, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

M&A er big business. Nyt optimeringsværktøj hjælper virksomheder i mål med værdiskabelse og synergieffekt efter en M&A. KBH – SPRINGBOARD®

  • 21 Nov 2019
  • 14:00 - 17:00
  • EY, kl 14:00 til 17:00 pa Oswald Helmuths vej 4, Frederiksberg 2000
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 11. november 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 11. november 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring på flg. områder:

- Kundesegmenter og partnerskabsmodel

- Go-to-marked strategi

- Prissætning og success fee model


Branche: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept


Mellem 50-90% af alle M&A aktiverer ikke den forventede synergi og vækst. Forskning viser, at forskelle i mentalitet, ledelsesstil og forretningsgange er regulære showstoppers for værdiskabelsen. Virksomheden har derfor udviklet et optimeringsværktøj, der fastslår, hvordan de to virksomheder bliver mentalt og kulturelt kompatible, så den forventede værdiskabelse i M&A bliver aktiveret.


Kompetencer

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

It & Systemudvikling

Konceptudvikling

Ledelse

Markedskendskab Skandinavien

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

IDÉGRUNDLAG

M&A er big business! I 2018 blev der på verdensplan gennemført M&A aftaler til en samlet værdi af 3,9 billioner USD. Men er de mange opkøb og fusioner pengene værd, når den forventede synergi udebliver?

Harvard Business Review anslår, at mellem 50-90% af alle M&A ikke lykkes med at aktivere de ønskede resultater. I en M&A undersøgelse på tværs af de nordiske lande, svarer respondenter indenfor M&A miljøet, at de kun betragter 62% af deres handler som succesfulde .

Problemerne opstår efter selve sammenlægningen, når de to virksomheder, der kan se værdi i at kapitalisere på hinandens styrker, ikke har fået undersøgt deres mentale og kulturelle kompatibilitet på forhånd. I stedet oplever de tab af momentum, brain drain og performancenedgang. Og det koster på både top og bund.

FORRETNINGSMODEL

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling, har virksomheden udviklet et optimeringsværktøj, der analyserer, benchmarker, diagnosticerer og anbefaler, hvilke forretningskritiske tiltag, der skal gennemføres for at gøre de to virksomheder mentalt og kulturelt kompatible, således at den forventede værdi og synergi aktiveres.

Optimeringsværktøjet består af tre analysetrin, der indledes under Due Diligence og fortsætter efter M&A er eksekveret.

Værktøjet åbner desuden for nye revenue stream via konsulentydelser til implementering, træning og ledelsessparring samt certificering i optimeringsværktøj (for konsulenter) og licenser rettet mod virksomhederne.

Spørgsmål til panelet

KUNDESEGMENTER OG PARTNERSKABSMODEL

Selvom optimeringsværktøjet henvender sig til virksomheder involveret i en M&A, forventer virksomheden, at salget indledningsvist vil gå gennem de involverede virksomheders respektive rådgivere (i.e. virksomhedsmægler, revisorer, advokater og banker).

- Hvilke anbefalinger har panellet til virksomhedens optimale placering i værdikæden, således at salg både kan ske via partnerskaber med rådgiverne – og på længere sigt via direkte salg til sælger og/eller køber (ex. kapitalfonde)?

GO-TO-MARKED STRATEGI

Virksomheden har planlagt at gennemføre to testcases, inden værktøjet lanceres. Testcasene bruges som proof-of-concept i indsalgsarbejdet.

- Hvad skal virksomheden særligt være opmærksom på ift. design af testcase og anvendelighed af resultater efterfølgende?

- Hvilke anbefalinger og input har panellet til virksomhedens go-to-marked strategi?

PRISSÆTNING OG SUCCESS FEE MODEL

- Hvordan strukturerer virksomheden bedst en betalingsmodel for ydelsen?

- Vil en success fee model være fordelagtig eller farlig?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software