, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Classic cars på hjul! Succesfuld B2B producent af dæk og fælge til klassiske biler skal tredoble salget til 50 mio. - SPRINGBOARD®

  • 28 May 2020
  • 14:30 - 16:45
  • Virksom, kl 14:30 til 16:45 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Det er ikke muligt at deltage som observatør på dette SPRINGBOARD®
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 19. maj 2020

Registration is closed


Punkter til Sparring

Ekspansionsplanernes udfordringer:

- Udbygning af organisationen fra to mand til en egentlig organisation

- Stabilisering og udbygning af leverandørbase og projektstyring

- Sikring af overskud og pengestrømmen i forløbet

- Udbygning af B-t-B salg på fjernmarkeder


Brancher: Gummi- og plastprodukter, Jern- og metalvareindustri, Handel

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Hovedstaden


Virksomheden er 5 år gammel, og sælger via grossister og bilfabrikker (f.eks. VW og Ferrari) i Europa og USA.

99% af salget sker personligt. Største leverandør har 50% af dækmarkedet. Vi er ét af 3 firmaer i verdenen med teknologi til produktion af dæk med hvide sider og vi er alene om at levere klassiske kvalitetsgodkendte fælge ifølge de tyske standarder f.eks. TÜV. Markedet for salget er påvist.

Online SPRINGBOARD® - så medlemmer fra hele landet kan deltage. Det er desværre ikke muligt at deltage som observatør.


Kompetencer

B2B

In-, og Outsourcing

Internationalisering

Ledelse

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Sydamerika

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Produktion

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Virksomheden startede 2015 og har siden vækstet gevaldigt, med 100 % i 2018 og i 2019. Firmaets nøgle kompetencer er:

- Gummiteknologi

- Produktudvikling

- Kvalitetsstyringssystem – CE/KBA / DOT godkendelser af produkterne

- Salg og markedskendskab – opfyldning af kundernes behov

Firmaet er i et nichemarked, der ikke var berørt af finanskrisen i 2008/9 og vi forventer heller ikke at blive berørt af coronakrisen i 2020. Firmaets vækst er vist i grafen nedenfor, hvor 2020 er udset som et år, hvor der skal ryddes op i kundekredsen og væksten i perioden 2021-2023 forberedes.


Der eksisterer i dag 3 konkurrenter i dækmarkedet i USA, heraf en er verdensmarkedsleder med mere end 50 % af verdensmarkedet, samt 4 mindre konkurrenter i Europa.

Indenfor fælgmarkedet er der 5 konkurrenter i Europa samt 5-10 stk. i USA.

Markederne for væksten i perioden 2021 til 2023 er identificeret, og væksten forventes at kunne realiseres, hvis firmaet videre ekspansion styres korrekt. Salgsvæksten etableres igennem:

- Etablering af salg af eksisterende produkter på nye markeder primært i Japan, Australien samt Brasilien

- Udvikling af nye egenudviklede produkter til salg i Europa samt USA

- Start på videresalg af andres leverandørers produkter, primært i Europa

Nøgletal

- Omsætning i 2019: 15 mio. kr.

- Overskud 20 Tkr. Alt er investeret i vækst

- Gæld: Ingen

- Afkastningsgrad 2018: 3,3%

- Likviditetsgrad 2018: 190%

Indsatsområde

Det primære indsatsområde på det strategiske niveau er organisationen.

Strategisk har vi valgt at outsource så meget som muligt. Det betyder at lager og produktion er 100% outsourcet. Vi kan yderligere outsource bogføring på det tidspunkt hvor det reelt vil skabe mere luft i tidsskemaet. Webshop og økonomisystem er begge cloudbaserede og vi benytter ekstern hjælp til opsætning og produktion af marketingmateriale. Samtidig har vi et konstant fokus på automatisering af processer i så vid udstrækning som muligt.

Organisationen består i dag af en person, som laver der hele, med en vis assistance fra bestyrelsen, som består af direktør og bestyrelsesformand. Firmaet er nået et niveau, hvor yderligere vækst vil kræve flere hænder. Ud fra tidligere erfaringer er vi meget fokuserede på at, sikre en bæredygtig udbygning af bemandingen i firmaet.

Spørgsmål til panelet

1.Hvad er den bedste proces for udvikling af organisationen? Hvilke profiler skal vi gå efter? Hvordan skal opbygningen af medarbejdergruppen foregå – først halvtid, så fuld tid, så medarbejdere? Eller findes der en anden model?

2.Hvordan sikrer vi at vi skaber en organisation, som fungerer og performer, og som samtidig ikke er afhængig af enkeltpersoner?

3.Hvordan kan man bedst facilitere at opbygningen af personale sker uden mange udskiftninger?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software