, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Digitalisering: SaaS-platform sikrer systematisering og optimering af udvælgelse, screening og evaluering af virksomheders underleverandører, Odense – SPRINGBOARD®

  • 05 Mar 2020
  • 13:30 - 16:30
  • EY, kl 13:30 til 16:30 pa Englandsgade 25, 5100 Odense C.
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 28. februar 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 28. februar 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Forretningsmodel og Prissætning

- Strategiske partnere & alternative salgskanaler

- Finansiering


Branche: Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder),

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept


SaaS-platform skal hjælpe virksomheder til systematisk tilgang af leverandørhåndtering. Screening af leverandører hjælper virksomheder med bl.a. at frasortere kandidater, der ikke opfylder opstillede krav. Platformen adskiller sig fra konkurrenterne ved at tilbyde en samlet løsning, der identificerer, screener og evaluerer leverandører. Det potentielle marked er på ca. 8.000 virksomheder i Danmark, og samme problemstilling eksisterer i udlandet.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

In-, og Outsourcing

Indkøb

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

- Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse

Danske virksomheder med +20 ansatte har i snit +100 leverandører at holde styr på. Der bruges mange ressourcer på at finde og evaluere nye/eksisterende leverandører. Det er ofte ustruktureret, hvilket resulterer i forkerte valg.

Virksomhedens platform skal hjælpe virksomheder med at få en systematisk tilgang til leverandørhåndtering. Platformen skal bestå af de overordnede funktioner: Identificering, Screening og Evaluering. Identificering tilbyder et ratingsystem af potentielle leverandører, og kan betragtes som et opslagsværk. Screening hjælper virksomheder med at frasortere kandidater der ikke opfylder deres opstillede krav. Evaluering skal hjælpe virksomhederne med struktureret at evaluere deres eksisterende leverandører. Platformen adskiller sig fra konkurrenterne ved at tilbyde en samlet løsning, hvor virksomhederne får et værktøj til identificering, screening og evaluering af leverandører.

- Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Det primære segment består af virksomheder med +20 ansatte der producere eller sælger fysiske produkter. En afholdt undersøgelse, med 404 virksomheder fra flere brancher, viste at størstedelen af de danske virksomheder evaluerer deres leverandører uden en systematisk tilgang.

Virksomheder med B2B-samarbejder upstream eller downstream i forsyningskæden vil være aftagere af platformen. Det primære segment er i produktions og engros branchen og virksomhederne med +50 leverandører. Det potentielle marked er på ca. 8.000 virksomheder i Danmark, og samme problemstilling eksisterer i udlandet. Det forventes at 1 % er kunder indenfor 3 år, hvilket giver virksomheden 80 kunder. Disse kunder er primære kunder, og fungerer som alternative salgskanaler til at ramme deres leverandører. På baggrund af de 80 primære, er håbet at ramme omkring 100 leverandører som kunder på platformen. Under undersøgelsen tilkendegav flere virksomheder, at de er interesseret i konceptet og der eksisterer derfor en pipeline af mulige kunder.

Platformen vil bestå af flere værktøjer, hvor der er forskellige konkurrenter der specialiserer sig inden for hvert felt, men ingen der dækker alle. Således konkurrerer vi delvist med Bisnode og Vainu som identificerings- og screeningsværktøj, Ecovadis mm. på CSR-opslag osv. Excel er, ifølge vores undersøgelser, det primære værktøj til evaluering og derfor konkurrerer vi også med dem. Tættere på en samlede løsning er SAP med deres Ariba produkt. Dette er dog en meget dyr løsning som ikke en eneste af deltagerne i undersøgelsen benyttede.

Virksomhederne betaler for at få et system der kan hjælpe dem med at opnå en mere struktureret leverandørhåndtering, og leverandørerne får bedre mulighed for at øge serviceniveauet og hurtigere opdage hvis der er utilfredshed hos kunden. Dette giver incitament for vores kunder til at udbrede systemet til deres forsyningskæde både up- og downstream.

