, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Peer2peer platform indeholdende data for 1,6 millioner ejerboliger, digitaliserer et konservativt marked for bolighandler - SPRINGBOARD®

  • 19 May 2020
  • 14:00 - 16:00
  • CONNECT Denmark, kl 14:00 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 13

Registration

  • Pga. den store interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Pga. den store interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til Sparring

Gearing af tosidet platform

Salg af nyt produkt/service i modent marked

Kapitalrejsning


Brancher: Software/SaaS,

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Løsningen er en ny måde at handle bolig på, og adskiller sig ved at være en peer2peer platform hvor nuværende og kommende boligejere uforpligtende kan møde hinanden. Virksomheden bringer latente boligsælgere i spil overfor interesserede købere. Platformen er ikke en ejendomsmægler. Man har skabt en platform (app til iOS) hvor ALLE huse og rækkehuse i Danmark findes, og hvor man som boligsøgende, kan kontakte en boligejer.

Platformen er netop lanceret og har pt. 1.600 brugere.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Online marketing

Prissætning

______________________________________________


Ideen er at forny og digitalisere et konservativt og umoderne marked for bolighandler ved at skabe en peer2peer platform. Mere end nogensinde før, er det aktuelt med en digital platform for dette. Ingen véd hvor boligmarkedet er på vej hen, og som boligejer er der stor risiko i at sætte sin bolig til salg, når ikke man har noget begreb om i hvilken retning priser og liggetider bevæger sig. Med virksomhedens platform kan man hjemmefra holde øje med potentielle købere og som køber kan man selv udpege sin drømmebolig. Der er ikke behov for at involvere mellemmænd, holde åbent hus, have besøg af folk der blot er nysgerrige.

Løsningen fungerer ved at anvende moderne teknologier, som bliver fremtiden indenfor bolighandel og fordi man tilbyder fuld transparens og dialog mellem parterne. For boligkøber skaber man værdi ved at give dem adgang til latente boligsælgere. For boligejerne skaber man værdi ved at give dem kontrol over processen, undgå belastende liggetider samt ikke betale (fuldt) mæglersalær. Løsningen giver begge parter de bedste kort på hånden.

Sådan fungerer platformen:

På platformen findes 1,6 mio. ejerboliger, samtlige personligt ejede huse og rækkehuse. Der findes basisinfo så som adresse, husets størrelse, hvornår det er bygget osv. Dernæst billeder (google street-view og skråfotos i 5 vinkler) og vigtigst: en kontaktformular hvor boligejer kan kontaktes. Boligejere der ikke har registreret sig, får et brev med posten. Når man som boligejer registrerer sig, har man mulighed for at ændre beskrivelsen af huset, tilføje billeder og tilføje pris på huset (salgspris eller vurdering).


Målgruppen, boligsøgende: Personer/familier som har svært ved at finde det perfekte hjem eller hvis drømmebolig ikke er til salg netop nu.

Målgruppe, boligejere: Latente sælgere, er ikke helt klar og/eller har ikke lyst at bruge mægler og kan selv. Det er folk som ved de skal flytte, men ikke har travlt, fx unge med mindre børn, ældre ægtepar, dem der drømmer om noget andet.

Problemer, boligsøgende: man er nødt til at vente på at drømmeboligen kommer til salg, og man er i konkurrence med alle andre. Man står i mæglers køberkartotek; enten ringer de ikke, ellers ringer de med alt muligt irrelevant.

Problemer, boligejer: enten til salg eller ej (meget lidt kontrol); sælger er belastet af liggetid og det er umuligt at sælge diskret; mægler har ”lovet” en pris, som anbefales sænket efter 3 uger på markedet, de har den perfekte køber i deres kartotek, men det var alligevel ikke lige dem.

Platformen løser problemet for begge ved at give dem mulighed for at møde hinanden uforpligtende og på et tidligt stadie. Med app’en finder man sin drømmebolig, og sender en besked til boligejer som fx ”Vi synes dit hus er super fint, og vil gerne høre fra dig hvis du overvejer at sælge”. Herefter kan parterne tage en dialog om evt. handel nu eller senere. Virksomheden er behjælpelig med processen, men har ikke noget med selve transaktionen at gøre.

