, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Veletableret softwareabonnements virksomhed med kunder inden for horeca og detail søger sparring på skalering og acceleration – Corona – Bestyrelse – SPRINGBOARD®

  • 09 Jun 2020
  • 13:00 - 15:30
  • ErhvervSilkeborg, kl 13:00 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 1. juni 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 1. juni 2020

Registration is closed


Dette SPRINGBOARD® afholdes online

Fokus: bestyrelse, forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Stabilisering og skalering af virksomhed.

- Håndtering af Corona – Post-Corona muligheder

- Bestyrelse.


Brancher: Software/SaaS, Hardware, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Hovedstaden


Virksomheden er veletableret og stor indenfor kassesystemer( +1.500 installationer) med mange prominente kunder iblandt indenfor horeca og detail.

Forretningsmodellen er abonnementorienteret, hvor alle kunder køber en startpakke og derefter betaler et månedligt fee.

Virksomheden ønsker at skalere og accelerere på den bedst mulige måde ud fra nuværende situation, med mest mulig fart og bedst balance.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

It & Systemudvikling

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Ledelse

Licensering

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Økonomi & Regnskab


______________________________________________


Forretning/koncept/idé

Virksomheden har udviklet et kassesystem der henvender sig til Serverings- & Detailbranchen med henblik på at gøre hverdagen lettere, automatisere manuelle processer og derved optimere virksomheden.

Virksomheden leverer kassesystemer som er super enkelt at bruge og gør det let for medarbejdere at bruge systemet. Samtidig indeholder systemet en avanceret back-end som giver mulighed for dybdegående rapportering på en simpel måde.

Virksomheden har i øjeblikket +600 aktive licenser og +1.500 aktive installationer i henholdsvis Danmark og Norge, som primært ligger i Danmark indenfor detail virksomheder og restauranter.

Forretningsmodellen er baseret på indtjening via opstarts pris i form af hardware, software og implementering samt en månedlig ydelse for at benytte produktet samt have adgang til løbende support og opdateringer. Løsninger kan tilrettes serveringssteder, detailbutikker og koncerner med behov for centralstyring

Markedet

Virksomhedens potentielle totale marked består af +4.000 indenfor Horeca og +7.000 indenfor detail. Markedet består af virksomheder indenfor restaurant, café, street-food, bar, kantine, tøjbutik, blomsterbutik, delikatessebutik, kiosk, bager, slagter, planteskole m.fl. Virksomhedens branchefordeling består af 70% Horeca og 30% Detail.

Kunder

Virksomheden har kunder i en række forskellige lande, men opererer kun med kontorer og ansatte på lokationer; Sjælland, Jylland og Norge.

Kundegruppen strækker sig for nuværende ind i 2 hovedgrupperinger; servering og detail. Vores kundegrupperingsfokus kan ændre sig, men omfavner pt. Hovedbrancherne for de kunder virksomheden handler med.

Størrelsen på kunder varierer fra én lokation med et kassesystem til kæder med flere lokationer med flere kassesystemer per lokation. Ligeledes varierer vores kundegruppe fra ukendte steder til kendte og prominente steder.

Konkurrentsituation

Virksomheden er solidt placeret som en respekteret virksomhed i branchen og har samtidig opbygget et brand som de fleste i branchen kender til. Virksomheden har et ry for at være dyrere end sine største konkurrenter, men også have et bedre produkt. Da virksomheden vækstede mest fra 2009-2016 var der tæt på ingen konkurrenter, da de fleste konkurrenter som havde et lignende produkt, tog langt mere for deres services. Sidenhen som teknologien er kommet længere frem er der dog kommet langt flere ”konkurrerende virksomheder”, hvor dog kun 2-3 ses som direkte konkurrenter til virksomheden.

Ledelse/Team

Generelt arbejder virksomheden for at der så langt det er muligt, er en flad hierarkisk organisation uden chefer og medarbejdere.

Ledelsen er flydende og ikke så nøje opdelt i stillingsbetegnelser, bortset fra at det vides, hvor hver især triumferer og hvor hver især kommer til kort.

Leder1 – Direktør - Support-, teknik- og udviklings-ansvarlig

Leder2 - Salgsansvarlig

Leder3 - Markedsføring-, økonomi- og organisations-ansvarlig.

Medarbejderstaben tæller i dag 11 personer inkl. Ledelse, som består af et sammentømret team med en form for familieånd. Virksomheden har formået at opbygge en kultur, hvor hver og en medarbejder ser på selskabet, som var det deres eget.

Virksomheden har basiskompetencer indenfor; branchekundskab, support, teknik, markedsføring, salg og levering. Eneste kompetence som virksomheden ikke har ansat, men køber via konsulentordning er udvikling.

