, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Drømmenes bolig: Ny unik digital platform, hvor processen både afdækker boligkøbers emotionelle samt faktuelle ønsker - og præsenterer bedste valg, KBH – SPRINGBOARD®

  • 21 Jan 2020
  • 13:00 - 16:00
  • Holst Advokater, kl 13:00 til 16:00 pa Indiavej 1 - 2. sal, 2100 København Ø
  • 14

Registration

  • Der er lukket for yderligere tilmeldinger
  • Der er lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Bemærk at tidspunktet er ændret til 13:00 - 16:00

Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring vedr. finansiering, kandidater til AB/bestyrelse og skalering til internationale aktiviteter. Målet er på kort sigt at komme i luften i Danmark foråret 2020 og senere at realisere det internationale potentiale.

- Virksomheden vil gerne have input til internationale aktiviteter? Forretningsmodeller, rækkefølge, sikring af rettigheder i udlandet?

- Hvordan sikres kapitaltilførsel til udviklingen de næste 1½ år? 2 – 2½ mill kr.

- Hvordan værdiansættes virksomheden på nuværende stadie?

- AB/bestyrelse med internationale up to date kompetencer, evt. med forbindelser til realtech området


Branche: App, IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet en digital platform, der ud fra en visuel guide skaber et Mood Board, hvor brugeren ud fra et antal parametre vurderer sine følelsesmæssige præferencer.

Mæglere har bekræftet, at utallige handler falder på gulvet på grund af, at køberne ikke har af-stemt deres emotionelle ønsker. 98 % af boligkøbere ved, at de køber bolig med følelserne, de sidste 2 % har ikke indset det.

Mood Boardet skaber mulighed for, at flere ”beslutningsdeltagere” (voksne, fælles børn, dine og mine børn, flere generationer) kan få afstemt ønskerne. Mood Boardet resultater matches med faktuelle ønsker (m2, beliggenhed, postnummer osv.), hvorefter der søges via ejendomsmæglernes sites og brugerne præsenteres for resultaterne. Boligerne vurderes og vurderingerne indgår derefter via algoritmerne i brugerens senere søgninger.

Når køberne præsenteres for boligerne, vises information, der er relevant i forhold til boligkøb: Fx video/kampagneinfo fra køkkenfirmaer, IKEA, Boliga, Jysk, Bauhaus, Verisure, if forsikring, Hiper, Elgiganten osv. Køb af bolig er dén beslutning, hvor flest overvejer at skifte leverandør eller for-brugsmønster.

Epinion har gennemført omfattende undersøgelse for virksomheden, der selv også har indsamlet info fra brugere, annoncører, CBS, mæglere, mæglerkæde. Alle undersøgelser er positive i forhold til konceptet.

Virksomheden forventer en omsætning på 13 mio. kr. i 2021 (Dk+SV) og antal brugere 4Q/20 = 15.000 og 4Q/21 = 30.000.

Virksomhedens største værdi vil være knyttet til salg af data om boligkøbernes adfærd.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Partnerskaber

Patenter/IPR

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden er startet af G, B og J, der alle har haft mange mere eller mindre dårlige oplevelser i forbindelse med køb af boliger: Uforberedte mæglere, manglende opfølgning, uengageret spørgeteknik, ligegyldighed. Stifterne er enige om, at boligmarkedet har negligeret køberne, idet mæglerne fokuserer på sælgerne = salgssalær muligheden. Der var derfor kort vej til beslutningen om at vende markedet på hovedet og skabe bedre afklaring/beslutningsmuligheder for køberne. Stifterne var tidligt fascinerede af Nobelpristageren, professor Richard Thaler’s forskning indenfor emotionel forbrugeradfærd. Forskningen har været inspiration bag opbygningen af den digitale platform.

Produkt/ydelse

Virksomheden har udviklet en digital platform, som boligkøbere kan anvende til at manøvrere igennem alle de emotionelle overvejelser og ønsker, der skal med i afklaringsprocessen, når personen eller personerne leder efter drømmenes hjem. Mæglere har bekræftet, at utallige handler falder på gulvet på grund af, at køberne ikke har afstemt deres emotionelle ønsker.

Processen tager køberne frem til de boliger, der bedst matcher både faktuelle og emotionelle ønsker. Når køberne er parate til at sige ja, præsenteres de for informationer fra forretninger og virksomheder, som netop er relevante for købsbeslutningen: Køkkenleverandører, forsikringsselskaber, byggemarkeder, IKEA, Gubi, teleselskaber, sikringsselskaber osv. Denne service udbygges gradvist til at inkludere lokale aktører og ditto informationer.

