, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Hjælp med at gøre tang til handling: Bæredygtig og innovativ virksomhed søger sparring til sin go-to-market strategi og skalering, online – SPRINGBOARD®

  • 07 Apr 2020
  • 12:45 - 15:45
  • CONNECT Denmark, kl 12:45 til 15:45 i cyberspace, online
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 15. marts 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 15. marts 2020


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Indledning

I det følgende præsenteres tre hovedpunkter, hvortil der ønskes sparring. Det første angår virksomhedens indledende Go-to-market strategi, der er rettet mod salg til high-end restauranter.

Det andet omhandler virksomhedens muligheder for at skalere inden for det førnævnte marked, fx ved at tilbyde sit produkt i forskellige forarbejdningsformer.

Endelig omhandler det tredje punkt, hvordan virksomheden kan skalere ud over det første marked, med målsætningen om at sælge sin teknologi, eksempelvis til landbaserede fiskeopdræt. Virksomhedens innovative teknologi kan skabe værdi for de landbaserede fiskeopdræt, da den kan sænke udledningsomkostningerne for disse.

Go-to-market strategi

- Generelt

- Betalingsmodel (Leasing)

- Salg

- Brandudvikling

- Kommunikation/markedsføring

Skalering

- Restauranter

- Landbaseret fiskeopdræt


Branche: Miljø, Klima, Fødevarer, Biotech, Handel

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept


Virksomheden har nået et punkt, hvor den er klar til at generere de første kommercielle indtægter. I den forbindelse søger virksomheden først og fremmest hjælp til at strømline den indledende go-to-market strategi. Derudover ønsker virksomheden også at modtage sparring omkring, hvordan den i fremtiden kan skalere fra salg af produkt, til salg af teknologi.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Markedsanalyse

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


I takt med, at befolkningstallet stiger, stiger behovet for fødevarer også. Desværre er jordens ressourcer overforbrugt, og vi må finde nye innovative måder, hvorpå vi kan anvende de værdifulde ressourcer der er.

Virksomhedens ambition er ikke blot at have en produktion, der tager højde for, at miljøet ikke lider overlast, men derimod at have en produktion, der bidrager til genopretningen af jordens naturlige økosystemer. Virksomheden er dermed ikke kun bæredygtig, men på sigt også regenererende.

Ved at gro tang på land i lukkede systemer, kan virksomheden innovere måden at dyrke tang på. Ved at dyrke tangen vertikalt frem for horisontalt, og ved at gøre brug af næringsberiget spildevand fra f.eks. fiskeopdræt, kan virksomheden producere en fødevare i store volumener, der renser vandet, samtidigt med at den trækker CO2 ud af atmosfæren (se model).

Tang har vist sig at være et produkt med et stort bæredygtigt og sundhedsmæssigt potentiale med overraskende mange anvendelsesmuligheder, bl.a. inden for fødevare-, foder-, kosmetik- og medicinalindustrien.

Virksomheden besidder dermed et stort forretningspotentiale i og med, at den både kan producere et produkt med høj, og voksende, efterspørgsel, samtidigt med, at den kan rense spildevandet fra f.eks. fiskeopdræt.Økonomi

Virksomheden har opnået global opmærksomhed og deltaget i to eliteforløb, Innofounder Graduate (DK) samt Blue Bio Value (PT). Vi har rejst 5 stipendier på i alt 1, mio. Kr., hvoraf de 750.000 Kr. bliver frigivet ved færdiggørelsen af vores første fuld skala anlæg.

Virksomheden har formået at etablere funding. På nuværende tidspunkt, og de næste måneder, bruges midler fra innobooster til at få produktet helt klar til markedet. Desuden søges yderligere fondsmidler til teknologiudvikling i forhold til at effektivisere teknologien og dermed gøre produktionen billigere.

Virksomheden er løbende i dialog med mulige investorer, men erfaringer har gjort at der er skarpe kriterier for et godt match. Virksomheden ønsker desuden at skabe proof of business, før der fastlægges aftale med investorer.

