, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny teknologi målrettet skibsfarten på det blå ocean. #Hardware #Miljø #Robotteknologi #Kapital, KBH - SPRINGBOARD®

  • 07 Feb 2020
  • 10:00 - 13:00
  • Deloitte, kl 10:00 til 13:00 pa Weidekampsgade 6, 2300 København
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 2. februar 2020

Registration is closed


Fokus: bæredygtighed, forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Denne virksomhed udvikles meget hurtigt, og er de sidste to år gået fra fire stiftere til +15 medarbejdere, og det er kun starten på en unik vækstrejse!

Kriteriet for virksomheden er ”Born Global”, og nu skal vækstpotentialet som er enormt udnyttes. Kunderne kræver løsninger og servicefunktioner der kan leveres og serviceres globalt, så hastighed, skalering og et økonomisk fundament er en grundforudsætning.

Virksomheden leverer renserobotter til lastrum i skibe og er i gang med at udvikle skrogrensnings robotter som kan forbedre brændstoføkonomien, reducerer CO2 udslippet samt eliminere transport af invasive arter.

I overgangen til scale-up står virksomheden overfor en omstilling af fokus samtidig med, at der skal foretages et strategisk valg omkring acceleration af produktudvikling som vil kræve udefrakommende finansiering.

1.Hvordan skal virksomheden fokusere her-og-nu qua det enorme forretningsmæssige potentiale, men som kræver flere ressourcer og mere kapital hvis det skal gribes?

2.Hvilke karakteristika har den optimale fundingpartner?

3.Hvordan positionerer virksomheden sig på den korte bane for at tiltrække den rigtige fundingpartner som skal bidrage med 30-50 mio. kr.?

4.Hvilke kompetencer skal bestyrelsen besidde for at facilitere virksomhedens udvikling bedst muligt?

Vi søger paneldeltagere med følgende viden, kompetence og erfaring:

- Acceleration og skalering af en hardware virksomhed globalt

- Industrikendskab; robot, teknologi og skibsfart

- Kapitalrejsning i niveauet op til 50 mio. kr.


Det er desværre ikke plads til observatører på dette SPRINGBOARD®


Branche: Clean Technology, Miljø, Klima, Software/SaaS, Industri/produktion, Automation, Robotteknologi, Droner.

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden er privilegeret og ”alle døre er åbne”, men dette kræver et nyt fokus nu hvor første produkt er på markedet og skal sælges.

Om 2 år forventes virksomheden at være globalt repræsenteret med flere robot-teknologiske løsninger til skibsfarten.

Virksomheden er en ambitiøs ung hardwarevirksomhed der leverer renseløsninger til skibsfartsindustrien. Den første robotløsning er netop lanceret som en del af en planlagt serie af renseløsninger, baseret på samme teknologiske og patenterede platform.

Virksomhedens renseløsninger bryder fundamentalt med konventionel rengøring, og den relative value proposition er signifikant og målbar, og baserer sig på en blanding af direkte besparelser og bidrag til den grønne omstilling, som skibsfarten har involveret sig aktivt i de sidste par år.

Virksomheden skal favne væksten, salg skal intensiveres, organisationen udvikles og globalt service set-up skal opbygges. Samtidig med dette fortsætter produktudvikling af nye kundedrevne løsninger, hvilket kræver mere kapital.

Målet med dette SPRINGBOARD® er, at få input til hvordan så vi bedst muligt positionerer virksomheden til at eksekvere på virksomhedens potentiale, herunder input til strategi, forretningsplan og finansiering.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Ledelse

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden er relativt nystartet med et fokus på at udvikle og markedsføre ny renseteknologi til skibsfarten.

Renseløsningerne er unikke, og bryder fundamentalt med den måde rederierne hidtil har udført rensning. Samtidig med en forbedret driftsøkonomi har løsningerne et betydeligt miljømæssigt perspektiv i forhold til udledning af kemikalier, drivhusgasser og transport af invasive arter.

Salget varetages direkte fra virksomhedens hovedkontor i Danmark. Kundebasen er primært lokaliseret i nordvest Europa, USA, Grækenland og Asien. Salget er primært relations drevet.

I forbindelse med lanceringen af den første løsning er virksomheden i gang med at opbygge en global serviceorganisation for at kunne servicere vores kunders globale operationer.

Virksomheden står i en privilegeret situation hvor ”alle døre er åbne”, men også i en situation hvor der skal der skal re-fokuseres efter den indledende udviklingsfase.

Ambitionen med dette Springboard er at søge input til hvordan vi bedst muligt positionerer virksomheden til at eksekvere på virksomhedens forretningspotentiale. Sparringen skal derfor direkte tjene som input til opdatering og reformulering af virksomhedens forretningsplan og eksekvering af samme.

