, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online Kapital-Springboard: Virksomhed med nyudviklet højteknologisk patenteret produkt til bl.a. foder- og fødevareindustrien søger sparring vedr. finansiering/kapital/ejerkredsudvidelse, online – SPRINGBOARD®

  • 30 Apr 2020
  • 14:00 - 16:15
  • CONNECT Denmark, kl 14:00 til 16:15 pa Zoom, Online
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 23. april 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 23. april 2020

Registration is closed


Fokus: kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Hvilken form for kapitaltilførsel/sammensætning af finansiering er den ideelle for virksomheden her og nu, samt på sigt?

- Hvad er en realistisk værdiansættelse af virksomheden?

- Hvilke profiler af investorer skal virksomheden i dialog med?


Branche: Fødevarer, Agro, Agroindustri, Automation, Robotteknologi

Udviklingsstadie: Proof Of Concept

Region: Syddanmark


Dette Springboard gennemføres online.

Primære kompetencer til panelet:

- Investorer

- Erfaring med kapitalfremskaffelse og finansiering national/internationalt

- Forretningserfaring fra foder/fødevareindustri

Virksomheden har udviklet og patenteret et robotbetjent produktionslaboratorium med tilhørende software, hvorved f.eks. foder- og fødevareprodukter automatisk analyseres under og efter produktionen uden involvering af mennesker. Producenterne kan derved minimere nuværende ressourcer, der bruges til analyse samt minimere antallet af produkter der frigives til salg, uden at opfylde kravspecifikationerne med store omkostninger til følge.

Den første maskine er installeret hos en global foderproducent. Teknologien er netop gjort salgsklar og introduktion til en række større globale producenter er igangsat med overvejende positivt feedback til følge. Med nuværende prisstruktur er der store fremadrettede indtjeningsmuligheder, men der er samtidigt en forventning til, at det vil kræve mellem 12-24 mdr. at lave introduktion, test og slutteligt salg til de store globale koncerner.


Kompetencer

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden har udviklet og patenteret et robotbetjent produktionslaboratorium med tilhørende software, hvorved f.eks. foder- og fødevareprodukter automatisk analyseres under og efter produktionen, uden involvering af mennesker. Produktanalyse er en manuel proces, som er meget ressourcekrævende for både laboratoriet og produktionen, og kræver samtidigt trænede kompetencer.

Teknologien kan både give feedback signal til essentielt procesudstyr således, at justeringer kan foretages under produktionen, ligesom kontinuerlig stikprøvekontrol for det færdige produkt foretages, hvorved der laves en komplet analyse af produktet iht. kravspecifikationerne. Der laves efterfølgende automatisk en kvalitetsrapport for hele den producerede ordre, som afgør hvorvidt produktet kan frigives til salg eller ej. Alt foretages uden involvering af mennesker.


Produktet kan med fordel benyttes i alle industrier, hvor produktanalyse i processen under produktion er påkrævet. Eksempler på industrier hvor det forekommer er:

- Vækstfoder til fisk og dyr (laks/ørred, kvæg, svin, kylling)

- Foder til kæledyr (hunde, katte etc.)

- Pulverprodukter (mælk, kaffe etc.)

- Diverse fødevareprodukter (snacks, morgenmadscerealier etc.)

Virksomhedens strategi er i første omgang at fokusere på foderindustrien, hvorefter fødevareindustrien vil følge. Virksomheden har ønske om samhandel med de 5-10 største producenter indenfor de respektive applikationer Den største aktør indenfor f.eks. foder til hunde og katte, er MARS Inc. med en global årlig omsætning, indenfor kun denne applikation, på 80 milliarder DKK.

Maskinen som konfigureres specifikt til den aktuelle kunde afhængig af applikationen, har et stort indtjeningspotentiale = 1.5-2.3 mill. DKK i bruttofortjeneste pr. maskine. Der kræves en lille organisation på 4-6 medarbejdere samt et simpelt produktionsset-up for at håndtere produktion af optil 15 maskiner/år inklusiv after-market services. Hver kunde har et behov på mellem 1-3 maskiner. Der er ikke konkurrerende produkter på markedet og tilbagebetalingstiden er relativt kort for kunderne (<12-24 måneder).

Forventning til omsætning og overskud før skat pr. regnskabsår (inden COVID-19 udbrud) er:

2020/2021: Omsætning = 15.000.000 DKK / EBIT = 6.000.000 DKK (~6 maskiner)

2021/2022: Omsætning = 25.000.000 DKK / EBIT = 13.000.000 DKK (~10 maskiner)

2022/2023: Omsætning = 35.000.000 DKK / EBIT = 18.000.000 DKK (~14 maskiner)

Virksomheden har eksisteret siden 01.05.2018 og produktet er virksomhedens eneste. Den første maskine blev succesfuldt installeret hos en Dansk producent i Q2, 2019 på en speciel kommerciel testaftale. Produktintroduktion blev påbegyndt i Q3, 2019, men en egentligt officiel kommerciel opstart påbegyndes først 01.05.2020 mht. hjemmeside etc. Virksomheden har 4 ansatte med forskelligartede kompetencer (software, proces, maskinkonstruktion, salg og økonomi).

Virksomhedens drift samt omkostninger til udvikling har været finansieret af den primære ejer (økonomi skabt fra tidligere salg af tech virksomhed). Der er afgivet 10% af aktierne til en essentiel medarbejder.

Qua den strategiske målsætning vedr. samhandel med de største aktører indenfor f.eks. foder formodes det, at der vil gå min. 12-24 mdr. fra introduktion til første køb (grundet COVID-19 udbrud). Der ønskes derfor en ekstern kapitalindskydelse for at sikre en kontrolleret drift i min. 18-24 mdr. = kapitalbehov på ca. 6-9 mill. DKK. Det er ønskeligt at der i første omgang ikke afgives mere end 25% af aktierne til en evt. kapitalindskyder således, at bestemmelsesretten fortsat er på den primære ejers hænder. Den ideelle kapitalindskyder som vil have mulighed for køb af flere aktier fremadrettet, har bortset fra kapital evt. også selv adgang til kommercielle kompetencer, som kan skabe vækst til virksomheden.

Inden udbrud af COVID-19 var der hensigtserklæringer fra 3-5 kunder, som ville placere ordre i 2020 startende i Q2, 2020. Virksomheden kræver to ordrer pr. år for at lave break-even.

Spørgsmål til panelet

- Baseret på det faktum at virksomheden ikke behøver mange ordrer for at lave break-even, men qua COVID-19 udbrud er i økonomiske problemer, er det så mere rigtigt at søge kortsigtet lånekapital end medejerkapital?

- Der er kun lavet én kommerciel aftale i produktets levetid. Baseret på det faktum, hvad er så en realistisk værdiansættelse baseret på forventet salg og indtjening i 2020-2023?

- Der ønskes solgt max. 25% aktier i virksomheden til værdi = XX mill. DKK som ønskeligt tilfalder ejerens holdingselskab. Holdingselskabet vil derefter sørge for tilstrækkelig kapitaltilførsel til virksomheden i en to-årig periode, hvor der er forhåbentligt samtidigt vil opnås kommercielle ordre, som derved reducerer kapitalbehovet. Er det et realistisk scenario for en given investor?

- Der ønskes inden 01.07.2020 fundet en kapitalinvestor. Er det realistisk at tiltrække investorer på så kort tid?

- Den ideelle investor er enten producent af procesudstyr eller analyseudstyr. Er det realistisk at involvere så store firmaer taget den korte tidshorisont i betragtning og vil det være hensigtsmæssigt at involvere en business broker?CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software