, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Højkvalitets digitale web-løsninger skal udbredes til hele Danmark – Vækst og markedsudvidelse, KBH – SPRINGBOARD®

  • 04 Mar 2020
  • 13:30 - 16:30
  • Erhvervshus Hovedstaden, kl 13:30 til 16:30 pa Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 23. februar 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 23. februar 2020

Registration is closed


Fokus: digitalisering, forretningsudvikling

Punkter til sparring

Ekspansionsstrategi:

-Værditilbud

-Markedsplacering

-Kundesegmentering

-Salgskanaler

Forretningsmodel

Team/kompetence/ledelsesstøtte


Brancher: Internet, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden fungerer som underleverandør/samarbejdspartner til diverse web-, design og reklamebureauer. Dette sker oftest når bureauet ikke selv er i stand til at løse opgaven enten ved ikke selv at have en udviklingsafdeling, hvis projektet har højere tekniske kompetencekrav end de selv har i huset eller hvis bureauet ikke selv udvikler i Wordpress som CMS.

Virksomheden, der er 4 år gammel med 4 ansatte (2 ejere, 2 medarbejdere) er nordjysk, men ser et potentiale i at dække hele landet


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

Kommunikation

Konceptudvikling

Ledelse

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Virksomheden bestræber sig på at gøre web-verdenen til et bedre sted og gøre op med de kvalitetsmæssigt dårlige websites og webshops der findes derude.

Design-, web- og reklamebureauer kan bruge virksomheden som underleverandør/-samarbejdspartner og på den måde levere et bedre produkt til deres kunder end de ellers ville kunne.

Virksomheden stræber efter at være et specialiseret kodehus udelukkende bestående af udviklere og diverse specialister indenfor dette område.

De fleste bureauer har én spidskompetence i f.eks. annoncering, grafik, identitet mm. men tilbyder flere services i håb om at få mere cash-flow for at dække alle områder – her i blandt webløsninger. Dette er disse bureauer virksomheden går ind og bliver underleverandør/samarbejdspartner til.

Alle relationer til andre bureauer der pt. er kunder i virksomheden er skabt igennem netværk og mund-til-øre-metoden.

Derudover deler virksomheden kontorpladser med udvalgte virksomheder (hvor man ikke kan få en kontorplads uden øvrige virksomheder har godkendt og er enige om at det vil skabe merværdi for produkterne huset levere). Setuppet er opsat efter at hver virksomhed er så spidse som muligt på sine egne kompetencer, så selv om virksomheden levere web-løsninger, står virksomheden udelukkende for udviklings-delen af løsningerne (kodning, hosting etc.).

De øvrige samarbejdspartnere har hver sine spidskompetencer hvor én virksomhed dækker ét behov som SEO, Adwords, Facebook Ads, strategiske opgaver, grafik og identitet, trykkeri-opgaver, video og billede produktion samt lyd produktion.

Dette tilgodeser, at alle virksomhederne kan understøtte produkterne de individuelt producere ved at aktivere flere instanser i huset – det er dog ikke et krav på nogen måde, at øvrige kompetencer skal aktiveres på et projekt/en opgave, hvilket tilgodeser det eventuelle bureaus/freelancers egne kompetencer hvis de overlapper nogle øvrige kompetencer i huset.

Virksomheden tilbyder udelukkende skræddersyede webløsninger (websites, webshops, interne systemer, web-apps, api-udvikling), for at opretholde et slutkunde-segment der er i en vis klasse. Virksomheden takker derfor ofte nej til opgaver for nyopstartede virksomheder, der søger at få hjælp til deres ”online-visitkort”-hjemmeside, da virksomheden ikke er det rigtige match for dem. Her henviser virksomheden gerne til ”konkurrenter”, der matcher opgavens størrelse bedre.

Virksomheden bistår som en samarbejdspartner ved salg af projekter til slutkunder, hvor virksomheden er deltagende på salgsmøder, opstartsmøder mm, som rådgivende part for den digitale del af løsningen, og møder derfor også ofte virksomhedens kunders-kunder til disse møder.

Virksomhedens opgaver er derfor meget forskellige i størrelse og form, såvel som kompleksitet, og virksomheden løser opgaver i alt fra 25.000,- til 400.000,- klassen i dag.

Virksomheden tilbyder service-aftaler på færdigleverede projekter, og tilbyder sine samarbejdspartnere/kunder at videresælge disse service-aftaler til deres slutkunder. En service-aftale indebærer opdateringer, drift og 24/7 monitorering af et produkt, hvor der hver 14. dag afrapporteres en status til slutkunden. Denne rapport er ”white-label”. Så selv om det er virksomheden der står for selve udførelsen af servicen, udsendes rapporter til slutkunder med virksomhedens samarbejdspartners/kundes identitet og udtryk.

Virksomhedens økonomi er fin og har siden starten vækstet i et roligt tempo både hvad angår projektstørrelserne, medarbejdere samt resultaterne på bundlinjen.

Virksomheden ved derfor også at de kan deres kompetencer, og at markedet er til det, og søger igen udelukkende sparring til at vækste yderligere.

Derfor påbegyndte virksomheden i 4. kvartal 2019 etableringen af et Advisory Board der netop skulle hjælpe med dette.

Virksomheden befinder sig i Aalborg, og har næsten udelukkende kunder/-samarbejdspartnere fra Nordjylland. Virksomheden ser et stort potentiale i at kan dække hele landet, og stadig være i stand til at beholde sine nordjyske tone og priser.

Virksomheden søger udelukkende sparring på områder der kan hjælpe med at udvide virksomhedens kendskab. Virksomheden er stiftet af nørder der er gode på deres område, men mangler erfaring i drift og vækst af virksomheden.

Spørgsmål til panelet

Ekspansionsstrategi:

- Værditilbud

- - Hvordan kommunikerer vi bedst muligt virksomhedens værditilbud?

- Markedsplacering

- - Hvor og hvordan skal virksomheden positionere sig i markedet for at have bedste forudsætninger for at indgå og fastholde samarbejde med bureau-kunderne?

- Kundesegmentering

- Salgskanaler

- - Hvordan tilrettelægges salgsindsatsen med henblik på valg af kanaler, for at etablere kontakt til potentielle kunder?

- - Hvilke strategier kan virksomheden anvende til at ekspandere til resten af Danmark?

Forretningsmodel

- Er der andre forretningsmodeller/områder, som virksomheden kan koble sig på?

Team/kompetence/ledelsesstøtte

- Hvilket team skal bruges til ekspansion?

- Hvilken ledelsesstøtte?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software