, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Industriel produktionsvirksomhed af elektrificerede trolleys, der imødekommer øgede krav til arbejdsmiljøet - skal øge væksten i DK og internationalt, Sønderborg – SPRINGBOARD®

  • 06 Feb 2020
  • 13:00 - 16:00
  • Sønderborg Vækstråd, kl 13:00 til 16:00 pa Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 31. januar 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 31. januar 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Forretningsstrategien

- Go2market/vækst strategi

- Finansiering af vækst

Branche: Clean Technology, Industri/produktion

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden er den første, der har leveret en elektrificeret trolley til brand & redning. Blandt kunderne findes Hovedstadens Beredskab, der anvender vores løsning dagligt på 14 af deres køretøjer. Hovedstadens Beredskab har valgt løsningen for at imødekomme øgede krav til arbejdsmiljøet samt reduktion i medarbejdere og omkostninger generelt.

Produktet blev efterfølgende i oktober 2019, vist frem på en stor tysk brand & redningsmesse, hvor interessen var stor, specielt fra distributører/forhandler. Baggrunden for interessen er arbejdsmiljø og reduktion i personale (økonomi og demografi)

Herudover er der leveret trolleyer til Københavns Lufthavn, entreprenørbranchen, håndværkere.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Kommunikation

Markedsanalyse

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Online marketing

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse – hvilket problem løses?

Virksomheden beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter (batteridrevet/mekatronik) til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø.

Vi ønsker at forebygge arbejdsskader relateret til løft, skub og træk.

Vi er system-integratorer, og vi integrerer styring, batteri og et til flere drev i en samlet løsning.

Vi har i dag 2 færdigudviklet produktgrupper, og produkterne er sat i produktion.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Med udgangspunkt i brand & redning, ønsker vi at udvikle dette segment internationalt. Området er interessant, bl.a. fordi vi er de første der kommer med en afprøvet brugbar løsning, og fordi den problemstilling Hovedstadens Beredskab havde, direkte kan relateres til andre lande.

Efter samme princip som brand & redning/Hovedstadens Beredskab, ønsker vi at entrere andre brancher, bl.a. Hospitality, hvor åbningen til bl.a. Københavns Lufthavn skal være med til at skabe interesse, åbne døre.

Vækstpotentiale/mål

Området Arbejdsmiljø, kombineret med elektrificering, vækster i mange lande.

Spørgsmål til panelet

- Der findes mange udbydere indenfor arbejdsmiljø løsninger, også elektrificerede. Hvordan differentierer vi os mest muligt fra de andre konkurrenter på markedet, både i Danmark og internationalt?

- Elektrificering, arbejdsmiljø / de 17 verdensmål, er mega trends. Hvordan integrerer vi bedst dette i forhold til virksomhedens branding?

- International vækst via strategiske partnere, en vej at gå?

- Finansiering af væksten

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software