, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

IoT-in-a-box – Åben og integreret IoT platform/Dashboard løsning – Skalering og forretningsudvikling, Aalborg - SPRINGBOARD®

  • 05 Dec 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Kvist & Jensen, kl 13:30 til 16:30 pa Danalien 1, Aalborg
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 24. november 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 24. november 2019

Registration is closed


Fokus: digitalisering, forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Hvordan opnås PoC og efterfølgende PoB?

- Strategiske prioriteringer

- Salgskanaler

- Advisory board - Kompetencer

- Finansiering/kapitalrejsning


Branche: IoT, Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden, der er en 24-årig udbyder af web-løsninger, har udviklet en IoT-løsning/-platform, hvis altoverskyggende mål er at opsamle IoT-data og anvende disse data til at skabe indsigt til brug for aktive handlinger, der kan nedsætte energiforbruget i virksomheder og boliger og dermed understøtte FN's verdensmål for klimaet.

Med henblik på at opnå Proof of Concept og efterfølgende Proof of Business markedstester man p.t platformen indenfor forskellige segmenter med henblik på strategisk prioritering af sin go-to-market strategi.


Kompetencer

Automatisering

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

It & Systemudvikling

Konceptudvikling

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Mellemøsten

Partnerskaber

Projektledelse

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Kort beskrivelse af Platformen

Virksomhedens løsning er en åben IoT Data Platform, hvis altoverskyggende mål er at opsamle data og anvende disse data til at skabe indsigt til brug for aktive handlinger der kan nedsætte energiforbruget i virksomheder og boliger og dermed understøtte FN's verdensmål for klimaet.

Platformen kan opsamle og visualisere data fra alle typer sensorer og alle typer netværk og er en dynamisk hybrid til at bygge målrettede Dashboards med henblik på at give indsigt i hele virksomhedens eller byens og boligens data økosystem.

Virksomheden har tidligt i udviklingen af Platformen kortlagt følgende problemområder som Platformen er løsningen til.

Hvordan træffer beslutningstagere bæredygtige beslutninger og handlinger baseret på data fra IoT sensorer?

Hvordan administrerer beslutningstagere hundredvis af:

- forskellige IoT-enheder

- fra mange forskellige leverandører

- og mange forskellige netværk uden at miste overblik og servicekvalitet

- med mange forskellige IoT-dashboards, logins og platforme?

Platformen er en agnostisk IoT Data Platform, der opsamler data fra alle typer devices og sensorer og fra alle typer netværk.

Virksomheden udvikler ingen devices (hardware) selv og holder sig helt neutrale omkring dette domæne.

Virksomheden er ved at etablere data partnerskaber med flere IoT device leverandører i Danmark for på den måde at kunne skabe proof-of-concept og fremvise bredden i produktet.

Platformen er udviklet af en virksomhed, der har 24 års erfaring i at bygge enterprise web- og mobile platforme og løsninger.

Udfordring

Med Platformen har virksomheden med egne øjne udviklet et kvalitetsprodukt.

Virksomheden mener dog, at markedet for IoT platforme mange steder ikke er så modent, som man gerne så.

Andre steder er det svært at komme i spil, da virksomheden samtidigt med det gode produkt er en lille startup, hvis man ser isoleret på Platformen som selvstændig entitet (der er fortsat ikke oprettet et selvstændigt selskab).

Indtægtskilder

Virksomheden har adresseret følgende markedsområder – og dermed også potentielle indtægtskilder (revenue streams) hvilket både er godt og skidt:

- P.iot (core) standard løsning til dataopsamling fra IoT devices (abonnement)

- P.engine (whitelabel IoT motor for partnere med eget data domæne og viden)

- P.waterworks - en målrettet løsning for private vandværker

- P.projects (custom løsninger)

- P.home (feriehuse, kontorer, boliger)

Platformen er en SaaS løsning, der sælges på abonnementsvilkår.

Ved at have flere revenue streams forsøger virksomheden at være så agil, at man kan pivotere inden for sin egne løsning.

Vækstpotentiale

Virksomheden drives og ledes primært af founder, der er udvikler og arkitekt af it og iot løsninger. Platformen er udviklet af medarbejdere, der p.t arbejder i hovedvirksomheden.

Virksomheden forventer inden for 3 år at kunne beskæftige op til 8 medarbejdere og omsætte for op til 6 mio. kr.

Man vurderer endvidere, at der er et godt potentiale for international udrulning.

Spørgsmål til panelet

Hvordan opnås PoC og efterfølgende PoB?

Strategiske prioriteringer

- Forretningsområder / Markeder / Segmenter

- Forretningsmodeller / Revenue Streams

Salgskanaler

- Salgskompetencer

- Strategiske partnerskaber / co-founders

Advisory board - Kompetencer

Finansiering/kapitalrejsning


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software