, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Etablering af International Medie Gigant inden for episke arena opera, musical forestillinger, episke 2D, 3D, Virtual Reality IMAX-spillefilm og 3D & VR-computerspil, KBH – SPRINGBOARD®

  • 07 Jan 2020
  • 14:00 - 17:00
  • CONNECT Denmark, kl 14:00 til 17:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 23. december 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 23. december 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Visionen er at skabe et af Europas største underholdningssamarbejder. Ønsket er at få sparring, input og konstruktiv kritik på det nuværende tidlige stadie for på bedst mulig måde at realisere den første fase af de meget store ambitioner.

1.Etablering af selskab og finansiering af første fase i planen.

2.Input på potentielle nationale og internationale investorer.

3.Etablering af advisory board samt en professionel bestyrelse.

4.International PR & Markedsføring – budget, strategi m.m. – herunder salg af større lokale virksomhedssponsorater m.m.

5.Opbygning af virksomhedens forskellige afdelinger – nøglepersoner.

6.Finansiering af selskabets totale drifts- og produktionsbudget i perioden 2019 – 2022. –salg af A & B anparter/aktier.


Branche: Film, lyd, bog og musikudgivelser (digital indholdsproduktion), Gaming og computerspil, Oplevelsesøkonomi (kultur/turisme/forlystelser/sport), Andet

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Visionen er at skabe et dansk & europæisk modsvar til store kendte internationale underholdnings-giganter som f.eks. Sony, Warner, Turner, Metro-Goldwyn-Mayer m.fl.

Det ønskes i løbet af en årrække at skabe alt fra episke komplette arena/open air opera & musical produktioner, crossover koncerter, opera, musical og symfoniske galla koncerter, 3D IMAX & Vir-tual Reality spillefilm, 3D & Virtual Reality Computerspil. På længere sigt også et stort antal historiske og futuristiske action eventyr parker/verdner strategisk placeret over hele verden.

Det kunstneriske produkt/maskine er skabt, men mangler finansiering før man kan indlede de næste udviklingstrin – herunder etablere selskaber, arrangerer fundraising koncert, udsende invitationer hertil, opbygge hele organisationen, indgå skriftlige lejeaftaler med Europæiske arenaer, med solister, kor, orkester, opbygge PR & marketing etc.

Men alle store episke projekter starter i et lille projekt – i det her tilfælde i en for offentligheden lukket fundraising koncert, hvor en række af verdens bedste internationale opera og musical sange-re, samt musikere optræder. Her inviteres potentielle investorer nationale såvel som nationale. Fundraising koncerten vil finde sted i løbet af foråret 2020 og have til formål at få solgt det kommende selskabs 10 000 B-anparter. Hver B-anpart koster 75 USD $ og mindste køb er 75 000 USD $. Målet er at sælge anparter/aktier for 7,5 millioner USD $.

Selskabets budgetter er udarbejdet i et tæt samarbejde med et af landets største revisionsselskaber. I ledelsen mangler en decideret forretningsledelse på nuværende tidspunkt samt et advisory board og professionel bestyrelse.


Kompetencer

B2B

B2C

B2G

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Investor Pitch

Juridiske forhold

Kommunikation

Ledelse

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Præsentationsteknik

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Beskrivelse af vision og ambition

Visionen er at skabe et Dansk & Europæiske modsvar til store kendte internationale underholdningsgiganter som f.eks. Sony, Warner, Turner, Metro-Goldwyn-Mayer m.fl. – og her skabe alt fra episke komplette arena/open air opera & musical produktioner, crossover koncerter, opera, musical og symfoniske galla koncerter, 3D IMAX & Virtual Reality spillefilm, 3D & Virtual Reality Computerspil samt et stort antal historiske og futuristiske action eventyr parker/verdner strategisk placeret over hele verden.

Selskabets mål er ikke kun at underholde, men også i en indirekt form at lære fra os, undervise med det resultat, at vores internationale og nationale store publikum bliver mindet om, hvor de historiske, dramatisk, politisk, religiøst kommer fra. Selskabet lægger samtidig vægt på at involvere publikum aktivt i selskabets produkter som del af selskabets lærings strategi. Sagt på en anden måde: ”Selskabet ønsker at udvikle humanistiske og musiske mennesker, som bliver deres verdens- historie bevidst.

