, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Projektstyring - Innovativ virksomhed med unikt patentanmeldt software inden for projektstyring søger sparring på Go-to-Market-, partner- og investorstrategi, Silkeborg – SPRINGBOARD®

  • 25 Nov 2019
  • 13:30 - 16:30
  • ErhvervSilkeborg, kl 13:30 til 16:30 pa Det gamle Rådhus - Torvet 2a - 1. sal, 8600 Silkeborg
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 17. november 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 17. november 2019

Registration is closed


Punkter til sparring

Værditilbud og positionering

Go-to-Market strategi

- Segmentering (Nordeuropa og Nordamerika)

- Kanaler

- Strategiske Partnerskaber

Produkt/Kunder

- Software eller projekt (software + konsulentydelse)

- Markedsføring: planlæggere, projektledere, direktion

Ledelsesstøtte/team/kompetencer

Investorstrategi


Branche: Software/SaaS, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har eksisteret i nogle år og har udviklet et unikt software inden for projektstyring, hvor virksomheden har opnået en PCT-anerkendelse.

Softwaren giver en unik mulighed for at kombinere projekter på tværs af format og projektværktøjer ved at vise projekternes live data i ét og samme skærmbillede.

Softwaren er færdig i version 1, som er solgt til én større betalende kunde.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Kommunikation

Ledelse

Licensering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Patenter/IPR

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Idégrundlag og værdiskabelse

Ideen til produktet er kommet efter flere års frustration over manglende samarbejde mellem de mest gængse planlægningssoftware så som MS Project, Primavera og Excel, da man på større projekter ofte har flere aktører og dermed også flere forskellige planlægningssoftware og metoder involveret. Overblik i dag skabes ved manuelt at sammenligne udskrifter fra alle aktører.

Virksomhedens software giver en unik mulighed for at kombinere projekter på tværs af format og projektværktøjer ved at vise projekternes live data i ét og samme skærmbillede. Lige netop denne unikke metode har virksomheden søgt om patent på og fået PCT anerkendelse af alle krav i ansøgningen.

Produktet læser pt. filer fra de tre mest gængse planlægningsværktøjer (software) anvendt i verden. Dermed er det muligt at samle projektplaner fra flere forskellige planlæggere og forskellig software i én projektplan.

Desuden kan produktet linke felter sammen på tværs af filformater, så tidsplanerne fremstår synkroniseret i samme Gantt-kort. Med Manager-modulet kan lederen af et projekt tildele individuelle læserettigheder til projektdeltagerne.

Uden produktet skal lederne, for at skabe sig overblik, bede om udskrifter fra de forskellige planlæggere og manuelt skabe sig et overblik på tværs af udskrifterne. Samtidigt er de data, der er i udskrifterne ofte dage og uger gamle. Produktet viser alle tidsplaner med live data, og beslutninger kan tages ud fra den aktuelle situation.

Især for store byggeprojekter, for eksempel i form af anlæg som broer og fabrikker, hjælper softwaren med at skabe overblik, så lederne kan tage beslutninger ud fra aktuelle data. Det øger muligheden for at overholde tidsplanerne gevaldigt og undgå eller begrænse forsinkelser og fordyrelser.

Undersøgelser viser, at op mod en tredjedel af håndværkeres arbejdstid er spildt i byggeprojekter på grund af, at de skal vente på leverancer og på, at andre håndværkere bliver færdige først. Softwaren gør det muligt at imødegå en stor del af spildtiden ved at handle langt hurtigere ud fra aktuelle tidsplaner i stedet for mere eller mindre forældede udskrifter fra planlæggerne. Ved at give alle deltagere i et projekt indsigt i projektplanerne, vil softwaren alt andet lige give større ejerskab i organisationen.

Forretningsmodel, kunder, markedet og konkurrenter

Kunderne er virksomheder, der anvender planlægningssoftware.

Virksomhedens fokus er p.t. primært bygge- og anlægsbranchen.

Alle, som virksomheden har været i dialog med og vist softwaren, synes ideen er god, og at det er et værktøj, som de har manglet i alle årene.

Virksomheden har som nævnt solgt licenser til én større virksomhed i DK og er i dialog med 5 større rådgivere/virksomheder, hvoraf 4 er lokaliseret i DK og en i USA.