Forretningsmodel

Virksomheden introduceres på det danske marked foråret 2020, forudsat finansieringsopgaven er løst. Første opgave er at lave en testudgave af den digitale platform i form af en app, således at fokusgrupper og deltagende partnere (annoncører) kan se, at løsningen virker. For at få tilstrækkeligt mange tilsagn fra partnere, skal brugerantallet boostes via pre branding, branding, markedsføring, PR og growth hacking.

Nøgleaktiviteter efter finansieringstilsagn er:

a.Testudgave af app/digital platform

b.Annoncørtilsagn, evt. betingede af antal brugere

c.Brugere, mål udgangen af 2020 er 15.000

Det danske marked forventes at være godt i gang ved udgangen af 2020, og allerede i 3 + 4 Q/20 vil det svenske marked blive kortlagt til aktivitet i 2021. Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet yderligere beslutninger vedr. prioritering af internationale aktiviteter. Det forventes, at virksomheden vil kunne balancere allerede primo 2021. Ønsket er imidlertid at skabe vækst i brugerantal så hurtigt som muligt, idet virksomhedens væsentligste værdi vil være salgsværdien af brugerrelaterede informationer om adfærd. At skabe økonomisk balance er derfor ikke nødvendigvis det væsentligste mål i vækstfasen.

Markedet/Konkurrenter

Der er mange spillere på boligmarkedet. Ingen har dog en beslutningsguide for køberne, som inkluderer både emotionelle købsfaktorer og faktuelle oplysninger plus en kobling til boligkøbets relevante tilbud fra forretningsverdenen. De fleste digitale platforme præsenterer udbyderens løsninger eller de er eje-de af mæglerkæder, banker eller finansielle selskaber.

Opgaven for virksomheden er, at få løsningen positioneret som boligkøbernes foretrukne valg.

Vækstpotentiale/mål

Virksomhedens kortsigtede mål på det danske marked er, at mellem 8 – 12 % procent af antal potenti-elle boligkøbere* skal bruge den digitale platform. CTR i 2020 2,5 %. Målene for Sverige er procentuelt de samme, som de danske mål.

*) pt ca. 300.000 i forhold til 90.000 gennemførte handler/år

Baseret på indledende samtaler med netværkspersoner fra Tyskland, England, Norge, Frankrig og USA vurderes mulighederne at være til stede.

Ledelse/Team

På nuværende tidspunkt består vore team af:

G: Kommende CEO for virksomheden, omfattende viden om innovation, forbrugeradfærd, trends, digital markedsføring og salg. Deltager i alle opgaver pt. Mag Art i litteratur.

J: Iværksætter og direktør, BM, BF, kommerciel rådgiver for Markedsmodningsfonden. Tidligere medlem af Connect Denmark. Deltager i alle opgaver pt. Cand.merc.

B: Aut. psykolog, cand.psych. Arbejder med udviklingen af løsningens emotionelle elementer og som sparringspartner for G og J.

R: Ekstern rådgiver, kommende BM. R har omfattende erfaring som rådgiver for iværksættere og som iværksætter. Cand.jur., Advokatbestalling, 2 x MBA

C: IT virksomhed som er stand by i forhold til prototype, front- og back end programmering + CTO funktion

Bestyrelse

Virksomheden søger et Advisory Board/ kommende bestyrelsesmedlemmer.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har indtil nu været finansieret af stifterne. Der foreligger tilsagn fra C om, at halvdelen af programmeringsomkostningerne vil kunne konverteres til ejerandel.

Status på udviklingsstadie

OK:

- Navn, logo, domæne, registrering hos Patent- og Varemærke

- Juridisk due dilligence i forhold til crawl af mæglersites udført af Integra Advokater

- Proof of Concept fra brugere, relevante partnere (annoncører), CBS lektor, PhD Mogens Bjer-re, udvalgte mæglere

- Strategi og forretningsmodel for det danske marked

- Forecasts for: Omsætning, omkostninger og investering 2020 – 2021

- Basisorganisation beskrevet

- Samarbejdsaftale vedr. programmering


Kommende aktiviteter:

- Finansieringstilsagn

- Bestyrelse

- Ændring af IVS til ApS

- Tryk på GO!


Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring vedr. finansiering, kandidater til AB/bestyrelse og skalering til internationale aktiviteter. Målet er på kort sigt at komme i luften i Danmark foråret 2020 og senere at realisere det internationale potentiale.

- Virksomheden vil gerne have input til internationale aktiviteter? Forretningsmodeller, række-følge, sikring af rettigheder i udlandet?

- Hvordan sikres kapitaltilførsel til udviklingen de næste 1½ år? 2 – 2½ mill kr.

- Hvordan værdiansættes virksomheden på nuværende stadie?

AB/bestyrelse med internationale up to date kompetencer, evt. med forbindelser til realtech området


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software