækststrategi der vil være bedst egnet.
- Er det vigtigt at Virksomheden vækster hurtigt, for at ”komme først” i et nyt marked?
- Skal Virksomheden vækste langsomt, med fokus på den tætte relation med dets store kunder, for derigennem at udvikle sig sammen med dem?

Markedsstrategi
Hvordan skal/kan Virksomheden bedst tilgå markedet?
- Kold kanvas?
- Relations-salg?
- Partner-salg?

Prispunkt (værdiansættelse) af løsning over for kunderne
Hvad er værdien for kunden, og hvad kan løsningen sælges for?
Hvordan vægtes det lange kundeforhold, med mer-salg i forhold til ”mange” nye kunder?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software