Der er umiddelbart ingen konkurrenter, som kan levere noget, der kan det samme. Der findes andre software, der kan læse fx MS Project og Primavera, men ingen kan kombinere filer fra flere projekter i samme skærmbillede. Softwaren giver en unik mulighed for at kombinere projekter på tværs af format og projektværktøjer ved at vise data i ét og samme skærmbillede. Det gøres på en måde hvor data kan bearbejdes som var det ét projekt. Denne funktionalitet er endda baseret på Live-data.

Virksomheden sælger licenser på abonnement, og har en pris for såvel en standalone version (enkeltbruger) og for en Manager-version, som består af selv Manager-modulet og 19 User-licenser. Prisen er langt under prisen for MS Project og Primavera.

Omkostningsstruktur i forhold til softwaren er rent salg og markedsføring. For at få den/de næste versioner på gaden skal der laves en del udvikling. Principielt kunne udviklingen stoppes, hvorved den gavnlige effekt af ”First Mover” minimeres.

Go-to-Market

Virksomheden udbreder lige nu løsningen i markedet med:
LinkedIn. Opslag og kampagner
Pressehistorier i fagmedier
Annoncering i fagmedier på tryk og online
Deltagelse i messer, konferencer samt faggruppe- og netværksmøder
Opsøgende salg.

Vækstpotentialet

Ifølge det verdensomspændende it-konsulenthus Gardner er der i dag skønsmæssigt en global omsætning på ca. 18-19 mia. kr om året af forskellige typer af projektværktøjer, hvor Primavera og MS Project er blandt de største. Virksomheden har en målsætning om at opnå mindst 1 pct. af markedet, hvilket svarer til DKK 185.000.000 om året. Internationalt har MS Project solgt i omegnen af 22 mil. licenser.

Ledelsen af virksomheden

Der er fem partnere i virksomheden, hvoraf to af partnere ikke indgår i den daglige drift. Herudover er der ansat en sælger samt p.t. en udvikler. Historisk har der været ansat 2-3 udviklere siden virksomheden blev oprettet. Derudover er der tilknyttet to deltidsmedarbejdere, som hjælper til i virksomheden. Bestyrelsen i virksomheden svarer til partnerkredsen.

Økonomi/finansiering

Finansieringen i virksomheden har til dato bestået af indskud/lån fra partnerne. Man har med udgangen af 2018 givet hinanden håndslag på at tilføre et større beløb, som med det budget der blev lagt ville finansiere virksomheden til om med 2020. Budgettet tager udgang i 0-salg, minimal udvikling og en del salg-/markedsføring. Man har i den sammenhæng ansat en sælger og fået en partner mere ombord. Sidstnævnt har ansvar for salg og marketing.

Udviklingen af nye moduler (større ændringer) er afhængig af salg/indtægt, men forberedelserne er startet i form af specifikation og struktur.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomheden har skabt en version 1 (prototype), som er anvendelig og salgbar som add-on produkt.

Der forestår dog en del udviklingsarbejde.

Fornyelse af licensen til softwaren skal forenkles, og der skal ryddes op i menuerne for overskuelighedens skyld. Der skal laves en hjælpefunktion, virksomheden planlægger en 3D fremstilling af Gantt-kortet, og endelig har virksomheden planer om at ændre softwaren fra Desktop til online udgave.

Ud over softwareudviklingen er der behov for at lave korte guides i form af små videoer og korte vejledninger samt en samlet manual.

Spørgsmål til panelet

Værditilbud og positionering

Go-to-Market strategi

- -Segmentering (Nordeuropa og Nordamerika)

- Skal vi begynde med et land eller vælge en region fx Nordeuropa eller begge verdensdele?

- Skal vi vælge hele Nordamerika, eller bestemte stater/provinser ud?

- Er der lande/regioner vi overser?

- -Kanaler

- Eget salg

- Samarbejdspartnere eller kombination heraf?

- Digitalt salg og markedsføring fx Planning Planet

- Kan LinkedIn bruges?

- -Strategiske Partnerskaber

- Hvem kan være strategisk partner på salg

- Hvem kan være strategisk partner på udvikling

- Kan det kombineres?

Produkt/Kunder

- -Softwarekunde eller projektkunde (= skal ydelsen være software eller skal vi kombinere software + konsulentydelse fx planlægningskurser m.v.)

- -Hvem er fokus i markedsføringen, fx planlæggere, projektledere eller direktion. De to første grupper har interessen, den sidste har pengene.

Ledelsesstøtte/team/kompetencer

Investorstrategi

- -Hvornår er det rigtige tidspunkt i forhold til fx produktsalg og udvikling?

- -Hvordan kan det bedst ske?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software