, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FN’s 17 verdensmål – Partnerskabs- og formidlingsplatform til strategiske arbejde med verdensmålene skal forretningsudvikles, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 12 Nov 2019
  • 13:30 - 16:30
  • KRIFA, kl 13:30 til 16:30 pa Klokhøjen 4, 8200 Aarhus
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 3. november 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 3. november 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Konceptet

- Forretningsmodel

- Go-to-market

- Organisering

- Finansieringsstrategi


Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Klima, Miljø, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet et koncept, der bidrager til virksomheders strategiske arbejde med FN’s verdensmål, videndeling og partnerskabsdannelse. Konceptet løser virksomheders udfordring med at allokere tid og ressourcer til at danne partnerskaber, der både skaber værdi for bundlinje og for verden.

Virksomheden, der stadig er på konceptniveau, har en god berøringsflade med potentielle brugere og søger nu sparring på sin vækstrejse.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

It & Systemudvikling

Kommunikation

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idégrundlag

Projektet sigter efter at styrke dansk erhvervslivs konkurrencemæssige fordele på et globalt marked, hvor man i stigende grad konkurrerer om at have de bedste værdier. Dette via udvikling af en innovativ digital platform, der bidrager til etablering af succesfulde strategiske partnerskaber. Partnerskaber, der adresserer løsninger på vores globale udfordringer som klimaforandringer og ressourceknaphed.

Den digitale platform løser virksomhedernes udfordring med at allokere tid og ressourcer til at danne meningsfulde partnerskaber. Platformen består af hhv. en projektportal og en vidensdatabase. På projektportalen kan virksomheder og organisationer oprette projektideer. Via søgekriterier og algoritmer finder man nemt de projekter og samarbejdspartnere, der passer til egne værdier og formål. Vidensdatabasen er et dynamisk site, der løbende opdateres med ny viden og erfaringer fra allerede etablerede partnerskaber. På den måde sikres det, at indsatsen bliver mere gennemsigtig, så nye partnerskaber og -projekter kan bygge ovenpå de erfaringer og succeser der allerede er opnået. Brugergenereret indhold og uvildigt kommunikationsmateriale er således tænkt ind som en central del af konceptet. Dette skaber samtidig værdi i virksomhedernes CSR, PR og markedsføringsaktiviteter.

Kunder

Virksomhedens potentielle kunder er organisationer og virksomheder, der aktivt vil bruge FN’s 17 verdensmål og partnerskaber, som en del af deres forretningsstrategi, CSR-arbejde og imageskabelse.

Forretningsmodel

Synlighed er i selve kernen af forretningen og et helt grundlæggende vilkår for at sikre trafik og spredning. Derfor er det gratis at benytte portalen til at søge partnerskaber og viden.

Forretningsmodellen er baseret på 3 primære indtægtskilder - abonnement, salg af serviceydelser og salg af reklameplads på platformen.

Abonnement: Når man opnår et partnerskabsmatch og igangsætter et udviklingsprojekt, har man mulighed for at blive strategisk medlem på abonnementsbasis. Her får man særlige indsatser, der understøtter at partnerskabet og projektet bliver succesfuldt. Bl.a. netværksarrangementer, sparring vedr. formalisering af partnerskabet og strategisk kommunikation, samt markedsføring.

Abonnementet er et tilbud og værdien skal tydeliggøres.

Salg af ydelser: Gennemsigtig og konstruktiv kommunikation er altafgørende for at skabe værdi for virksomheden og partnerskabet. I den forbindelse vil det være muligt at købe kommunikative ydelser tilpasset projektets økonomiske størrelse. Herunder rådgivning og produktion af materiale om partnerskabsprojektet.

Salg af reklameplads: Når der er genereret tilstrækkeligt med brugere, trafik og spredning, vil der være potentiale for salg af reklamepladser på platformen.

Markedet

Markedet defineres i feltet mellem Imageskabelse, CSR og forretningsudvikling.

Brugen af eksternt valideret content / indhold til aktivt at definere virksomheder er veldokumenteret. MyReasearchers seneste CMO Trendanalyse anslår det danske marked for content markedsføring til 35 milliarder kroner årligt. 39% af virksomhederne forventer at øge budgettet det kommende år. I den markedsforøgelse ligger et latent behov som definerer det primære marked for projektet. Hvis 39% øger med 5% er det nye primære marked på 682,5 millioner p.a. Af dette nye marked, uden en reelt truende konkurrencesituation, forventes det at kunne varetage en markedsandel på mindst 2% i løbet af 3 år, svarende til en omsætning på 13,7 millioner.

