, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Virksomhed med nyt unikt patenteret system til globalt marked for anlægsbyggeri, søger sparring til international vækst og finansiering/kapitalrejsning – SPRINGBOARD®

  • 07 May 2020
  • 14:00 - 16:30
  • Waterland Private Equity ApS, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 27. april 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 27. april 2020

Registration is closed


Dette SPRINGBOARD® gennemføres online. Alle deltagere vil få nærmere information omkring den online gennemførelse - herunder download og brug af Zoom.

Fokus: kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Test af investor pitch - hvad kan vi gøre bedre?

- Hvordan værdiansættes virksomheden? Gerne med indikationer på værdi fra deltagere.

- Ønsket investeringstype - hvordan defineres det på en klar og tydelig måde?

- Typer af investorer - hvordan findes de rigtige, der skal kontaktes?

- Kontakter/netværk til investorer ønskes


Branche: Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Sjælland


Virksomheden, der løser opgaver med vandtætning og betonbeskyttelse, har færdigudviklet et nyt unikt, patenteret og bæredygtigt system, der gør tunnelbyggeri og vedligehold nemmere, hurtigere og mere sikkert. Og ikke mindst er økonomisk fordelagtigt.

Systemet, der er ressource og CO2 besparende, bevirker, at der skal udgraves mindre, der undgås drænmateriale og forbruget af beton mindskes.

Ejeren har 20 års erfaring med vandtætning af betonkonstruktioner, hvilket har givet en dybdegåen-de erfaring og ekspertise. På den baggrund har han udviklet, patenteret og varemærkebeskyttet systemet.

Der er opstartet salg, hvor der er stor interesse for produktet hos mange store internationale Råd-givnings- og entreprenørvirksomheder.

Virksomheden er nu klar og velforberedt til en global ekspansion, men har behov for kapital til de næste 2-3 års ekspansion. Herefter er virksomheden selvfinansierende.

Virksomheden har tilsagn fra Danske Bank og Vækstfonden på 2/3 af kapitalbehovet.


Kompetencer

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Salg

______________________________________________

Idégrundlag og produkt

At gøre tunnel byggeri og vedligehold mere økonomisk, sikkert, bæredygtigt, nemmere og hurtigere.

Produktet er et unikt / patenteret færdigudviklet system, som hjælper tunnel bygherrer/rådgivende ingeniører/entreprenører med at bygge mere holdbare og sikre tunneller. Det gøres ved hjælp af en permanent og økonomisk fordelagtig løsning, som sikrer mod vandtryk og herved mod dyre renoverin-ger og følgeskader.

Virksomheden hjælper desuden entreprenører/rådgivende ingeniører/bygherrer med at bygge under-jord (typisk kældre) billigere, lettere og hurtigere. Det gøres ved at udgrave mindre, undgå drænmate-riale og mindske brug af beton og armering. Derved gøres byggeriet hurtigere og billigere samt res-source og CO2 besparende.

Kunder/influenter

Entreprenører / rådgivende ingeniører

Slutbrugere

Bygherrer indenfor tunneller og boligbyggeri

Salg

Direkte og gennem udenlandske partnere

Produktion

Til ordre / outsourcet

Konkurrence

Vigtigste konkurrenter er linjedræn, injicering og membraner, som er komplicerede, dyre og har en uforudsigelig pris, mangelfuld samt begrænset levetid.

Markedspotentiale

> 0,7 mia. DKK p.a.

Målsætning (DKK)

2020 2021 2022

Omsætning: 3,5 mio. 9,8 mio. 29,4 mio.

Forventet overskud 0,5 mio. 3,8 mio. 16,5 mio.

Ledelse

JP og HS (indtræder i bestyrelsen)

Team

Salgsteam skal ansættes

Finansieringsbehov

Ca. DKK 3 mio. i løbet af 3 år heraf DKK 2 mio. fra Danske Bank og Vækstfonden.

Spørgsmål til panelet

- Test af investor pitch - hvad kan vi gøre bedre?

- Hvordan værdiansættes virksomheden? Gerne med indikationer på værdi fra deltagere.

- Ønsket investeringstype - hvordan defineres det på en klar og tydelig måde?

- Typer af investorer - hvordan findes de rigtige, der skal kontaktes?

- Kontakter/netværk til investorer ønskes

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software