, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Færdigudviklet patenteret produkt for maskinindustrien med global potentiale søger sparring på go-to-market-strategi og kapitalfremskaffelse, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 25 Feb 2020
  • 13:00 - 16:00
  • Borean Innovation, kl 13:00 til 16:00 pa Bautavej 1A, 8210 Aarhus V
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 17. februar 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 17. februar 2020

Registration is closed


Fokus: Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Go-To-Market strategi - nationalt og globalt

- Ledelsesteam og ejersammensætning

- Kapitalrejsning/finansiering til videreførelse af virksomheden

- Exitstrategi, helt eller delvist


Branche: Jern- og metalvareindustri, Maskiner og maskinindustri

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har gennem de seneste godt 2 år udviklet og patenteret et unikt produkt, der på betydende punkter adskiller sig væsentligt fra konkurrerende produkter.

Alle punkter kan direkte omsættes til øget produktivitet og besparelser hos kunden.

Produktet skal afsættes gennem distributørnetværk og slutkunderne er maskinfabrikker med CNC-bearbejdning.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Marketing & Branding

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Markedet for fuldautomatiske stang automater består i dag af en række veletablerede fabrikanter af stangladere som alle arbejder ud fra at "One size does NOT fitt all"

Ideen

Virksomhedens idegrundlag er at udvikle, producere og markedsføre en væsentligt simplificeret automatisk stangautomat, der som en modulopbygget enhed, rummer samtlige gængse stålstangs dimensioner i en og samme maskine. "One size does fitt all"

Forretningsmodel:

Forretningsmodellen er at sælge gennem distributørnetværk, der enten kan være maskinbyggere, maskinforhandlere eller projekt/service virksomheder. Slutkunder er maskinfabrikker med CNC-bearbejdning.

Vækstpotentiale:

Det samlede globale marked for stangautomater udgjorde i 2016 ca. 17 milliarder og forventes at ligge på ca. 24 milliarder her i 2020.

Team:

Oprindeligt er virksomheden stiftet af 3 iværksættere i samarbejde med et af innovationsmiljøerne.

Der nu kun 1 iværksætter tilbage og innovationsmiljørenes levetid er begrænset til udgangen ad 2022

Bestyrelse:

Virksomheden har en professionel bestyrelse bestående af 3 personer, alle med indgående kendskab til branchen.

Spørgsmål til panelet

Go-To-Market strategi - nationalt og globalt

- Hvordan kan virksomhedens strategi og forretningsmodel udvikles så potentialet udnyttes bedst muligt.

Ledelsesteam og ejersammensætning

Kapitalrejsning/finansiering til videreførelse af virksomheden

- Hvor og hvordan skaffes på det nuværende grundlag den nødvendige finansiering og kapitalrejsning?

Exitstrategi, helt eller delvist

- Fortsat drift eller exit her og nu, og i givet fald hvordan skal en exit strategi udformes?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software