Ledelse og team

Virksomhedens team besidder følgende nøglekompetence og ressourcer:

- Bio- og ingeniørteknisk ekspertise

- Samarbejde med, og støtte fra, produktområdets førende forskere. Således har virksomheden et forskningsunderstøttet vidensgrundlag

- Innovation, produktudvikling og biologisk modellering

- Tilknyttet team fra Lead the talent (konsulenter)

- Passion, drive og karisma


Spørgsmål til panelet

Go-to-market strategi

o Generelt:

- Hvordan sikres implementeringen og udviklingen af den indledende go-to-market strategi rettet mod restauranter?

- Er restauranter det rigtige marked?

- Hvor påpasselig skal man være med ikke at disrupte tangindustrien for tidligt? Altså, hvor vigtigt er det at man holder sig gode venner med de andre spillere i branchen (der er i Danmark tale om et lille marked med høj konkurrence?)?

○ Betalingsmodel (Leasing):

- Hvad er fordelene/ulemperne ved denne betalingsmodel?

- Hvordan designes distributionen af tang bedst muligt inden for disse rammer?

- Eksisterer der allerede leasingmodeller, som vi kunne drage inspiration fra (evt. indenfor fødevareindustrien)?

- Er der udfordringer eller særlige overvejelser man bør gøre sig ift. leje af areal/grund til anlægget?

○ Salg:

- Hvordan gør man tilbuddet så attraktivt som muligt for restauranterne?

- Hvilken salgsstrategi (og evt. materiale) skal benyttes?

- Hvilke kanaler?

- Giver denne model kun mening på mikroskala?

○ Brandudvikling:

- Bør der være en distinktion mellem virksomhedens overordnede brand, og virksomhedens produkt-brand? Med andre ord, skal produktet have et særligt “tag” eller tagline?

- Hvordan sikrer virksomheden, at målgruppen (restauranter) har en ensartet forståelse af produktet, ydelsen og virksomhedens værdisæt?

- Hvor langsigtet skal virksomheden på nuværende tidspunkt tænke ift. deres brandudvikling?

○ Kommunikation/markedsføring:

- Hvor meget energi skal der lægges i den indledende/løbende markedsføring, når målgruppen er B2B?

- Skaber en god B2C kommunikation fra virksomhedens side merværdi for restauranterne?


Risikofaktorer. Hvad skal vi være opmærksomme på?

o Hvad skal en optimal risk-management strategi indeholde for en startup inden for fødevarebranchen?

o Hvad gør vi, hvis denne go-to-market slår fejl (Forkerte segment? Forkert produkt (frisk tang)). Hvor meget energi skal vi ligge i en backup?

Skalering (Inden for første marked)

o Hvordan skalerer man bedst muligt inden for restaurationsbranchen?

- Skal man evt. gå efter den bredere fødevaresektor som skridtet efter high-end restauranter?

o Hvilke konventioner/spilleregler er der på dette marked (“Do’s and Don’ts” ift. samarbejdspartnere og konkurrenter)?

Skalering (Landbaseret fiskeopdræt)

o Hvordan kommer virksomheden fra salg af produkt, til salg af teknologi?

o Hvordan kan en aftale med fiskeopdræt struktureres (evt. inden for et kombineret “open book” og DBO(t) (Design, Build, Operate [transfer]) framework”)?

o Hvordan kan en go-to market strategi designes så den samtidigt fungerer som et pilotforsøg til teknologisk brug i RAS-anlæg (landbaseret fiskeopdræt)

- Skal man købe spildevand og bruge det til produktionen af tang for at sikre, at næringsindholdet i spildevandet fra landbaserede fiskeopdræt er kompatibelt med tangproduktion?

o Hvordan udnytter man bedst muligt de landbaserede fiskeopdræts markedsposition og økonomiske interesser ifm. vanebrydning (ændre samfundets holdning/forståelse af tang). De har mange penge, og en økonomisk interesse i, at tang fra deres rensningssystemer bliver afsat på markedet

o Er der obskure certificeringer forbundet med salg af teknologi?

o Hvornår bør der søges patent på teknologien?

o Hvad er de største risici forbundet med salg af teknologi?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software