Team:

Virksomheden blev etableret i 2016. Ophavsmanden til virksomhedens ide har en baggrund fra skibsmalingsindustrien. De 3 øvrige stiftere er alle ingeniører inden for udvikling af den hardware der ligger til grund for løsningen. Virksomheden blev etableret med kapitalindskud fra 3 eksterne investorer.

I de første 2 år bestod virksomheden udelukkende af stifterne, I forbindelse med lancering af den første løsning har virksomheden ansat installations- og service teknikere i Danmark, Singapore og Bulgarien, yderligere 3 ingeniører på hovedkontorer i Danmark, samt en dedikeret salgsdirektør plus diverse Admin. I alt tæller organisationen nu 17 fastansatte inkl. 8 ad-hoc timelønnede tilknyttet. Der ligger yderligere 10 nye ansættelser på tegnebrættet i løbet af 2020.

Virksomheden er overbevist om det langsigtede markedsmæssige potentiale, men er overrasket over hvor hurtigt den internationale skibsfart forandres og nu orientere sig mod miljø- og klima hvor branchen hidtil har været kendt for hård konkurrence og fokus på omkostninger.

Virksomhedens renseløsninger adresserer en value proposition med miljømæssige perspektiver samtidig med rederienernes økonomi forbedres. Det har afstedkommet en stor kundeinteresse for vores løsninger.

Tørlast robot – er på markedet:

Efter lanceringen af tørlastløsningen, har vi fuldt kommercielt fokus på salg af denne. Teknisk har vi stort fokus på kundesupport, da tørlastløsningen udgør et paradigmeskift i tilgangen til lastrumsrengøring, samtidig med at vi hurtigt luser børnesygdomme ud af løsningen. Dette beslaglægger pt. store dele af de ressourcer vi har til rådighed i virksomheden, og giver anledning til at vi ikke umiddelbart kan accelerere udviklingen af skrogløsningen.

På trods af at vi er lykkedes med udviklingen af tørlastløsningen relativt hurtigt og med få ressourcer må vi erkende, at udvikling af hardware er en ressourcekrævende proces.

Skrogrensnings robot – udvikling i gang:

Hvor tørlastløsningen kun henvender sig til tørlastskibe, adresserer skrogløsningen alle segmenter af skibsfarten. Da skrogløsningen samtidig har et besparelses potentiale der lang overstiger kendte teknologier i markedet, er vi blevet overvældet med interesse og forespørgsler på skrogløsningen.

Markedet og vores potentielle kundebase for rensning af udvendige skibsskrog mens skibene sejler, udviser en enorm interesse, og vores ambition er at finde mulighed for at accelerere udviklingen således, at vi allerede ultimo 2020 vil være i stand til at foretage de første prototype tests.

For at nå vores ambition har vi som minimum behov for at ansætte yderligere 4 ingeniører i løbet af Q1/Q2 2020, samtidig med at den øvrige organisation styrkes på flere generalist positioner (supply chain, admin) således at ressourcer kan frigives og fokuseres på samtidig support af lastrumsløsning og udvikling af skrogløsning. Virksomheden råder ikke på nuværende tidspunkt over det fornødne kapitalberedskab til at effektuere en acceleration af skrogløsningen.

Kapital og investorer – 30-50 mio. kr:

For hurtigt at få skabt et solidt fodfæste på markedet for det eksisterende produkt og samtidig accelerere færdigudviklingen og lancering af skrogløsningen, kræves investeringer i størrelsesordenen 30-50 mio. kr.

Virksomheden er løbende blevet kontaktet af interesserede industrielle- og finansielle investorer, dog uden at der er blevet indledt konkrete forhandlinger. Vurdering har hidtil været, at der var et behov for at definere en optimal investorprofil som bedst matcher virksomhedens DNA, komplementerer virksomhedens kompetencer og bedst positioneret til at udløse virksomhedens potentiale.

Vi ser valget af investor som mere end en kilde for finansiering, - helst en partner som aktivt kan medvirke til at virksomheden når det fulde potentiale.

Spørgsmål til panelet

Konkrete spørgsmål som vi ønsker sparring til igennem Springboard sessionen:

Hvordan skal virksomheden fokusere her-og-nu qua det givne forretningsmæssige potentiale?

Hvilke kompetencer skal bestyrelsen besidde for at facilitere virksomhedens udvikling bedst muligt?

Hvilke karakteristika har den optimale fundingpartner?

Hvordan positionerer virksomheden sig på den korte bane for at tiltrække den rigtige fundingpartner?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software