, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Generalforsamling 2020

  • 28 Apr 2020
  • 14:00 - 17:00
  • CONNECT Denmark, kl 14:00 til 17:00 pa Ryesgade 106A, 2100 København Ø
  • 63

Registration

  • Tilmeldingsfristen er den 21. april 2020.


Velkommen til CONNECT Denmarks generalforsamling 2019.

Log ind for at tilmelde dig arrangementet.

_


CONNECT Denmarks ordinære generalforsamling afholdelse tirsdag d. 28. april 2020 fra kl.15.00-17.00, med registrering fra 14.00 til 15.00, i overensstemmelse med vedlagte dagsorden og bilag.

Generalforsamlingen bliver primært digital, med en mindre forsamling i CONNECT Denmarks lokaler i København (på Ryesgade 106A, 2100 Østerbro), grundet COVID-19.

Tilmeldingsfristen er d. 21. april 2020.

Der vil kun være et meget begrænset antal pladser til den fysiske generalforsamling og det er derfor vigtigt at du melder tidligt ud.

PROGRAM

Kl. 14.00-15.00: Ankomst og registrering (Fysisk tilstedeværelse)

Kl. 14:45-15.00: Digital registrering

Kl. 15.00-16.00: Generalforsamling for regnskabsåret 2019

Kl. 16.15-16:45: Fremtidig CONNECT Denmark strategi ved Palle Riismøller

Kl. 16.45-17:00: Afslutning

Netværk og kåring af årets CONNECT Denmark medlem 2019 i Øst og årets CONNECT Denmark medlem 2019 i Vest, bliver en ren digital afstemning, som vil blive annonceret særskilt udenfor generalforsamlingen.

Bestyrelse og direktion ser frem til at aflægge beretning for 2019 og give jer indblik i det fremtidige CONNECT Denmark.

.
CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software