This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Dobbeltsidet markedsplads, professionel rådgivning fra A-Z ifm. boligkøb, byggeri eller renovering. Søger sparring på finansiering, forretningsudvikling og vækst, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 08 Jan 2020
  • 09:00 - 11:45
  • Erhvervsakademi Aarhus, kl 09:00 til 11:45 pa Sønderhøj 30, 8260 Viby J
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 30. december 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 30. december 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Go-to-Market strategi - lancering af version 2.0

- Organisationsstrategi – sikre ressourcer og kompetencer til vækst

- Salgsstrategi – annoncereret indhold og mersalg

- Kapitalrejsning - på kort og lang sigt


Branche: App, Software/SaaS, FinTech (finans og forsikring), Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet en digital platform, der samler professionel rådgivning inden for byggeteknik, finansiering, jura og forsikring – herunder beskeder, dokumenter og aftaler, så brugeren har et 360 graders overblik over sit boligkøb, nybyggeri eller renoveringsprojekt.

3 fuldtidsmedarbejdere og 3 studie-medarbejdere der arbejder frem mod lancering af version 2.0 i februar 2020.


Kompetencer

Automatisering

B2B

B2C

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

It & Systemudvikling

Kommunikation

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Idégrundlag – hvad er unikt / produkt / ydelse

Virksomheden har udviklet en digital platform, som hjælper brugerne før, under og efter et boligkøb. Professionel rådgivning på tværs af finansiering, jura, byggeteknik og forsikring, hvor brugerne har samling på samtaler, aftaler og dokumenter. Det giver gennemsigtighed og overblik i den enkelte kunderejse og skaber tryghed for brugerne.

Virksomheden er den første platform for boligkøbere, som tilbyder en samlet pakke af rådgivning ifm. boligkøb, nybyggeri eller renoveringsprojekter. Den fysiske rådgivning afvikles af et netværk af uvildige samarbejdspartnere, mens korrespondance, aftaler, dokumenthåndtering mm. sker via platformen.

Unik markedsplads, hvor virksomheden ejer kunden.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

15% af omsætning via samarbejdspartnere (revenue stream 1)

Annoncereret indhold; native og advertorials (revenue stream 2)

Mersalg (revenue stream 3)

Data (revenue stream 4)

Virksomhedens konkurrenter er https://www.bomae.dk/, https://koebersmaegler.dk/, https://www.byggesagkyndig.nu/, diverse ejendomsmæglere og banker.

Vækstpotentiale/mål

Skalerbar forretningsmodel for nationale såvel som internationale markeder. Forskellige muligheder for løbende at optimere, tilpasse og udvikle forretningsmodellen. I forbindelse med test i Aarhus har virksomheden udelukkende haft fokus på revenue stream 1, men vil i forbindelse med version 2.0 også implementere annonceret indhold på platformen. Der vil løbende blive udviklet nye features, som åbner op for andre revenue streams udover dem som virksomheden allerede har planlagt. Den digitale platform er udviklet med henblik på at kunne skaleres nationalt såvel som internationalt.

Virksomhedens mål på den korte bane er at blive færdig med version 2.0 medio februar 2020, hvorefter man påtænker launch i København ultimo marts 2020. Herefter skal den digitale platform rulles ud i resten af DK før platformen udvides til norden og potentielt andre markeder.

Ledelse og team

Virksomheden drives af 5 partnere med forskellige kompetencer inden for drift, IT, forretningsudvikling, kommunikation, marketing og økonomi.

Teamet består af 3 fuldtidsmedarbejdere: P(salg, partner), J(tekstforfatter), J (marketing). 1 deltidsmedarbejder: T (tekstforfatter). 3 studiemedarbejdere: L (IT-udvikling, M (IT-udvikling), K (Marketing)

Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Bestyrelsen består af de 5 ejere.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har finansieret udviklingen og driften for egne midler indtil videre, men vurderer, at hvis virksomheden skal realisere sit vækstpotentiale, så bør man afdække mulighederne for at rejse kapital ifm. Proof of Business, for derefter at synliggøre forskellige scenarier ved at skrue op for marketingindsatsen, rekruttere talent mm., så man kan lægge et budget og udarbejde en Go-to-Market strategi for den videre vækst.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomheden har siden 29. maj været live med en beta-version i Aarhus, som har været brugt som testmarked.