Salg

Salgsafdelingen består af 4 fuldtidssælgere i Danmark og Norge, styret af salgsansvarlig. Salgsafdelingen er opdelt i 1 account manager per landsdel i hhv. Sjælland, Jylland og Norge. Salgsansvarlige fungerer som en joker og arbejder på tværs af landsdele indenfor Danmarks grænser, men er overordnet ansvarlig for salg også på tværs af landegrænser.

Salgsmetodikken i selskabet er løsningsorienteret, hvor vi så langt vi kan lader kunder tage sine egne valg i eget tempo, uden vi presser på. Som hovedregel sælges løsninger ikke på at udstille konkurrenter eller på pris, men derimod funktionalitet, løsning, service og professionalisme.

Hoveddelen af salgsleads kommer fra den løbende markedsføring som laves via Google og Social Media.

Såfremt kanvas skal laves gøres dette ud fra telefon eller e-mail til enten eksisterende kunder eller nye prospekter.

Økonomi/finansiering

Virksomheden havde stort negativt resultat i 2018, hvor størstedelen af egenkapitalen forsvandt. Virksomheden har dog sidenhen fået vendt den negative balance og sigter efter at lande et positivt resultat. Selskabets finansiering er i øjeblikket kun i egen bank hvor gælden er begrænset, men virksomheden har været præget af en svær tid siden 2018 som følge af dødsfald i ejerkredsen, hvor der siden da har været flere omkostninger end indtægter, ifm. indsatser forbundet dertil. Bl.a. har der været og er der fortsat afbetalingsordninger med kreditorer som heldigvis d.d. er mere eller mindre nedbragt.

2020

Fremtiden går for nuværende på at skabe stabilitet før virksomheden skaber vækst. Virksomheden skal resten af 2020 arbejde hen imod at blive økonomisk uafhængige og fri af kreditorer ved hjælp af øget fast licensindtjening og yderligere bearbejdelse af omkostninger.

Som et led i denne proces overvejes en rekonstruktion som vil føre til reset på faste fremtidige omkostningsforpligtelser som f.eks. husleje eller offentlig gældsforpligtelse ifm. Corona-udskydelser. Ved en evt. rekonstruktion vil fjernes fremtidige omkostninger i omegnen af 2,4 mio.

Så snart stabilitet er skabt skal der fuld fokus selskabets vækstmål på salgsarbejdet samt udviklingsarbejdet.

Spørgsmål til panelet

Hvilke greb bør virksomheden tage ift. at skalere virksomheden bedst mulig mhp. sine mål og nuværende begrænsninger. Virksomheden skal komme så hurtigt som muligt til stabilitet, så virksomheden igen kan vækste og ikke bruge tid på at afdrage en gæld.

- Virksomheden har selv gjort sig tanker ift. rekonstruktion og kapitalforøgelse via investor, samtidig med at virksomheden allerede har kørt prisforhøjelse på nuværende abonnenter, lean på organisationen samt åbnet op for billigere produkt.

- Hvad er fornuftigt at gøre, er der noget virksomheden ikke har tænkt på.

- Fordele/ulemper ved rekonstruktion?

- Fordele/ulemper ved investor, hvordan værdiansættes virksomheden?

- Bør virksomheden kæmpe igennem, alene?

- Bør virksomheden fokusere på at finde supplerende salgs/lead-kanaler udover nuværende (Google Ads, SoMe, Canvas, Mail) f.eks. opbygge et partner-/distrubutions-netværk el.lign?

- Modellerne stillet op ved siden af hinanden, hvilken vej(e) bør prioriteres og hvornår?

- Andre forslag?

Hvordan dirigerer virksomheden optimalt ifm. Corona.

- I ledelsesgruppen er virksomheden store dele af vejen enige ift. hvordan virksomheden skal prioritere under Corona, men virksomheden har brug for andre øjne på sagen

- Er der ting virksomheden ikke har vurderet, faldgruber virksomheden ikke har set?

- Hvordan bør salgsafdelingen agere; aggressivt (E-mails, telefoncanvas…), assertivt (Salgsorienteret markedsføring, opfølgning af leads…) eller passivt (Afventer at kunder kommer til os)?

- Bør virksomheden ud fra økonomisk situation tilbyde kunder frimåneder, udsatte betalinger m.m eller skal virksomheden sørge for at få penge i kassen for alt det er værd?

- Andre forslag?

Hvilken bestyrelse bør virksomheden stifte.

- Der er nået et punkt hvor virksomheden er nødt til at få udefrakommende vejledning og sparring

- Hvilken model er bedst for en virksomhed som os.

- Hvilken type personer/karakterer bør virksomheden fokusere på at få ind og hvor mange deltagere bør være?

- Hvad skal virksomheden være på vagt overfor (Styring bliver fjernet fra os…)?

- Hvad koster en bestyrelse i vores niveau og hvor ofte bør man mødes?

- Hvad kan virksomheden forvente at få ud af en bestyrelse?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software