, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Startup inden for kirurgisk udstyr med ambition om at revolutionere et 300 milliarder DKK stort marked og nå en milliardomsætning i løbet af de kommende 5 år – SPRINGBOARD®

  • 27 May 2020
  • 14:00 - 16:30
  • Cooper Surgical, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 18. maj 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 18. maj 2020

Registration is closed


Dette Springboard gennemføres online

Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring og input på følgende områder:

- Hvilken go-to-market strategi vil vækste virksomheden mest og hurtigst?

- Hvordan udvikler virksomheden leveringsikkerhed for hospitaler (det er en high risk for hospitaler når de køber fra startups)?

- Hvordan finder virksomheden de kompetencer der er nødvendig for globalisering og udvikling af mere ingeniørmæssigt komplicerede produkter?

- Hvordan udvikler/finder virksomheden måder at teste forskellige strategier på, herunder prissætning, branding, avertissement, brugertilfreds etc. og hvem kunne udføre disse?

- Plan for opsøgning af beslutningstagere ved offentlige indkøb


Brancher: Medtech

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Virksomheden laver medicinsk udstyr til brug under kikkert-operationer, og har udviklet en ny type teknologi der giver værdi for alle involverede i denne type kirurgiske indgreb, ved at; reducere omkostninger for hospitalet, forbygge arbejdsskader for kirurgerne (75% af kirurgerne lider af arbejdsskader) samt minimere risikoen for at kirurgen fortager fejl på patienten (der bliver gennemsnitligt lavet 3 fejl pr. operation).

Virksomhedens nuværende produktserie baserer sig på fem forskellige engangsinstrumenter der bruges i forbindelse med udførslen af alle kikkert-operationer foretaget i mavetarm-regionen.

Instrumenterne er bygget op omkring håndens naturlige position, og har et integrerede 3D led der tillader kirurgerne at stå i en ergonomisk position, uanset hvordan indgrebet skal fortages. Udstyret er en hybrid mellem et konventionelt kirurgisk instrument og en kirurgisk robot.

Kunderne er de over 16.500 private- og offentlige hospitaler rundt omkring i verden, der tilbyder kikkert-operationer. På nuværende tidspunkt bruger de tilsammen dagligt 85.000 konventionelle engangsinstrumenter. Gennemsnitsprisen for ét instrument er 400 DKK (i Danmark).

Virksomhedens team består forretningsmæssige profiler og specialister fra Med-Tech industrien. Bl.a. med erfaring med medicinsk udstyr i forskellige risiko-klasser og har en passion for at udvikle og lancere medicinsk udstyr der giver værdi for alle involverede.

Teamets mål med teknologien er at skabe en forretning på niveau med Ambu og 3Shape.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2G

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

HR

Internationalisering

Kommunikation

Ledelse

Markedsanalyse

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Ny teknologi med milliard potentiale vil revolutionere markedet for kirurgi

Virksomheden

Virksomheden blev stiftet i midten af 2018 og er en spin-out fra DTU. Den baserede sig på et projekt omkring minimal invasive kirurgi (kikkert-operationer).

Hospitalernes problem

3 ud af 4 kirurger der udfører minimal invasive kirurgi, lider af muskle- og led skader som følge af brugen af ikke ergonomiske instrumenter. Over hver anden kirurg oplever så voldsomme smerter at deres koncentrations-niveau falder markant under operationer, hvilket øger risikoen for kirurgiske fejl betydeligt.

Virksomhedens løsning

Vores teknologi tillader kirurgerne at stå i en ergonomisk position uanset hvordan indgrebet skal fortages. Derved oplevere kirurgerne ikke muskle- og led smerter og får ikke kroniske arbejdsskader eller fald i koncentrations-niveauet. Løsningen er blevet testet af over 10 kirurger der alle bekræfter vores value proposition.

Forretningsmodel, markedet, konkurrenter

Virksomheden lancerer instrumenterne på det skandinaviske marked først, og derefter EU og så USA. Instrumenter sælges gennem distributører som sælger det videre til hospitalerne (både private og offentlige), enten direkte eller gennem offentlige udbud.

Markedet

I mange år har markedet være stærkt præget af omkostnings-reducering. Nu begynder markedet at ændre sig til at være præget af værdi-basering, så virksomheder ikke fokusere på at lave billige produkter men derimod bedre produkter. Den udvikling passer perfekt til virksomhedens produkt sortiment og mission om at tilbyd det bedste udstyr til kirurgi. Det gør ydermere at virksomheden vil være forerunner inde for ergonomisk udstyr til minimal invasive kirurgi.

Konkurrenter


Vækstpotentiale/mål

Virksomhedens mål er at blive dén største globale spiller på marked for minimalt invasivt kirurgisk udstyr. Virksomhedens unikke teknologi kan implementeres på størstedelen af det udstyr der anvendes under en kikkertoperation, og flere kirurger efterspøger allerede teknologien på andet udstyr. Virksomheden mission er at forbedre kirurgiens kunst for alle involverede.

Ledelse og team

på nuværende tidspunkt består teamet af følgende:

- EC som er co-founder og administrerende direktør. Vedkommende har det overordnet ansvar for virksomheden.

- PS som er co-founder og serie investor. Vedkommende arbejder med kommercialiserings-strategi

- RH som er ekspert i QA/RA. Vedkommende arbejder med alt det regulatoriske og kvalitetssikring

- AT som er ekspert i klinisk evaluering. Vedkommende arbejde med at dokumentere den kliniske sikkerhed

Advisory board

på nuværende tidspunkt består virksomheden advisory board, foruden EC, PS og RH af følgende:

- LD som er ekspert i offentligt indkøb af medicinsk udstyr

- LH som er ekspert i udvikling af mikro-mekanisk udstyr indenfor MedTech industrien

- TJ som har arbejdet med distribution af medicinsk udstyr i USA og Tyskland i over 20 år.

- BB som er ekspert i finansiering og konkurrentanalyse

- JH som klinikchef for almenkirurgisk afdeling og har over 20 års klinisk erfaring.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har indtil videre være finansieret af innovationsfonden og et lån fra PS’s Holding selskab.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomhedens første produktserie er næsten færdigudviklet. Produktserien er nu i gang med at blive regulatorisk godt, og forventes at blive frigivet februar 2021. Sideløbende hermed arbejder virksomheden på at søge finansiering til opsætning af produktionen og finde distributører der egner sig til at sælge virksomhedens produkter.

Virksomheden har allerede 6 andre produkter på tegnebrættet, og er i dialog med en distributør der egnet sig til at sælge udstyret i Danmark, Sverige, Norge og Holland.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden ønsker sparring og input på følgende områder:

- Hvilken Go-To-Market strategi vil vækste virksomheden mest og hurtigst?

- Hvordan udviklinger virksomheden leveringsikkerhed for hospitaler (det er en high risk for hospitaler når de køber fra startups)?

- Hvordan finder virksomheden de kompetencer der er nødvendig for globalisering og udvikling af mere ingeniørmæssigt komplicerede produkter?

- Hvordan udvikler/finder virksomheden måder at teste forskellige strategier på, herunder prissætning, branding, advertisement, brugertilfreds etc. og hvem kunne udføre disse?

- Plan for opsøgning af beslutningstagere ved offentlige indkøbCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software