, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

UDSKUDT: 2 innovative LifeScience virksomheder søger strategisk sparring på exit/kapital muligheder og forretningsudvikling, Formiddag, KBH – PITCH-Springboard

  • 31 Mar 2020
  • 09:00 - 12:30
  • Cooper Surgical - ORIGIO A/S, kl 09:00 til 12:30 pa Knardrupvej 2, 2750 Måløv
  • 20

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 22. marts 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 22. marts 2020


Denne aktivitet er udskudt som følge af corona situationen. Hvis du allerede er tilmeldt, vil du høre fra os, så snart vi har en ny dato på plads.

Punkter til sparring

På dette PITCH-Springboard vil panelet arbejde med 2 forskellige virksomheder – med ca. 1 time pr. virksomhed.

De 2 virksomheder på formiddagens sparringsaktivitet er begge Bio/LifeScience virksomheder.

Virksomhederne er en del af BOREAN Innovations nuværende portefølje, som senest inden for de næste 3 år skal overdrages til andet ejerskab.

Virksomhederne ønsker derfor sparring på exit-/ejerskabs-/kapitalstrategi.

Endvidere skal der muligvis også gives konkret sparring på virksomhedernes øvrige strategi og forretningsudvikling.

Det vil være en energifyldt aktivitet i højt tempo, hvor du som erfaren leder, rådgiver eller forretningsudvikler får mulighed for at inspirere, og blive inspireret af de 2 innovative virksomheder og de øvrige paneldeltagere.

Vi søger derfor paneldeltagere med generel viden om forretningsudvikling og strategi samt med specifik viden om finansiering/kapitalrejsning og exit.

Panelet skal give konkret sparring til udvikling af 2 innovative og ambitiøse virksomheder og deres planer om at udvikle og skabe succesfulde virksomheder – samt deres fremtidige ejerskab.

Mere info vil følge til tilmeldte og godkendte paneldeltagere.

Materialet til forberedelse vil være af begrænset omfang, - fra et 1-sides executive summary til få siders strateginotat

Sparringen gennemføres muligvis på engelsk ved den ene af virksomhederne.


Branche: Pharma(Bio-/MedTech

Stadie: Proof Of Concept / Proof Of Business


Kompetencer

B2B

B2C

C2C

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Finansiering/kapital

Strategi

Exit


Tidsplan for PITCH-Springboard

08.45 - 09.00: Adgang til lokalet og velkomst

09.00 – 0915: Præsentationsrunde

09.15 - 10.15: Virksomhed 1

10.15 – 10.30: Pause & netværk

10.30 – 11.30: Virksomhed 2

11.30 - 12.30: Afslutning og netværk


Der afholdes et PITCH-Springboard både formiddag og eftermiddag som 2 særskilte aktiviteter. Ønsker man at deltage i begge skal man tilmelde sig begge.

For deltagere der deltager i begge vil der blive serveret en let frokost mellem aktiviteterne.

______________________________________________


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software