At markedet er voksende underbygges yderligere af den igangværende tendens, hvor arbejdet med verdensmålene og partnerskaber i DK er anført af regeringen og i særdeleshed programmet: ”Danida Market Development Partnerships”. Det dokumenterer at en række store virksomheder og NGO’er er ombord i arbejdet. Ligeledes tager erhvervslivet (bl.a. DI) initiativer, der fremadrettet skal hjælpe virksomheder i gang med at bruge FN’s verdensmål som en strategisk del af forretningen. Virksomheden er i dialog med NGO’ernes brancheorganisation: Globalt Fokus og deres 77 medlemsorganisationer. Globalt Fokus har ligeledes tilkendegivet stor interesse for projektet. Dette er både dokumentation for interessen og samtidig indgangen til de potentielle kunder.

Virksomheden vil gøre en massiv indsats for at sætte sig som first mover på den latente markedsandel, der åbner sig i kombination af CSR, markedsføring og PR hvor content har sin relevans. Dette via et unikt produkt (abonnement), der samler alle de ressourcer, viden og ydelser, der underbygger et succesfuldt partnerskabsprojekt. Det skaber en umiddelbar værdi for kunderne i form af tids- og ressourceoptimering, samt værdi på lang sigt i form af kommunikation, der rækker ind i virksomhedernes kerneværdier og -fortælling.

Konkurrence

Virksomheden har ikke kendskab til tilsvarende plaform på markedet. Potentielle samarbejdspartnere arbejder med det strategiske potentiale i verdensmålene og partnerskaber.

På nuværende tidspunkt foregår partnerskabsdannelse typisk via netværksarrangementer eller direkte kontakt til de større spillere på området.

Milepæle

År 2: 100 aktive virksomheder og 20 strategiske medlemmer.

Forventet omsætning i alt år 2: kr. 2.800.000.

År 3: 800 aktive virksomheder og 100 strategiske medlemmer.

Forventet omsætning i alt år 3: kr. 13.700.000.

Teamet

Virksomhedens ejer har mange års erfaringsgrundlag indenfor projektledelse, strategisk og udførende kommunikation, samt partnerskaber. Virksomheden har et samarbejde med et webbureau, med stor erfaring i at designe og bygge skræddersyede digitale løsninger.

Virksomheden er i gang med at samle de rette kompetencer og det rigtige team til at komme videre i processen. Herudover overvejes etablering af et Advisory Board.

Status på udviklingsstadie

Idé og koncept, samt indsamling af viden og forudsætninger for relevans på markedet, er kvalificeret gennem de seneste to år. Virksomheden er nu på det stadie, hvor platformen skal udvikles og udrulles på markedet. Der søges pt. finansiering til dette via fonde. Herudover undersøges muligheder for evt. vækstlån eller investorer.


Spørgsmål til panelet

Konceptet

Forretningsmodel

Platformen er et gratis redskab til matchmaking og videndeling. Det er vigtigt for at gøre indholdet transparent og dermed generere brugere og spredning. Forretningsmodellen der arbejdes med pt. omhandler tillægsydelser til selve platformen. Herudover også salg af reklameplads på portalen, men dette først når der er opnået en vis volumen.

- Kan man tænke en forretningsmodel ind i selve platformen, uden at gå på kompromis med gennemsigtighed og tilgængelighed?

Go-to-market strategi

Virksomhedens marked er globalt. I første omgang med det danske marked som primære.

- Hvordan skal fokus lægges med hensyn til udrulning på markedet (dansk / internationalt)?

- Hvordan bygges et salgs- og onboarding flow op, som på en skalerbar vis kan fange potentielle brugeres interesse og få dem til at benytte platformen?

Organisering

- Hvordan ser panelet den bedste organisering af virksomheden (Advisory Board, bestyrelse, ledelse, kompetencer ol.)?

Finansieringsstrategi

Virksomheden arbejder med en forretningsplan hvor første delmål er, at opnå ekstern kapital til udvikling og implementering af platformen på markedet.

Herefter ses to senarier:

1). Opbygning af en forretning uden behov for tilførsel af ekstern kapital.

2). Opbygning af volumen i brugere, trafik og spredning. Dette kræver en længere periode med tilførsel af ekstern kapital, inden en selvfinansieret forretning kan etableres.

- Hvad tænker panelet bør være det rigtige fokus?

- Hvordan sikres ekstern kapital hhv. i en udviklings- og implementeringsfase og i forhold til opbygning af volumen og brugere?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software