, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ledelsestræning med globalt potentiale. Praksisnær simulator der viser hvordan ledelsesadfærd udvikler sig og påvirker medarbejdere samt forretning. KBH – SPRINGBOARD®

  • 31 Jan 2020
  • 13:00 - 16:00
  • Atradius Denmark, kl 13:00 til 16:00 pa Sluseholmen 8A, 2450 København SV
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 20. januar 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 20. januar 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring ift.:

1.Hvilken forretningsmodel og go to market strategi vil sikre virksomheden solid tilstedeværelse i de vigtigste markeder (EU / USA) som first mover.

2.Hvordan rejser virksomheden kapital til udvikling af applikationen de næste 1½ år?

3.Hvilken markedsføring og hvilke distributionskanaler vil være optimal for virksomheden.

4.Vil det være muligt at opnå patentbeskyttelse/IPR? Hvis ikke hvordan sikrer virksomheden sig bedst muligt mod konkurrenter?


Branche: App, Serviceydelser/konsulent/rådgiver, Forskning, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet en ledelsessimulator, hvor ledere har mulighed for at ”træne” ledelsesadfærd på deres smartphone via en app.

Øget, kontinuerlig træning og direkte feedback fra medarbejderne udvikler lederen hurtigere, hvilket for de virksomheder, der anvender ledelsessimulatoren, vil betyde bedre bundlinje, igennem øget produktivitet, højere kvalitet og bedre integration, samt højere medarbejdertilfredshed og færre udgifter til ledelsesudvikling, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Ledelsessimulatoren vil erstatte dele af det globale marked for traditionel kursusbaseret ledelsesudvikling, da lederne kan tilgå ledelsessimulatoren når det passer dem. Dermed bliver ledelsesudvikling tilgængeligt for alle ledere uanset hvilken størrelse virksomhed de er i.

Målet er hurtigere at udvikle bedre ledere, der igennem praksisnær træning i et virtuelt miljø får en forståelse for, hvordan de bedst motiverer medarbejdere og skaber forbedrede resultater.

Ledelsessimulatoren er sprogneutral og intuitiv og kan sælges globalt. Virksomheden forventer et forretningspotentiale på op imod 100 MDKK inden for 5 år.

Teamet har stor erfaring med ledelsesudvikling, B2B salg, certificeret MBTI-practitioner og et stort netværk blandt virksomhedens kundegruppe i Danmark (udviklingskonsulenter og -huse).


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Investor Pitch

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

Patenter/IPR

Prissætning

______________________________________________


Idégrundlag

Virksomheden har skabt en virtuel ledelsessimulator med udgangspunkt i Jungs persontypeteori, der danner grundlag for persontype værktøjerne MBTi, Insights og DISC. Tre af de mest udbredte og aner-kendte persontype værktøjer i verden.

Den bedre ledelse skal skabe bedre bundlinje igennem højere medarbejdertilfredshed, lavere personaleomsætning, samt nedbringe omkostninger til traditionel ledelsesudvikling betragteligt.

Ledelsessimulatoren eksisterer som en spil applikation der, igennem praksisnær erfaring giver lederen en oplevelse af, hvordan hans/hendes adfærd påvirker medarbejdere med forskellige personligheder. Applikationen måler lederens succes i forhold til fire generiske KPI’er; Produktivitet, Kvalitet, Integration samt Medarbejdermotivation.

Lederen får sine egne adfærdsdata præsenteret og dermed grundlaget for at reflektere over de adfærdsændringer, der skaber en bedre bundlinje, større kvalitet og bedre integration i værdikæden gen-nem sine medarbejderes øgede motivation.

Den praksisnære træning vil sikre hurtigere og bedre integrering af læring. Den vil skabe grundlag for bedre ledelse, der skaber større medarbejdertilfredshed, forbedret integration igennem værdikæden, højere produktivitet i en bedre kvalitet og ultimativt bedre bundlinje.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden lever af at sælge adfærdsdata på licens. Kunderne er primært konsulenthuse, der leverer ledelsesudviklingsforløb og – træning til de ledere, der anvender applikationen. Sekundære kunder er Internationale virksomheder, der ønsker at anvende applikationen som del af deres egen interne ledelsestræning.

Den leder der skal på et udviklingsforløb downloader app’en gratis. Man opretter en profil og hvis man er del af et specifikt kursus i ledelsesudvikling tilknytter man sig en gruppe, der er fælles for deltagerne i dette kursus.

Et konsulenthus betaler for adgang til adfærdsdatabasen. Prisen for en spillers datahistorik ligger i et interval imellem 350 og 700 kroner afhængig af den konkrete aftale.

Et konsulenthus betaler ligeledes for adgang til kulturdatabasen. Aftalen udformes som en niveauinddelt abonnementsordning. Den månedlige pris ligger i et interval imellem 3.000 og 10.000 kroner afhængig af hvilken pakke af statistisk behandlet data, ad hoc analyse og support, man køber sig adgang til.

Hurtig opskalering og aktiv markedsføring er en forudsætning for at drage størst mulig fordel af first mover position. Det er virksomhedens ambition at starte en global markedsføringskampagne og direkte B2B salg med udgangspunkt i de nordiske lande og ekspansion til Europa, Nordamerika og Asien.