Ovennævnte er ambitionen, men det er ikke der, hvor man er nu.

Lige nu er vi der, hvor visionen er skabt og gennemarbejdet og beskrevet på alle led inklusiv start op, drifts, produktions, cash-flow, likviditets budgetter som viser, at selskabet under forudsætning af, at de forudsætninger, som er lagt til grund for selskabets budgetter, der efter planen vil resultere i en meget stor indtjening i 2021, hvoraf halvdelen vil blive udbetalt i afkast til selskabets investorer og de resterende 50% vil blive stående i selskabet til at starte nye projekter op.

Vi er der, hvor vi skal starte projektet op ved at etablere et moder Holding selskab samt 2 datterselskaber, hvoraf det ene datterselskab skal producere komplette episke sceniske arena/open air opera, musical produktioner samt crossover arena/open air gala koncerter med tusindvis af publikummer pr. koncertevent.

Dette datterselskab kaldes ’Music Division’ – og skal udover ovennævnte også producerer populære opera, musical, symfoniske galla koncerter med en blanding af verdensstjerner og nyt vokalt og musisk talent. Musik division skal også organisere én årligt tilbagevende internationale opera & musical konkurrence med tilknyttet master class (mester kursus) til for danske og internationale operasangere, musicalsangere, dirigenter, komponister, kor og orkestre med worldwide tv. transmission.

Selskabet/Koncernens næste selskab er et internationalt professionel spillefilms, tv og streaming produktionsselskab, som skal producere episke 3D IMAX/Virtual Reality spillefilm, tv drama – og et streamings system, hvor publikum worldwide kan opleve hvor episke arena/open-air komplette sceneproduktioner direkte live i et lukket forum på selskabets musik divisions website imod en symbolsk betaling differentieret efter den generelle økonomi i det land, hvor de bor, men i gennemsnit en pris svarende til et sted imellem 6,5 DKK – 65 DKK pr. view.

Beregninger viser, at hvis ovennævnte streaming system bliver reklameret professionelt ordentlig op, så vil det kunne generere så mange indtægter, at vi vil kunne producere alle vores komplette sceniske produktioner samt koncerter uden så meget som at sælge en eneste billet og alligevel producerer et kolossalt imponerende overskud og fortjeneste til selskabets investorer.

Men alle store episke projekter starter i et lille projekt – i det her til i en for offentligheden totalt lukket fundraising koncert, hvor vi kan få lejlighed til at invitere potentielle investorer nationale såvel som nationale. Fundraising koncerten vil finde sted i løbet af foråret 2020 og have til formål at få solgt det kommende selskabs 10 000 B-anparter. Hver B-anpart koster 75 USD $ og mindste køb er 75 000 USD $. Målet er at sælge anparter/aktier for 7,5 millioner USD $.

På ovennævnte fundraising koncert optræder en række af verdens absolut bedste internationale opera og musical sangere, samt musikere i en koncert som var ca. 1½ - 3 timer.

Koncertarrangementet vil blive bygget op som et event, hvor publikum kan vælge imellem at få serve-ret et antal eksklusive kanapeer med mousserende vin eller decideret 3 rets menu inden koncerten. Koncerten vil finde sted enten i Odd Fellow Palæet eller i Østre Gasværks Teater.

Der vil i den forbindelse blive lavet et system af særlige loger f.eks. en Diamant Loge, som indeholder et bestemt antal B-anparter, eksklusiv 3 rets menu med vin buffet, fri bare i pausen, backstage arrangement med servering med deltagelse af koncertens solister. Logernes pris vil blive sat efter, hvor mange anparter/aktier logen indeholder samt logens service niveau.

Der vil være 4 loger i alt Platin, Diamant, Guld og Sølv loge med differentieret indhold af anparter og service samt pris.

Vi skal lige nu bruge én eller flere First Movers, som er parat til at gå ind som medstifter af de 3 første selskaber, samt afholde den eksklusive Fundraising Galla koncerten.

