, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fang Tyven!! Indbrudsforebyggelse og privat-sporsikring – et helt nyt strategisk og taktisk redskab til forsikringsbranchen og ordensmagten. KBH - SPRINGBOARD®

  • 23 Jan 2020
  • 14:00 - 17:00
  • Njord Advokater, kl 14:00 til 17:00 pa Pilestræde 58 - 6 sal, 1112 København
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 12. januar 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 12. januar 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Syre-test af nuværende Go-2-Market strategi

- Muligheder for strategiske partnerskaber

- Kapitalrejsning/Finansiering


Branche: FinTech (finans og forsikring), Andet

Udviklingstadie: Proof of Concept


Viden baseret opstartsvirksomhed, der har udviklet et systematisk koncept til risikovurdering af boliger og virksomheder i forhold til indbrud, brand og vandskade.

Derudover tilbydes sporsikring til private og virksomheder efter indbrud. Der arbejdes i øjeblikket med at tilbyde denne service til de nationale politimyndigheder og, at denne service og understøttende app kan blive ISO-certificeret.


Kompetencer

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Investor Pitch

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idégrundlag:

Der stilles stadig større krav til de nationale politikorps i de respektive lande, og deres ressourcer følger i bedste fald kun langsomt med. Det medfører lange sagsbehandlings- og ventetider ved relativt enkle og simple indbrudssager. I Europa er der årligt ca. 2,1 mio. indbrud. I DK var der alene i 2018 58.000 indbrud. For Sporsikring og gerningsstedsbeskrivelse er produktet rettet imod dette marked. Forebyggelses- og rådgivningsproduktet rettet imod husstande og mindre virksomheder kan reducere risikoen for indbrud med op til 79 %. Dette viser hollandske erfaringer. I DK er der tale om 2,6 mio. husstande (i 2016), og i Europa er der ca. 221 millioner husstande (ikke medregnet antallet af mindre virksomheder). Disse tal er også gældende for produktet ”Forbedre risikovurdering hos forsikringsselskaber”. Konsekvent sporsikring efter indbrud øger opklaringsraten.

Det er virksomhedens intention inden for en kort årrække i Danmark og øvrige dele af Skandinavien at blive leverandør til de nationale politimyndigheder af sporsikring fra gerningssteder hos private borgere og mindre virksomheder. Således vil virksomheden også på disse markeder kunne udnytte ”first mover-” fordelen kombineret med at have et ISO-kvalitetsstempel af virksomhedens produkt og services i ryggen.

Virksomheden tilbyder også screening, rådgivning og sporindhentning til private og virksomheder med henblik på forebyggelse og sikring af ejendomme imod indbrud m.m.

I kombination med forsikringsselskabernes vurdering af risikoniveau hos nye eller eksisterende kunder vil virksomhedens produkt med en forebyggende screening med udarbejdelse af en sikkerhedsprofil kunne anvendes som verifikation eller et afklarende redskab til at vurdere en forsikringskundes reelle risiko på nøgleområderne: indbrud, brand og vandskade.

Efter et indbrud vil en Boligscreening med afdækning af indbruddet i boligen - fastlæggelse af indbrudstyvens til- og afgangsveje i forbindelse med tyveriet m.m. give en afklaring hos forsikringskunden ift. forbyggende tiltag, der kan reducere et gentagelsesindbrud.

Virksomheden har allerede haft mulighed for at få vurderet forsikrings- og forebyggelsesproduktet i marken med positive tilbagemeldinger. Virksomheden har en perifer konkurrence fra ”Botrygt-kampagnen” og de tre landsdækkende alarmselskaber. Sporsikringsproduktet er dog uden konkurrence.

Ledelsesteamet består af:

- Direktør og co-founder. Nøglekompetencer er ledelse, projektleder, international salgserfaring, B2B, B2G, distributør og partnersalg, forretningsudvikling og innovationsstyring, start up-lederskab og investor-relationer

- Co-founder og bestyrelsesmedlem med følgende nøglekompetencer: IT Projektleder hos top 200 virksomhederne i DK med fokus på infrastruktur

- Konsulent og politispecialist med 32 års erfaring fra Politiet herunder 6 år som underviser på politiskolen

- Konsulent og politispecialist med 15 års erfaring fra Politiet og 3 år som forsikringsassurandør

Spørgsmål til panelet

- Skal virksomheden søge en kapitaludvidelse fra en ekstern investor til en ISO-certificering af app og sporingsprocedure, hvorved virksomheden kan sikre sig en fordel ved et kommende offentligt udbud af sporingsydelser i DK og efterfølgende i resten af Skandinavien?

- Skal virksomheden søge en kapitaludvidelse fra en ekstern investor, så virksomheden kan etablere et selvstændigt (forsikrings-)selskab, der sælger forsikringsprodukter indkøbt hos andre forsikringsselskaber?

(Forsikrings)selskabet vil yde en rabat på Indbo- og Husforsikring, såfremt forsikringstager er blevet positivt risikovurderet via virksomhedens optimerede risikoprofil for indbrud, brand- og vandskade. Forretningsideen er her at tilbyde billigere forsikringer til private borgere og virksomheder, der forinden har reduceret deres risiko. Dette med henblik at opbygge en kritisk kundemasse inden for forsikringer, der kan tiltrække opkøbstilbud af (forsikrings)selskabet fra de større spillere på det danske forsikringsmarked.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software