Vækstpotentiale/mål

Udbredelsespotentialet er globalt, da applikationen er intuitiv og sprogneutral.

Hvis det antages at det globale kundegrundlag er 10.000 konsulenthuse, hvoraf 1.000 vælger at bruge applikationen og i gennemsnit køber dataadgang til 100 kursusdeltagere om året til en gennemsnitlig pris per kursusdeltager på 500 DKK, vil den årlige omsætning baseret på salg af adfærdsdata alene udgøre 50 MDKK.

Hvis det antages, at de samme 1000 konsulenthuse køber adgang til kulturdatabasen til en gennemsnit-lig månedlig pris på 5.000 DKK, vil den årlige omsætning på salg af kulturdata alene udgøre 60 MDKK.

CASE:

Virksomheden har i dag et samarbejde med en af vores potentielle kunder (kunde 6 i budget nedenfor), der er en af de større udbydere af ledelsesudvikling og – træning i Danmark. Samarbejdspartneren har foretaget et forsigtigt skøn over deres behov for licenser over de næste 3 år. Med en gennemsnitspris på DKK 350 (da de er udviklingspartner) svarer det til en årlig omsætning på adfærdsdata alene på ca. 1,0 MDKK. De 3.000 licenser på årsbasis svarer til en brøkdel af vores samarbejdspartners potentiale, vurderet ud fra deres egne fortrolige salgstal.

I Danmark alene findes der 4 – 5 store konsulenthuse inden for samme segment. Hertil kommer et stort antal små og mellemstore konsulenthuse.

Dertil har flere danske internationale virksomheder inden for Healthcare, Food og sektoren, virksom-heden har været i kontakt med udtrykt ønske om, at ville teste applikationen for at vurdere om den bør indgå i deres lederudviklingsprogrammer.

Et forsigtigt skøn vil altså være en omsætning i DK på 6 - 8 MDKK pr år i Danmark.

Et budget der inkluderer kunder, som virksomheden er i kontakt med i dag samt nye kunder i Danmark og udlandet

Ledelse og team

Virksomheden består af:

H: Fungerer som CCO med ansvar for Salg, marketing, partner samarbejder, kapitalfremskaffelse og forretningsudvikling. Dertil Udvikling og eksekvering af test- og læringsprogrammer. B.Sc. 8 års erfaring som ledelsesudviklingskonsulent, 8 år som leder inden for Salg og Markedsføring, herunder 2 år som B2B Marketingchef og 5 år som Intl. Key Account Director, inden for salg af tekniske rådgivningsydelser.

M: Fungerer som Adm. Dir. med ansvar for produktudvikling, økonomi og administration. Cand. Scient. Geol. 13 års erfaring som geolog og projektleder for tekniske projekter og forandrings-programmer i stort internationalt dansk olieselskab.

Dertil kommer en række eksterne partnere

H: Relations Manager – Kunde. Deltager på vegne af stort dansk leverandør af ledelsesudvikling i udvikling af applikationens motor og databaser

N: Spiludvikler med over 20 års erfaring. Programmerer applikation og databaser

T: Associate Professor, Learning Games for Adults. Sparring vedr. læringsapplikationer.

O: Cand. Psych., Erhvervspsykolog, forfatter, tidl. chef for ledelses- og organisationsudvikling i store danske internationale virksomheder. Ekstern partner til design af læringsprogrammet.

M: DPO. Vurdering af databasedesign under hensyn til GDPR regler

Bestyrelse

Der søges pt ikke bestyrelse eller advisory board

Økonomi/finansiering

Pt. er der ingen omsætning i virksomheden. Virksomhedens ejere arbejder gratis og har gjort dette i ca. 1½ år ved siden af deres primære beskæftigelse.

Der søges ekstern financiering til at færdiggøre produktudviklingen på ca. DKK 500.000,-, der skal an-vendes til programmering af applikation og etablering af de to databaser, hvorfra data skal sælges.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Der foreligger en testversion af applikationen, der fungerer og har været præsenteret for kunderne. Applikationen skal opdateres ud fra ny kravsspecifikation, ligesom de bagvedliggende databaser skal programmeres. Derefter er produktet klar til test hos kunderne.

Virksomheden er i gang med at rejse ekstern kapital til finansiering af de ca. DKK 500.000,- der skal til for at applikationen er klar til markedsføring.

Virksomheden er også i gang med at undersøge hvilke distributionskanaler, der kan bringe produktet ud på det globale marked. Her er samarbejde med Universiteter og internationale konsulenthuse inden for ledelsesudvikling i øjeblikket bedste bud.

Vores mål er at omsætte for 10 - 20 MDKK i 2022.

Spørgsmål til panelet

1.Hvilken forretningsmodel og go to market strategi vil sikre virksomheden solid tilstedeværelse i de vigtigste markeder (EU / USA) som first mover.

2.Hvordan rejser virksomheden kapital til udvikling af applikationen de næste 1½ år?

3.Hvilken markedsføring og hvilke distributionskanaler vil være optimal for virksomheden.

4.Vil det være muligt at opnå patentbeskyttelse/IPR? Hvis ikke hvordan sikrer virksomhede sig bedst muligt mod konkurrenter?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software