, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Eksisterende SaaS-virksomhed, der digitaliserer lead-håndtering på messer - søger kapital til kommende vækststrategi, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 27 Feb 2020
  • 13:30 - 16:30
  • EY, kl 13:30 til 16:30 pa Værkmestergade 25, 8000 Aarhus
  • 0

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderliggere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderliggere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Kapitalfremskaffelse/investorstrategi – hvordan skal den næste runde finansiering sammensættes (lånefinansiering, Vækstfond, BA/kompetencer mv.)

- Vækststrategi, herunder strategiske alliancer


Branche: App, Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden, der via abonnement leverer til kunder i DK og udland - optimerer håndtering af kundeforespørgsler på messer, således der bruges minimale ressourcer på at registrere, kvalificere og sende tilbud/materiale på kundehenvendelser under en messe. Systemet giver brugeren maksimal styring over processen med større kundekonvertering til følge.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse

Virksomheden optimerer hele håndteringen af kundeforespørgsler på messer, således der bruges minimale ressourcer på at registrere, kvalificere og svare hurtigt tilbage på kundehenvendelser under en messe. Systemet giver brugeren maksimal styring over processen med større kundekonvertering til følge.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

SaaS-virksomhed, der sælger sine ydelser i et årligt abonnement. Kunderne er alle virksomheder, der udstiller fra 3 messer om året og opefter.

Der omsættes globalt årligt for €21 mia. fordelt på 14.000 messer og 40,7% af marketing budgettet for virksomheder der deltager i messer anvendes her.

Konkurrenter findes der ikke så mange af – Globalt set er der ikke mere end 20 konkurrenter, og i DK er der kun en enkelt konkurrent, som dog ikke er sammenlignelig med virksomheden.

Vækstpotentiale/mål

Vækstpotentialet er højt eftersom langt de fleste virksomheder stadig mangler at digitalisere dette område af deres virksomhed, dette gælder både nationalt og internationalt. Det er vores målsætning indenfor en periode på 3 år at nå flg. mål:

450 kunder/12.500 brugere - €4000.- i gennemsnitlig årlig omsætning pr. kunde og €1.8 mio. i samlet årlig omsætning.

Ledelse og team

Virksomheden ledes i øjeblikket af primært af founder med bistand fra arbejdende bestyrelsesmedlem med bistand fra en professional bestyrelse. Eksternt udviklingsteam, samt client succes coordinator.

Økonomi/finansiering

Virksomheden en inde i en god vækst i øjeblikket og har nået ”breake even”, men mangler kapital til en udvidelse af specielt salgsaktiviteterne, samt til en hurtigere videreudvikling af produktet, der vil sikre en hurtigere vækst i virksomheden.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomheden har 50 betalende kunder (her iblandt få udenlandske), og i øjeblikket ca. 2000 mobile brugere på systemet.

Spørgsmål til panelet

Hvordan skal investorstrategien se ud?

-Lånefinansiering, Vækstfonden, Business angels, Andre virksomheder – strategiske alliancer, ”Kloge penge” – erfaring fra lignende virksomhed/branche

-Hvor aggressiv skal tilgangen være i forhold til tidsplanen

-Hvor aggressiv en vækst skal vi gå efterCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software