, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Startup virksomhed med et unikt tre-i-en hjælpemiddel til brug ved søvnløshed, og fuld IPR, søger sparring og kapital til skalering - SPRINGBOARD®

  • 20 May 2020
  • 10:00 - 12:15
  • NJORD, kl 10:00 til 12:15 pa online, mødeplatform
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 12. maj 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 12. maj 2020

Registration is closed


Dette SPRINGBOARD® afholdes online

Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Der ønskes sparring og input på følgende:

1.Hvilken go-to-market-strategi er mest optimal for virksomheden i hhv B2G, B2B og B2C nationalt og internationalt?

2.Ser panelet behov for yderligere dokumentation /Proof of Concept? Hvis ja, hvilken?

3.Kapitalfremskaffelse

4.Hvilken organisation ser panelet fremadrettet at virksomheden skal have for at skalere denne i hhv B2G, B2B og B2C?

5.Bestyrelse/advisory-board


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Virksomheden, der er en ambitiøs startup, har med udgangspunkt i personlige og erhvervsmæssige erfaringer fra egen almen lægepraksis opfundet, udviklet og patenteret et ikke-medicinsk, bivirkningsfrit hjælpemiddel til brug ved søvnløshed. Produktet har en tre-i-en funktion og er unikt i verden.

Da 30%-40% af den voksne danske befolkning har søvnbesvær ind i mellem, og ca. 13% har kronisk søvnløshed, er markedet stort. Produktet er ”born-global” og potentialet for international vækst er stort, da antallet af søvnløse internationalt (i de lande vi normalt sammenligner os med) svarer i procent til antallet af søvnløse i Danmark.

Produktet skaber både værdi for den enkelte bruger og stor værdi for samfundet, da søvnløshed er en invaliderende og meget udbredt lidelse, med store omkostninger til følge.

Visionen er, at produktet bliver det førende ikke-medicinske hjælpemiddel mod søvnløshed.


Kompetence

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

B2G

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Licensering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

______________________________________________


Idégrundlag

Idéen til produktet er unik og skabt på baggrund af oplevede personlige og erhvervsmæssige erfaringer med søvnløshed og behandling heraf. Funktionen af produktet er baseret på velkendte behov, mennesker med søvnløshed har. Produktet kan med sin tre-i-en-funktion være det enkeltstående ikke-medicinske hjælpemiddel, som får søvnen til at indfinde sig, eller det kan bruges i kombination med andre tiltag.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden forhandler et produkt, der er rettet mod at afhjælpe søvnbesvær/søvnløshed. Virksomheden har en dansk producent, som er bekendt med hjælpemiddelmarkedet, og som har kapacitet til at få produceret, lagret, pakket og distribueret produktet. Virksomheden har en hjemmeside hvorfra produktet sælges, og produktet sælges desuden fra andre relevante firmaers hjemmeside. Virksomheden tager direkte eller indirekte kontakt med relevante brugere, hvor produktet afprøves og sælges.

Produktet sælges både via B2C, B2G og B2B.

Fokus fremadrettet vil primært være at lave en eksklusiv aftale med distributør med salgsarbejde i B2G, dernæst supportere distributører i B2B og fortsætte med www-salg i B2C. Virksomheden overvejer om der fremadrettet skal være salg fra fysiske butikker.

Markedet er alle mennesker med søvnløshed uanset årsag i Danmark og internationalt.

Konkurrenterne er virksomheder med andre produkter rettet mod søvnløshed, men da virksomhedens produkt er unikt og har fuld IPR, er der ingen direkte konkurrenter.

Vækstpotentiale/mål

Vækstpotentialet er stort, da produktet har nogle funktioner, som kan erstatte eller supplere andre hjælpemidler mod søvnløshed. Da der er 30%-40% af den voksne danske befolkning, der har søvnbesvær ind i mellem, og ca 13% der har kronisk søvnløshed, er markedet stort.

Målet er, at 5 % (svarende til 30.000 personer) af de kronisk søvnløse i Danmark vil købe produktet i løbet af få år.

Køber 5 % af dem, der har intermitterende søvnbesvær, produktet, svarer det til endnu ca. 75.000-95.000 kunder.

Da antallet af søvnløse internationalt (i de lande vi normalt sammenligner os med) svarer i procent til antallet af søvnløse i Danmark, er potentialet for vækst stort.

Enhedsomkostningerne er for nuværende høje i forhold til avancen, men når POC og CE-mærkning er opnået er planen, at prisen stiger til relevant markedspris. Når produktet bliver kendt og anerkendt, vil et større salg kunne sænke enhedsomkostningerne, og dermed øge avancen.

Ledelse og team

For nuværende er virksomhedens direktør ene-ejer uden ansatte. Direktøren har dermed alle funktioner i virksomheden: udvikler, organisator, bogholder, investor, administrator, hjemmesidebestyrer, marketingschef, kontaktperson til dem, som afprøver produktet, samt markedsanalytiker.

Direktøren har kontakt til en virksomhedskonsulent, som kan kontaktes ad hoc. Desuden har virksomheden et samarbejde med producent, produktsikkerhedsspecialist, grafiker og andre, der har været med i produktionen af prototypen.

Bestyrelse

Virksomheden har behov for en bestyrelse/advisory-board med henblik på videreudvikling af organisationen og skalering af virksomheden.

Virksomhedens aktiv er ejeren, dennes lægelige baggrund, samt fuld IPR.

Økonomi/finansiering

Direktøren/ejeren af virksomheden har indtil nu selv finansieret produktionen og markedsføringen fra privatøkonomien.

Virksomheden søger kapital, i alt 250.000 kr. til CE-mærkning = 100.000 kr., ny hjemmeside = 50.000 kr., produktudvikling, behov identificeret = 50.000 kr, markedsføring = 50.000 kr.

Der er for regnskabsåret 2018-2019 et underskud i virksomheden på 165.000 kr.

Budget for 2020 arbejder med en omsætning på 250.000 kroner, med hjælp fra advisory board fra CONNECT Denmark.

Fremtidig planlagt omsætning: 1,3 millioner i 2021, og 2,3 millioner i 2022, hvis produktet bliver markedsført og solgt i udlandet.

Status på udviklingsstadie

Produktet er færdigudviklet og er på markedet, salget er i gang og har været det et års tid.

Proof of Concept er i gang baseret på spørgeskemaer og Survey.

Der er udviklings-idéer i støbeskeen, som kan fremme salget både nationalt men også internationalt.

Markedet er for nuværende søvnløse i Danmark, men med CE-mærkning kan produktet eksporteres.

Produktet er produceret i Danmark og Polen, og alle materialer overholder REACH-konventionen og er ØKO-TEX-certificeret.

Spørgsmål til panelet

Der ønskes sparring og input på følgende:

1.Hvilken go-to-market-strategi er mest optimal for virksomheden i hhv B2G, B2B og B2C nationalt og internationalt?

2.Ser panelet behov for yderligere dokumentation /Proof of Concept? Hvis ja, hvilken?

3.Kapitalfremskaffelse

4.Hvilken organisation ser panelet fremadrettet at virksomheden skal have for at skalere denne i hhv B2G, B2B og B2C?

5.Bestyrelse/advisory-board


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software