, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fordobling af eksist. to-cifret mio-omsætning på 3 år via entre på det tyske marked - teknologi virksomhed med stort potentiale er nu klar til sin første internationale satsning, Harrislee – SPRINGBOARD®

  • 14 Nov 2019
  • 12:30 - 15:30
  • Dantax, kl 12:30 til 15:30 pa Am Oxer 7, 24955 Harrislee
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 8. november 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 8. november 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden arbejder i B2B og tilbyder under brandet ”Living Better” løsninger med forbedret energieffektivitet i bygninger kombineret med et forbedret indeklima. Der ønskes sparring på go2market strategi herunder:

- Salgsstrategi

- Kommunikationsstrategi

- Distributionskanaler


Branche: Energi, Miljø, Klima, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Ventilationsvinduer kombineret med en varmepumpe leverer varme og varmt brugsvand.

Frisk luft kommer fra Ventilationsvinduet, hvor den forvarmes. Det forbedrer varmepumpens effektivitet. Varmepumpen suger luft i bygningen og udnytter energien i luften til at skabe ny varme. Denne sunde cyklus kræver et minimalt strømforbrug, øger energi-effektiviteten og indeklima og mindsker CO2 aftrykket.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Internationalisering

Kommunikation

Licensering

Markedsanalyse

Markedskendskab Europa Tyskland

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Idegrundlag.

Virksomheden løser byggeriets udfordringer med dårligt indeklima og dårlig energieffektivitet.

Ventilationsvinduet og Living Better skaber værdi for boligforeninger, entreprenører og beboere med ny teknologi ved at sænke energiforbruget og skabe et godt indeklima.

Virksomhedens mål er at nedbringe udslippet af CO2, gøre det lettere at skabe sunde bygninger og give mennesker et bedre liv.

Virksomheden er 100 % danskejet og samarbejder med eksperter i både ind- og udland – herunder Aalborg Universitet og Fraunhofer Instituttet i Tyskland.

Med støtte fra EU er teknologien videreudviklet, så den ikke kun fungerer automatisk ved varmestyring, men også elektronisk og digitalt.

Teknologien er præmieret af byggeriets parter for sin dokumenterede energibesparelse og fleksibilitet med produktprisen i Det Bæredygtige Element 2016.

Forretningsmodel.

Virksomheden ser sig som et teknologiselskab som leverer teknologikomponenter til vinduesindustrien som leverer den samlede løsning. B2B. Virksomheden har patenteret sine løsninger og ejer selv værktøjerne til komponentfremstilling. Komponenterne produceres hos underleverandører – virksomheden forstår selv samling og forsendelse.

Virksomheden koncept sælger løsningerne til arkitekter, entreprenører, boligforeninger og private. Løsningerne foreskrives i bygge- eller renoveringsbeskrivelserne og bygherre køber den samlede løsning med komponenter hos vindues leverandørerne.

Konkurrencen er indirekte gennem andre ventilationsløsninger som ofte er betydelig mere komplicerede og investeringstunge. Bestående selskaber har typisk en stor lobby og der har hidtil været mere fokus på energi end indeklima.

Interessen for et godt indeklima vinder dog frem og ind skrivelsen af ventilationsvinduet i byggereglementet i 2018 har gjort det betydelig lettere at overbevise potentielle kunder om løsningen.

Vækstpotentiale.

Med EU midler blev det europæiske marked analyseret og estimeret til ca. 3 Mia. DKK årligt. I dag vurderes markedet til nærmere 5 Mia. DKK årligt.

Med selskabets struktur vil det være meget skalerbart med et meget stort indtjeningspotentiale. Udfordringen ligger i at penetrere et meget statisk byggemarked, hvor der er stor inerti i at blive ved kendte løsninger. Succeskriteriet er derfor at udvikle en til dette selskab velfungerende go2market strategi internationalt.

Ledelse.

Ledelse og ejerkreds er sammenfaldende gennem den Adm. Dir og Bestyrelsesformand. Disse har begge en lang erhvervserfaring og erfaring med Upstarts og succesfuld exit.

Bestyrelse.

Bestyrelsen er i dag besat af ejerkredsen. Det har indtil nu ikke været vurderet et behov for eksterne, men med den forestående internationalisering kan det blive aktuelt.

Økonomi og finansiering.

Selskabet har siden stiftelse være optaget af, at bevare betydende ejerandele hos den oprindelige opfinder og dem som har være med fra begyndelsen. Selskabet har også fokuseret på løbende at opretholde en positiv egenkapital og ejerne har selv skudt kapital ind når dette har været nødvendigt for at opretholde disse mål.

Dette medfører at selskabet har en sund økonomi, gæld til finansiering af værksøjer er stort set betalt ned og man kun en kassekredit som ekstern finansieringskilde.

Selskabet oplever i 2019 en meget stor vækst på en stadig stigende pipelinje og har netop indgået aftale med Velfac som fremadrettet vil markedsføre ventilationsvinduet i eget regi.

Med en god udvikling og omsætningsbasis på hjemmemarkedet i DK ønsker selskabet nu at accelerere væksten internationalt med fokus på det nordtyske marked med Hamburg som centrum.

Udviklingsstadie.

Selskabet har proven concept og proven business og går derfor efter en internationalisering. Produkterne er yderst detaljeret dokumenterede, ligesom der ligger flere godkendte analyser på produkternes funktion og ydeevne fra konkrete byggesager.

Ventilationsvinduet som byggekomponent er godkendt af Hamburgs Bystyre.

Spørgsmål til panelet

Hvordan skabes den mest effektive salgs- og kommunikationsstrategi som fører til at bygherrer i det nordtyske marked inden for nybyggeri og renovering vælger at foreskrive Living Better løsningen i deres kommende byggeprojekter:

1.Definere target segmentet; boligforeninger – husbyggere

2.Identificere de afgørende beslutningstagere

3.Udarbejde effektiv kommunikation

4.Valg af medier

5.Enten; Udvikle det gennemførende salg – salgsorganisation

6.Eller; Valg af partner til det gennemførende salgCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software