Virksomheden har brugt perioden på:

Optimering af workflows

- Udvidelse af leverandørnetværk og services

- Udarbejdelse og tilpasning af indhold på tværs af platformen

- Optimere datagrundlag

- Udvikling af automations

- Test af diverse systemer

- Optimering af brugeroplevelse

- Udvikling og optimering af kode

- Optimering af brugeroplevelsen

Med henblik på at kunne udvikle version 2.0, som forventes at være klar februar 2020, hvorefter der er planer om at øge marketingindsats såvel som markedsandel til også at inkludere København, inden platformen på sigt skal rulles ud i resten af DK.

Ift. finansiering er virksomheden ved at afdække sine muligheder, så man kan vurdere, om man skal rejse kapital nu eller selv finansiere indtil der er Proof of Scale.

Spørgsmål til panelet

Go-to-Market strategi - lancering af version 2.0
- Skal virksomheden lave en soft launch ifm. version 2.0 og ligeledes rulle den ud i Aarhus og København for begrænsede midler, eller bør man prioritere at sættes strøm til det hele fra starten af – Tanken med en soft launch er at kunne dokumentere ”Proof of Scale” og dermed at få en højere værdiansættelse, når der skal rejses kapital, som virksomheden efterfølgende vil bruge på at sætte mere strøm til marketing, ansættelser mm. og udvide nationalt?

Organisationsstrategi – sikre ressourcer og kompetencer til vækst
- Skal virksomheden fortsætte med at bruge eksterne it-ressourcer og interne ”grønne” IT-udviklere for at understøtte de nødvendige ressourcer eller skal man prioritere at rekruttere senior IT-kompetencer. Virksomheden har fra starten af været udfordret på IT-ressourcer, hvilket løbende har givet flere udfordringer.
- Hvis man vælger en soft launch, hvor meget skal man minimere sin produktion (personale) for at give et optimalt udgangspunkt ift. en senere kapitalindsprøjtning?

Salgsstrategi – annoncereret indhold og mersalg
- For at øge bundlinjen har virksomheden prioriteret at åbne op for annonceret indhold (revenue stream 2) på platformen ifm. version 2.0. Eftersom at virksomheden endnu ikke kan dokumentere 100.000 daglige brugere og har et system, som er gearet til at automatisere mange af de processer ifm. annoncering, så vil virksomheden starte med at lave nogle eksklusive annonce-aftaler, hvor B2B-kunder får en stationær artikel tilknyttet en specifik side på platformen i 6 måneder (Aarhus), indtil man forventer at have et væsentligt bedre datagrundlag, flere brugere og potentielt et system til at administrere dette. Hvordan skal virksomheden gribe det an i København, hvor man ikke er privilegeret af samme B2B-netværk? Skal man tilknytte et telemarketingsbureau eller vente med at fokusere på dette indtil man har etableret noget kendskabsgrad i København, og derved at have nemmere ved at sælge denne løsning ind?

Kapitalrejsning - på kort og lang sigt
- Hvordan laver man en hensigtsmæssig vækststrategi på forkant – her tænker virksomheden på et scenarie, hvor man tager udgangspunkt i en soft launch og en mere organisk udvikling i modsætning til en mere aggressiv tilgang, som sandsynligvis også involverer mere risici ifm. selvfinanisering, da man så risikerer at løbe tør for penge og derved bliver endnu mere afhængig af kapital udefra?
- Der skal også udarbejdes en plan for kapitaltilførsel for de næste 3-4 år, er det noget man skal prioritere at få afklaret i 1. omgang, eller skal virksomheden blot have is i maven og tage den på et senere tidspunkt, når man har dokumenteret ”Proof of Scale” og har en højere værdiansættelse?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software