, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Virksomhed bygget på høj faglighed og et gennemarbejdet koncept indenfor sundhedsområdet, vil vokse sig til en landsdækkende virksomhed – Administrerende direktør eller bestyrelse?, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 21 Nov 2019
  • 08:30 - 11:30
  • Kvist og Jensen, kl 08:30 til 11:30 pa Marselis Blvd. 173, 8000 Aarhus
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 9. november 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 9. november 2019

Registration is closed


Fokus: bestyrelse, forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Ledelsesstøtte: Administrativ direktør eller bestyrelse?

- Værdigrundlag

- Økonomi

- Vækst


Branche: Film, lyd, bog og musikudgivelser (digital indholdsproduktion), Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering, Serviceydelser/konsulent/rådgiver, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Concept


En mindre lokal virksomhed indenfor sundhedsområdet, med en stærk faglig profil, og et godt nationalt ry, har ramt muren i forhold til at udnytte det fulde potentiale indenfor fagområdet.

Virksomheden leverer primært psykologfaglig rådgivning og behandling, med effektive og letgenkendelige metoder til behandling af psykiske udfordringer hos børn og unge.

Andet hovedområde af virksomhedens ydelser omhandler supervision, sparring og foredrags- og kursusvirksomhed til fagfolk omkring børn og unge. Dette andet hovedområde har bragt virksomhedens ansatte i kontakt med mange tværfaglige aktører på landsplan, hvoraf efterspørgslen på de uddannelsesmæssige områder har været stødt stigende de seneste 5-6 år.

Virksomheden har siden 2006 udviklet en tiltagende skarp faglig profil og konceptbaseret tilgang, med inddragelse af både eksisterende tilgange samt udvikling af helt nye former for behandling og indsatsområder der matcher både de unge klienter og samfundets/samarbejdsparters behov.

Virksomheden erkender nu manglende kendskab til skalering, vækst, markedsføringsstrategi og ledelse, dette for at sikre virksomhedens fortsatte udvikling.

Virksomheden er kommet så langt det er muligt som enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden er omdannet til ApS i 2018, og har hertil brug for konkrete indspark for at kunne prioritere og dermed tage de næste skridt i retning af national udbredelse, optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer, sikring og skalering af koncept samt økonomisk vækst.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

It & Systemudvikling

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Ledelse

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Præsentationsteknik

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Økonomi & Regnskab


______________________________________________


Virksomhedens tilbud om psykologfaglige rådgivning og behandling, er kendetegnet ved en høj grad af faglighed og effektivitet overfor mange af de særlige udfordringer børn og unge kæmper med i dag. Virksomheden er kendt og bliver genkendt for en værdibaseret og ressourceorienteret forståelse af sårbare børn og unge, og fokuserer ofte indsatsen i tæt samarbejde med forældre, skoler og andre tværfaglige aktører - Alt sammen for at støtte barnet/den unge bedst muligt videre i livet. Virksomheden står særligt stærkt i forhold til konkrete ydelser der matcher samfundets aktuelle opmærksomhed omkring trivsel vs. mistrivsel i unges uddannelsesliv.

Virksomheden yder mono- og tværfaglig supervision, institutionssparring og konsulentbistand, foredrags- kursus- og uddannelsesvirksomhed til en bred vifte af fagfolk omkring børn og unge. Teamet i virksomheden består af dygtige og dedikerede psykologer og psykologistuderende, der løbende uddannes indenfor nyeste forskning og forståelse for børn og unges særlige vilkår og behov.

Virksomheden har siden 2006 udviklet en tiltagende skarp faglig profil og konceptbaseret tilgang indenfor støtte og konkret behandling af en lang række psykiske udfordringer hos børn og unge. Konceptet er både teoretisk, metodisk og værdimæssigt baseret i tydelige og letgenkendelige metoder på børne- og ungdomsområdet, hvilket efterspørges af både klienter/pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Dertil er konceptet de senere år konkretiseret i en lang række produkter og ydelser der i høj grad efterspørges af skoler, uddannelsesinstitutioner, opholdssteder, kommuner mv.

Virksomhedens udvikling i overskrifter:

2006: Enkeltmandsfirma med stifter som eneste psykolog.

2006 – 2019 uddybes i det uddybende materiale.

2019: 3 afdelinger i Østjylland. Begyndende samarbejde med mulige psykologer på hhv. Sjælland og Fyn. 8 ansatte psykologer. 16 mentorer. 4 studerende. 3 administrative medarbejdere.

Landsdækkende Koncept: Kæde af selvstændige afdelinger indenfor samme koncept. Ideen er, at klienten og samarbejdspartneren modtager samme genkendelige ydelse, om det er ved psykologen i Valby eller i Holstebro, hvilket er sjældent indenfor branchen. Virksomheden vil blandt andet stille de konkrete produkter og programmer, viden og erfaring med kontraktindgåelse, faglig sparring, profilering og PR mv. til rådighed for de kommende afdelinger, men det er tænkt at afdelingerne skal køre som selvstændige enheder.

Potentiale og Mål: Målet er, at virksomhedens fulde potentiale udnyttes. At de mange tiltag indenfor behandlingsområdet fremstilles tydeligt og let tilgængelig for kommende klienter, herunder blandt andet øget profilering på sociale medier. At virksomhedens kursus og foredragsvirksomhed optimeres. At de ventende projekter (ny bogudgivelse, nye behandlingstiltag, nye samarbejdsformer) får den fornødne opmærksomhed. Forventeligt har virksomheden et stort potentiale på nationalt plan, både i forhold til konsultationer og undervisning, supervision, konsulentydelser m.v.

Konkurrenter: Mange, men ingen med så afgrænset metodik og målgruppe, med så tydelige konceptbaserede programmer og produkter, ens typer af afdelinger og en konsekvent genkendelig tilgang til psykisk sårbare børn og unge.

Ledelse og ledelsesbehov: Virksomhedens oprindelige stifter leder pt. virksomheden sammen med 2 monofaglige afdelingsledere. Der er aktuelt et stort behov for ny struktur og ledelse, hvor både drift og udvikling overdrages til direktør og/eller bestyrelse. Opgaven for direktør/bestyrelse vil blandt andet være: Vækst og videre konceptudvikling. Økonomi optimering og -styring. Sikring af rettigheder – både koncept og unikke produkter (Udgivelser, programmer osv.) Afdækning af placering og markeder for kommende afdelinger.

Status: Konceptbeskrivelse, kontrakttyper, og faglige retningslinjer for de nye tilknyttede afdelinger er klargjort. Der mangler en del på PR og produktsiden i form af ny platform/hjemmeside, materialer mv. Der mangler at blive afgjort, præcis i hvilken form de tilknyttede afdelinger skal være: Ansatte, selvstændige, franchisetagere eller andet.

Spørgsmål til panelet

1.Ledelsesstøtte: Er virksomheden klar til at få en bestyrelse/administrativ direktør? Og i så fald: Hvilken form og hvordan?

2.Værdigrundlag: Hvordan forenes den ønskede vækst med fastholdelse af virksomhedens tydelige og skarpe faglige profil?

3.Økonomi: Virksomheden har svært ved at komme op og opnå et rimeligt overskud. Der er mange grunde hertil, men spørgsmålet er hvordan vi opnår den ønskede vækst?

4.Vækst: Hvordan sikres og udnyttes potentialet i virksomhedens ydelser? Hvilke markedsføringsområder overser vi?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software