, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: ”Early stage” start-up med store ambitioner og stort økonomisk potentiale vil revolutionere luksus charteryacht branchen - SPRINGBOARD®

  • 09 Jun 2020
  • 14:00 - 16:30
  • Grønbech, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 16

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Dette SPRINGBOARD® afholdes online

Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring på følgende emner:

- Er alle områder dækket optimalt i forretningsplanen? Skal noget evt. ændres/uddybes?

- Hvilke(n) finansierings model(ler) egner sig bedst til denne type virksomhed?

- Er virksomhedens materiale optimalt i forhold til en investordialog?

- Hvem er, og hvordan kommer man bedst i dialog med potentielle investorer?


Branche: Oplevelsesøkonomi (kultur/turisme/forlystelser/sport), Internet, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Virksomheden vil være en ”maritim” version af verdens førende hotel marketing kæder (“The Leading Hotels of the World”, “Small Luxury Hotels”, “Relais & Chateaux”, osv.). Charter yacht markedet er i dag ikke klassificeret efter standard, hvilket gør det til en jungle for kunderne.

Virksomheden vil definere de højest mulige standarder for en luksus charter yacht, invitere charter yachts (medlemmer), der kan leve op til disse standarder, til at blive medlemmer i virksomheden, og løbende promovere dem overfor UHNW (Ultra-High-Net-Worth) kunder.

Idéen til virksomheden er opstået på baggrund af stifterens mangeårige viden om og kendskab til charteryacht kunder, der ofte er meget utilfredse med standarden på de yachts, som de betaler op til € 700.000,- pr. uge for.

Der er ca. 1.500 charter yachts, som er potentielle medlemmer, men virksomheden vil ”kun” invitere ca. 10 % af disse til at blive medlemmer, for at beholde eksklusiviteten og de højest mulige standarder. Medlemmerne skal betale et optagelsesgebyr på € 30.000,- og et årligt medlemskab på € 50.000,- (nedsat de første 2 år for at accelerere interessen for optagelse).


Kompetencer

Finansiering & Kapitalrejsning

Investor Pitch

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Idéen til virksomheden er opstået, da stifteren igennem flere år har hørt på / fra charteryacht kunder, der på ingen måde er tilfredse med standarden på de yachts de betaler op til € 700.000,- pr. uge for. Charter yacht markedet i dag er ikke klassificeret efter standard, hvilket gør markedet til en jungle for kunderne.

Produkt og forretningsmodel

Virksomheden vil definere de højest mulige standarder for charteryachts, og derefter invitere de charteryachts, der kan leve op til de høje krav, til at blive medlem. Der er ca. 1.500 charter yachts der er potentielle medlemmer, men virksomheden vil ”kun” invitere og optage ca. 10% af disse til at blive medlem, for at beholde eksklusiviteten og de højest mulige standarder. Virksomheden forventer at optage de ca. 150 medlemmer i løbet af de første 5 år. Når en yacht bliver optaget som medlem af virksomheden, vil de blive markedsført som ”the best of the best”, og kunderne er sikret at netop den charteryacht de lejer lever op til de højest mulige standarder for en charteryacht. Medlemmerne betaler et optagelsesgebyr på € 30.000,- og et årligt medlemskab på € 50.000,- (nedsat de første 2 år for at accelerere interessen for optagelse.

Markedet / konkurrenter

Der er i øjeblikket ingen umiddelbar konkurrence på markedet, udover den forholdsvise begrænsede markedsføring der foretages af mæglerne for de yachts de repræsenterer. Virksomhedens koncept er banebrydende i yacht branchen, og vil nu gøre det muligt for kunder at søge efter en charter yacht, der lever op til de allerhøjeste standarder, på tværs af alle mæglere.

Ledelse og bestyrelse

Ledelsen i dag består udelukkende af stifteren, men forslag til den fremtidige ledelse og bestyrelse, samt deres opgaver / ansvarsområde, er defineret i forretningsplanen.

Økonomi og finansiering

Der er p.t. ingen kapital i virksomheden, da den endnu er på idéstadiet, men virksomheden søger € 4.000.000,- til opstart og drift de første 3 år. Virksomheden forventer et årligt overskud på ca. € 100.000,- (før skat) efter år 3 og ca. € 3.900.000,- (før skat) efter år 5 og frem.

Status

Virksomheden er på et idégrundlag, men med en fuld gennemarbejdet forretningsplan samt tilhørende budget. Virksomheden er p.t. i gang med at bearbejde finansieringsplanen, og når finansieringen er på plads, klar til stiftelse og drift. Virksomheden håber og forventer at kunne ”launches” ifm. Monaco Yacht Show i september 2020!

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring på følgende emner:

- Er alle områder dækket optimalt i forretningsplanen? Skal noget evt. ændres/uddybes?

- Hvilke(n) finansierings model(ler) egner sig bedst til denne type virksomhed?

- Er virksomhedens materiale optimalt i forhold til en investordialog?

- Hvem er, og hvordan kommer man bedst i dialog med potentielle investorer?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software