- Vækstpotentiale/mål

Platformen har et globalt vækstpotentiale, hvilket også er målet for virksomheden. For at nå dette mål, er der en masse milepæle der skal nås inden. Første mål er at opnå et fodfæste på det danske marked, hvor første skridt er at etablere samarbejdsaftaler med et antal større danske virksomheder. Efter 5 år skal virksomheden have etableret sig på det danske marked, og servicere 20% af det relevante marked. Efter 8 år skal virksomheden have etableret sig på nærmarkeder, og klargjort sig på det globale marked.

- Ledelse og team

CEO; Cand.merc og IT-civilingeniør; tidligere ansat i SDU’s IT-afdeling; står for adm., idéudvikling og er bindeled mellem IT og forretningen.

CTO; IT-diplomingeniør; tidligere ansat ved Netcompany og InfoWise; står for udvikling af platform og DevOps.

Fullstack udvikler; ansat ved Hesehus og tidligere ved InfoWise; udvikling af platform med fokus på frontend.

Backend udvikler; ansat ved Hesehus; udvikling af platform med fokus på backend.

CCO; Cand.merc.jur; arbejder ved UCL som underviser i ledelse, jura og strategi; står for salg, strategiudvikling og netværk.

Den samlede erfaring gør at virksomheden kan udvikle platformen in-house, hvilket gøres på baggrund af dybdegående undersøgelser af kundebehov i det specifikke segment.

- Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Virksomhedens bestyrelse består på nuværende tidspunkt af fire af virksomhedens stiftere. For nuværende er virksomhedens fokus ikke på udvidelse af bestyrelsen, men fokus er derimod lagt på advisory board. Virksomheden består af et relativt ungt team, og er derfor i gang med at etablere et advisory board til at hjælpe med at eksekvere på baggrund af advisory boardets erfaringer.

- Økonomi/finansiering

Virksomhedens omkostninger er i starten forbundet med lønninger til udvikling og salg af platformen, hvilket der er blevet søgt Innofounder til at finansiere. Derudover er de primære udgifter forbundet med server, hosting og udviklingsværktøjer (max 1000 kr. pr måned).

På sigt vil det blive nødvendigt med ekstern finansiering til skalering af virksomheden, men der arbejdes på nuværende tidspunkt ud fra en bootstrapping tilgang. Dette gøres både på baggrund af et manglende behov for finansiering på nuværende tidspunkt, og ud fra den idé at værdisætningen ikke er retvisende. Når virksomhedens produkt er valideret og det er tid til skalering, vil finansiering formentlig være krævet for at skalere hurtigt nok.

- Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Pre-Proof-of-concept – Virksomheden er i gang med at etablere en række strategiske partnerskaber til udvikling af systemet. Virksomheden skal bruge de strategiske partnere som videnskilder og alternative salgskanaler. Indtil nu er der bygget en mini MVP, og basal funktionalitet er derfor på plads inden den reelle udvikling starter. Derudover er der udarbejdet en liste med funktionalitet som de strategiske partnere skal vælge og prioritere ud fra (der kan tilføjes yderligere funktioner)

Spørgsmål til panelet

Hvordan skal der arbejdes med strategiske partnere, og kan disse bruges som alternative salgskanaler til eksempelvis at nå deres leverandørnetværker?

Er det fornuftigt at lave en midlertidig forretningsmodel til indsamling af erfaring og viden inden udviklingen af virksomhedens reelle forretningsmodel? Forretningsmodellen bygger i starten på et system der hjælper virksomheder med at systematisere og optimere deres leverandørhåndtering. Dette værktøj skal undersøge hvilke parametre leverandører evalueres på, og på baggrund af dette skal der bygges et ratingsystem som er den fremtidige forretningsmodel. Er dette den rigtige tilgang, og hvornår skal man begynde at skifte fokus mod rating?

Udviklingstempoet i B2B markedet har stor betydning for virksomhedens behov for finansiering. Skalering og drift af virksomheden kan gøres uden ekstern finansiering, men med finansiering sker det hurtigere. En tidlig erobring af markedet har stor betydning for beskyttelsen af produktet, men hvornår bør virksomheden lede efter finansiering?

Virksomheder er vant til at betale større summer for IT løsninger, men hvordan skal man prissætte sig? På baggrund af den opstillede prismodel ønskes det diskuteret hvorvidt prismodellen er realistisk og om virksomhederne er vant til lignende modeller.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software