, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Projekt fra VIA University College er klar til sparring på deres forretningside og forretningsmodel - Pitch-SPRINGBOARD

  • 16 Jun 2020
  • 09:00 - 10:15
  • VIA University College, kl 9:00 til 10:15 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 9. juni 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 9. juni 2020

Registration is closedBEMÆRK: Dette er det ene af to helt uafhængige Pitch-Springboards, der afholdes hos VIA University College den 16.juni (det andet afholdes fra kl. 10:30-11:45 - se mere her).

Casene er, eller har været, en del af VIAs Studentervæksthuse, og for majoriteten skal sparringen bruges i forbindelse med praktik i egen virksomhed.

Projekterne har forskellige afsæt, men er alle beståede af iværksættere der brænder for at skabe virksomheder og vækst.


Kort om de to cases:

Case kl. 9:00

Overfaldsalarm der skal mindske antallet af overgreb. Når alarmen aktiveres, sendes der via den tilmeldte app en meddelelse om hjælp til de nærmeste medborgere – der kan komme det potentielle offer til undsætning.

Overfaldsalarmen skaber en social værdi for befolkningen ved at være et aktivt led i vejen til øget tryghed. Passioneret team med fire studerende.

Der ønskes sparring vedrørende:

- Udvikling og valg af forretningsmodel

- Tilknytning af kompetencer til virksomheden – med specifik fokus på adgang til tekniske kompetencer og ressourcer, samt optimal udnyttelse af eksisterende netværk.

- Funding af projektet i opstartsfasen

Stadie: pre-Proof of concept


Case kl. 10:30 (særskilt PITCH-Springboard)

Smykkevirksomhed baseret i Århus. Virksomheden er baseret ud fra en teori om at det uperfekte har lagt større betydning end det perfekte. Smykkerne består af organiske former der er skabt gennem en vandstøbeproces. I begyndelsen var alle smykker unika, men efter en stor opstartssucces er det nu muligt at lave flere smykker magen til hinanden, gennem støbeformer.


Program for dagen:

08:55 – 09:00: Log på Zoom og sikre teknikken virker

09:00 – 09:10 Velkomst og introduktion

09:10 – 10:00 Casepræsentation af projekt inkl. sparring

10:05 – 10:15 Afrunding

Udbytte for dig som paneldeltager:

1. Vær med til at inspirere og udfordre ambitiøse virksomheder

2. Skab netværk til deltagerne og de andre i panelet

3. Udvikl dine egen kommunikation og gennemslagskraft

4. Bliv inspireret og udfordret af nye brancher, forretningsområder og forretningsmodeller.


______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software