Markedet er interesseret i løsningen: Userneeds har spurgt på vegne af virksomheden:

”Ville du sælge uden en mægler, hvis der var et reelt alternativ?” 24% svarer ”Ja, til hver en tid”, 37% svarer ”Ja, hvis jeg kunne have samme sikkerhed for fx dokumenthåndtering”, 10% svarer ”Ja, men kender ikke et godt alternativ”. I alt 71% svarer positivt.

I skrivende stund har man godt 1.600 brugere og man oplever høj aktivitet og engagement, trods det at app’en er ny og ukendt. Brugerne har set over 100.000 boliger igennem og taget stilling til om det var noget for dem. Der er blevet kontaktet godt 300 boligejere (ca. 10% vender tilbage for dialog), hvoraf en del er i dialog omkring evt. fremtidig handel. 75 familier/personer har skrevet sig op i køberkartoteket, og her er der flere igangværende dialoger. Man har ca. 230 boligejere som har registreret sig, og som er interesserede i dialog. Samlet set god interesse og masser af dialog.

Markedsstørrelse: ca. 2 mio. ejerboliger i DK (inkl. sommerhuse), ca. 80.000 handler/år, mægleromsætning på salær ca. 4 mia. kr./år.

Info ovenfor giver en forventning om at virksomheden om 3 år er involveret i 10% af alle handler og om 4-5 år 20% af alle handler.

Marketing

Facebook er den primære platform til marketing/erhvervelse af brugere. Erfaringen er at en bruger koster ca. 15 kr. at erhverve på FB. Man arbejder løbende med forskellige strategier og platforme, men forventningen er at FB bliver den primære.

Forretningsmodel

Når brugerbasen er tilpas stor, forventeligt ca. 10.000 brugere, vil der blive betaling. Man kan altid gratis være medlem, men for at tilpasse sin bolig med egne informationer og for at kontakte boligejere, koster det 19 kr./md. Med 1% af boligejere i DK som brugere, svarer det til omsætning på 4,7 mio. kr./år, 5% af boligejere svarer til 23,5 mio. kr./år.

Finansiering

Founders har investeret 1 mio. kr., investeringsbudget for 2020 på 1,3 mio. kr. Til dette søger man 1 mio. kr., hvoraf man selv kommer med 300 t.kr. Primære poster i budgettet er marketing og videreudvikling af app’en.

Alternative løsninger/konkurrenter:

Der findes flere virksomheder som anskuer bolighandler på en ny måde, men der er primært tale om en anden måde at være mægler på. Nogen arbejder med skuffesalg, nogen med optimering/ digitalisering af forretningsgange, men i sidste ende er det ejendomsmæglere.

Beskrivelse af teamet

Stifter 1/CEO. Forretningsudvikling, markedsføring, fuld tid i virksomheden. Cand.merc. IMM, CBS, 2004. Har arbejdet med erhvervsejendomme siden, senest som selvstændig/50% stifter og partner i rådgivningsvirksomhed. Dialog med brugerne (opsøgende, brugermatching, boligsøgning mv.), og sikret dokumentation af feedback til videreudvikling af platforme. Hun driver markedsføring både digitalt og analogt, og hun har hidtil sikret helsides forsideartikler i både Berlingske Business Ejendomme og Børsen online.

Stifter 2/CTO. Programmering, databehandling, dialog m udviklere, deltid i virksomheden. Computer Science fra KU, 1998, selvstændig med forskellige IT-selskaber siden 1999. Udvikler hele back-enden til den nuværende platform, han behandler data fra forskellige leverandører og bygger løbende på et system, der gør det muligt at administrere brugere. Begge har erfaring i at være selvstændige og ved hvad der skal til. Kompetencer supplerer hinanden godt, og fællesnævneren er forretningsforståelse, højt energiniveau og lysten til at drive forandring. Stifterne er gode til at træffe valg, og dermed sikre fremdrift.

Man har suppleret egne erfaringer og viden med et advisory board med kompetencer indenfor:

privatbolighandel (medlem 1), opstart/skalering af IT-virksomhed, (medlem 2) image/brand/design (medlem 3).

Spørgsmål til panelet

Fokus på boligejer eller boligsøgende? Opbygning af tosidet platform.
- Marketing – hvordan øges kendskabsgraden?
- Hvordan engageres brugere/kunder efter sign-up?
- Prissætning – hvornår og hvor meget er brugere villige til at betale?

Vi har indikationer på markedet er modent. Hvordan får vi udnyttet dette når vores produkt er nyt og ukendt?

Hvordan bringer vi os i en position til at rejse risikovillig kapital?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software