, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: SaaS EdTech virksomhed indenfor virtual reality – organisk vs. accelereret vækst - SPRINGBOARD®

  • 05 May 2020
  • 13:00 - 15:30
  • CONNECT Denmark, kl 13:00 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 25. april 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 25. april 2020

Registration is closed


Fokus: bestyrelse, forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Organisk vs. accelereret vækst

- Investering: Hvordan bruges pengene bedst? Skalering af udviklingsressourcer

- Ny partner: Købe sig ind vs. aktieoptionsaftale

- Bestyrelse med eksterne: Hvornår, hvordan og hvem

- Internationalisering: US Marketentry


Branche: Software/SaaS, Life Science, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering, Forskning, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Syddanmark


Vi er en EdTech virksomhed der anvender virtual reality til at forbedre træningen af praktiske færdigheder der normalt er farlige, omkostningstunge eller umulige at træne. Aktuelt er vi i en fase hvor vi organisk vækster ganske fint, men overvejer om vi bør opsøge ekstern investering mhp. at realisere en potentiel gevinst ved accelereret vækst.


Kompetencer

B2B

Bestyrelsesarbejde

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

It & Systemudvikling

Markedskendskab Nordamerika

Projektledelse

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Problem:

Nogle praktiske færdigheder er i dag farlige, dyre eller umulige at træne. Eksempler findes i mange segmenter bla. medicin (eks. kirurgiske procedurer) og industri (eks. produktionslinjer, maskiner), hvor VR allerede bruges til træning med god effekt. Størstedelen af indholdet er dog udviklet af konsulenter med store omkostninger til følge. Fordi indholdet samtidig ikke kan opdateres eller tilpasses, er det desuden ufleksibelt og økonomisk set ikke bæredygtigt på længere sigt.

Løsning:

Vores løsning er en software pakke (platform) der gør det muligt for brugere selv at udvikle, tilpasse og distribuere VR baseret undervisningsmateriale. Herved gives den kreative frihed tilbage til de professionelle – underviserne, og der skabes en bæredygtig, langsigtet løsning til uddannelse og træning af færdigheder. Vi har desuden fokus på integration med andre læringsværktøjer. F.eks. har vi allerede testet integration med en e-læringsplatform, der har over 20 millioner brugere på verdensplan. Vores løsning er i MVP stadie, aktuelt med pågående lukkede beta tests og både testkunder og testbrugere.

Forretningsmodel:

Forretningsmodellen er abonnementsbaseret SaaS med flere licenstyper. Den primære indtægtskilde vil være "underviser" licenser med adgang til hele / store dele af platformen. Licenser til brugere (f.eks. studerende) der kun skal have adgang til indhold, vil være gratis med mulighed for tilkøb af en "pro" version.

Desuden tilbyder vi certificering af nye undervisere for at give dem teknisk og didaktisk viden til at udnytte platformen bedst muligt. Således opnås også højere kvalitet af platformens indhold og derved bedre adaption.

Kundesegmenter:

Vores initiale kundesegment er uddannelsesinstitutioner, samt private virksomheder der tilbyder egne VR-produkter, men efterspørger indholds- og licensstyring. På længere sigt flere offentlige instanser f.eks. hospitaler og kommuner, samt større industrielle virksomheder f.eks. vindmølleproducenter.

Vi har snakket med repræsentanter fra disse segmenter via møder, interviews og på konferencer. Alle har efterspurgt mere fleksibilitet og lavere omkostninger til VR- materiale. På denne baggrund ændrede vi retning fra initialt at være content creators til at være software providers. Efterfølgende har vi oplevet massiv interesse og positiv feedback på vores aktuelle løsning.

Marked:

VR-segmentet indenfor EdTech markedet vokser med mere end 42,9% pr. år og forventes at nå 87,7 milliarder DKK i 2026. Efter dialog med samarbejdspartnere vurderer vi at kunne nå min. 1,6 millioner brugere.

Go-to-market strategi:

National udbredelse sker gennem pilotprojekter og direkte salg. Udbredelse i EU og USA vil foregå i samarbejde med etablerede EdTech virksomheder. F.eks. har vi en aftale med en større udbyder af en e-læringsplatform, der indebærer at de tilbyder nye kunder vores produkt som supplement til deres (uden provision, motivationen er nysalg af deres platform, da de har oplevet efterspørgsel på VR-træning).

Spørgsmål til panelet

Organisk vs. accelereret vækst:

- Hvilke fordele og ulemper ses specifikt ift. vores virksomhed og branche?

- Hvis accelereret vækst ved hjælp af investering giver mening, hvornår bør det så ske?

Investering: Hvordan bruges pengene bedst?

- Lige nu er vi primært udfordret på vores udviklingsressourcer. Dvs. vi har ikke mulighed for at sige ja til alle projekter med potentielle kunder. Ville accelereret vækst kunne afhjælpe dette, og i så fald hvad ville den bedste brug af den ekstra kapital være?

- F.eks. hvad ville det kræve at gå fra 5 deltidsudviklere til 10 fuldtids, og ville det overhovedet give mening?

Ny partner: Købe sig ind vs. aktieoptionsaftale

- Vi har pt. en konkret mulighed for at udvide teamet med en salgsprofil vi har manglet i noget tid. Men hvad er bedst fra et virksomhedsmæssigt synspunkt: At tilbyde den kommende partner at købe sig, at tilbyde optjening af en aktieoptionsaftale over tid, eller en kombination?

- Herunder er vi også i tvivl om hvor det giver mest mening rent organisatorisk at placere en eventuel ny partner – f.eks. i bestyrelse, i direktørstilling (salgsdirektør) eller som medarbejder?

Bestyrelse med eksterne: Hvornår, hvordan og hvem

- Ville det give mening for en virksomhed som vores at tage eksterne medlemmer ind i vores bestyrelse?

- Hvornår ville det være relevant, hvordan burde vi gribe det an, og hvem (hvilke profiler) bør vi som minimum inkludere?

Internationalisering: US Marketentry

- Det Amerikanske marked er et ”must” for vores fortsatte vækst og vi arbejder allerede med flere samarbejdspartnere derovre. Hvad skal vi være opmærksomme på når vi får den første betalende kunde derovre?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software