, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Sportstech start-up laver medlemsrekruttering til idrætsforeninger blandt andet i samarbejde med DGI – sparring på skalering, salgsstrategi og prissætning – SPRINGBOARD®

  • 26 May 2020
  • 14:00 - 16:00
  • CONNECT Denmark, kl 14:00 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 13

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Dette SPRINGBOARD® afholdes online

Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til Sparring

1) Strategi for salg og markedsføring

2) Partnerskaber

3) Advisory Board med fokus på adgang til fonde


Branche: Oplevelsesøkonomi (kultur/turisme/forlystelser/sport)

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Virksomheden vandt i November 2018 DGI Impact og lancerede i marts 2019 deres platform til medlemsrekruttering af idrætsforeninger. Som forening skal man blot oprette de af klubbens træninger hvor man ønsker medlemmer og så tage godt imod nye prøvemedlemmer.

Et nyt medlem har en gns. livstidsværdi for foreningen på 4.000 kr. I jan + feb. 2020 skaffede virksomheden over 200 nye medlemmer til gns. 204 kr. pr. nyt medlem.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

B2G

Distributionskanaler

Forretningsudvikling

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Salg

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden blev startet i 2017 med et andet produkt (app til selvstændige træneres holdtræninger). App’en havde en fin vækst, men forretningsmodellen var ikke rentabel. Den er nu lukket.

I sensommeren 2018 blev virksomheden kontaktet af DGI med invitation til at pitche i deres innovationskonkurrence (DGI Impact). Efter en markedsanalyse blev det tydeligt at der var en stor efterspørgsel på at få flere medlemmer i idrætsforeninger. Virksomheden havde i forbindelse med app’en samlet en masse erfaring som kunne bruges til at bygge en model til medlemsrekruttering. Virksomheden vandt DGI Impact i november 2018 og lancerede platformen i marts 2019.

Produkt/ydelse

Virksomhedens egenudviklede platform gør det muligt for idrætsforeningerne at udbyde gratis prøvetræninger på de holdtræninger hvor der er plads til flere medlemmer. Som borger kan man se alle info om holdet og tilmelde sig digitalt (hos de fleste foreninger skal man i dag ringe eller skrive til en forenings admin). Systemet følger automatisk op på alle tilmeldinger, så de respektive trænere, administratorer og tilmeldte får tilsendt info om tilmeldinger, kontaktpersoner, m.m. Systemet følger også automatisk op efter prøvetræning med link til indmeldelse, så medlemmerne melder sig ind i klubben.

Platformen er gratis at bruge for både borger og idrætsforening, men der lanceres en premium version i maj/juni 2020, som idrætsforeningerne kan tilkøbe. Premium versionen øger konverteringsraten fra ”tilmeldt prøvetræning” til ”medlem i klubben”.

I dag tjener virksomheden penge på digitale annonceringskampagner (primært via Facebook og instagram) på vegne af foreningerne. Virksomheden sætter annonceringen op for foreningen og skaffer tilmeldinger via deres træninger på platformen. Hermed opnår virksomheden udover indtjeningen en øget trafik til platformen, samt glade kunder som oplever at konceptet virker.

Forretningsmodel

Platformen er gratis at bruge for både borgere og foreninger. Der tilføjes en premium version som vil koste ca. 3.000 – 6.000 kr. pr. forening pr. år.

Virksomhedens annonceringskampagner koster mellem 3.000 kr. – 10.000 kr. (inkl. moms). Derudover laver de også videooptagelser i samarbejde med ekstern virksomhed.

Kunder

Idrætsforeningerne er kunderne, men der er mange som har interesse i at foreningerne får flere medlemmer. Derfor finansieres rekrutteringspakkerne ofte af:

-DGI / DIF samt deres fælles vision ”Bevæg dig for livet”

-Lokale idrætsråd

-Kommuner

-Fonde/puljer

Markedet

Der ca. 11.500 idrætsforeninger i Danmark og DGI estimerer at ca. 80% af dem gerne vil have flere medlemmer. Disse 10.000 idrætsforeninger er vores kunder på det danske marked.

Et nyt medlem har en gns. livstidsværdi på 4.000 kr. og der er ca. 2 mio. medlemmer i de danske idrætsforeninger alene – med løbende udskiftning.

Der er masser af mulighed for at udvide til andre aktiviteter så som spejder, sang, m.m. Derudover kan der udvides til udlandet, kommercielle klubber, rekruttering af trænere/frivillige, m.m. Fokus er dog for nuværende på medlemsrekruttering til idrætsforeninger i Danmark.

Konkurrenter

Der findes ingen direkte sammenlignelige konkurrenter, men foreningerne laver selv deres egen forsøg på at rekruttere medlemmer. Udfordringen for de fleste klubber er at de ikke har tid eller kompetencerne til det og derfor ikke gør noget.

Virksomhedens force er, at det kun kræver en minimal arbejdsindsats for foreningen og så skaffer virksomhedens kosteffektivt mange medlemmer.

Vækstpotentiale/mål

Givet at der åbnes fuldt op i August/September (den store sæsonstart) forventer virksomheden at skaffe 10.000 nye medlemmer til de danske idrætsforeninger i 2020. Væksten kommer i høj grad fra samarbejde med DGI og DIF samt deres specialforbund.

Ledelse og team

Virksomheden har 3 arbejdende ejere med komplementære kompetencer indenfor Marketing, Design/UX og Tech.

Derudover har virksomheden en fuldtidsansat udvikler i Rumænien.

Bestyrelse / Advisory Board

Virksomheden rekrutterer i øjeblikket til et Advisory Board hvor man ønsker at samle personer med følgende kompetencer:

- Erfaring/netværk indenfor salg og marketing (gerne affiliate kompetencer)

- Erfaring med fundraising (fonde og puljer)

- Erfaring med at skabe samarbejdsmodeller med stærke incitamentsstrukturer

Økonomi/finansiering

Virksomheden har tidligere fået en investering fra engle på samlet 500.000 dkk (til app’en som i dag er lukket ned). Derudover har virksomheden fået bevilget små innoboostere 2 gange, samt fået midler fra DGI ifbm. med at de vandt DGI Impact. I dag finansieres driften ved salg af markedsføringskampagner til idrætsforeningerne.

Virksomheden havde en omsætning på 450.000 dkk i 4. kvartal 2019 og forventer en omsætning på ca. 3 mio. dkk i 2020.

Status

Virksomheden stod stærkt lige før Corona krisen, hvor der var lavet en række større aftaler med specialforbund, m.m. som nu er sat i bero eller afventer. Stærke resultater på kampagnerne gav en kraftigt øget interesse hos DGI og DIF. TV2 havde også en indslag om virksomheden, som blev stoppet få timer før det skulle sendes pga. Corona situationen. Der synes at være et stort potentiale, som virksomheden gerne vil få det fulde udbytte ud af når der bliver åbnet op igen.

Spørgsmål til panelet

1) Skal vi fokusere på skalering eller indtjening?

2) Hvordan sælger vi effektivt direkte til foreningerne?

3) Hvordan prissætter vi vores premium løsning (abonnement)?

4) Hvilke nye metoder kan vi bruge til at skaffe tilmeldinger til prøvetræning billigt?

5) Bør vi indgå formelle partnerskaber og i så fald med hvem?

6) Advisory Board med fokus på adgang til fonde (diskussion af profiler og specifikke kandidater)?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software