Budgettet på Fundraising Galla Event Koncert ligger fra 480 000 DKK + moms og op til 850 000 DKK + moms afhængig af location samt omfanget af ekstern service alle udgifter inklusive.

Ledelse/team

DG er operasanger. B.A./MA. i Teatervidenskab fra Københavns Universitet. Hans intellektuelle viden om operakunsten er meget omfattende og hans internationale netværk til verdensstjerner, ledende solister, dirigenter, sceneinstruktører m.m. er mindst ligeså omfattende. DG har virket som ledende solist i det Italienske repertoire på mange produktioner bl.a. Tosca (Scarpia) og været initiativtagere til en lang række succesfyldte opera galla koncerter, og selv har optrådt sammen mange internationale operastjerner.

FM er organist og komponist, og det som man vil betegne som et vidunderbarn – han er ganske enkelt en af de største og dygtigste organister, pianister og komponister i verden. Han bidrager i det omfang, som det er ham muligt i forhold til hans arbejde som organist og komponist.

JD er pensioneret amerikansk verdensstjerne baryton – nu CEO for Dietsch Artists International. JD har i sin internationale karriere som ledende solist i det Italienske opera repertoire – i de helt store Verdi & Verismo baryton roller optrådt i omkring 3000 repetitions forestillinger over hele verden. Han har op-trådt sammen med verdensberømte kollegaer som Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Franco Corelli, Pla-cido Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti m.fl.

JD´s viden, erfaring, rutine og ikke mindst internationale kontakter til kollegaer – opera solister, dirigenter, scene og filminstruktører er sammenlagt med Dan Gabriellos netværk af utrolig betydning for, at et så stort og visionært projekt som beskrevet her, kan og vil lykkes.

TG er en professionel operasanger fra Litauen – lyrisk spinto tenor og tidligere elev af Maestro Carlo Bergonzi. Han har ved siden af sin omfattende internationale sceniske karriere som operasanger også medvirket i 2 Amerikanske Hollywood spillefilmsproduktioner Anna Karenina og Paris Song. TG er også en meget dygtig og højt respekteret forretningsmand med et væld af forbindelser til internationale investorer bl.a. fra Rusland, Kina, USA, England, Frankrig, Italien, Schweiz, Luxembourg m.fl., som kan blive af stor betydning for det kommende selskabs succes bl.a. med specielt henblik på invitationer til den kommende private fundraising koncert for investorer.

Derudover er en del personer på nuværende tidspunkt tilknyttet mere eller mindre, men kan først aktiveres for alvor, når selskabet er finansieret.

I ledelsen mangler der en decideret forretningsledelse på nuværende tidspunkt samt et advisory board og professionel bestyrelse.

Det kunstneriske produkt er bygget – man kan sige at den kunstneriske maskine er bygget, men mangler finansiering før man kan indlede de næste udviklingstrin – herunder etablerer selskaber, arrangerer fundraising koncert, udsende invitationer hertil, opbygge hele organisationen fra A – Z, indgå skriftlige lejeaftaler med Europæiske arenaer, med solister, kor, orkester, opbygge PR & marketing – påbegynde den videre udvikling af det episke 3D IMAX spillefilmsprojekt Andrea Chénier – alene prefase og den første del af ovennævnte films pre-production vil koste omkring 15 millioner DKK. Ovennævnte kan naturligvis første sættes i gang, når selskabet har rejst sin samlede opstart, drifts- og produktionskapital på 50,3 millioner DKK.

Spørgsmål til panelet

Visionen er at skabe et af Europas største underholdningssamarbejder. Ønsket er at få sparring, input og konstruktiv kritik på det nuværende tidlige stadie for på bedst mulig måde at realisere den første fase af de meget store ambitioner.

1.Etablering af selskab og finansiering af første fase i planen.

2.Input på potentielle nationale og internationale investorer.

3.Etablering af advisory board samt en professionel bestyrelse.

4.International PR & Markedsføring – budget, strategi m.m. – herunder salg af større lokale virksomhedssponsorater m.m.

5.Opbygning af virksomhedens forskellige afdelinger – nøglepersoner.

6.Finansiering af selskabets totale drifts- og produktionsbudget i perioden 2019 – 2022. – salg af A & B anparter/aktier.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software