, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Hurtigvækstende logistikvirksomhed med meget stort potentiale og tilsvarende høje ambitioner i Danmark og internationalt. KBH – SPRINGBOARD®

  • 24 Jun 2020
  • 14:00 - 17:00
  • NTG Courier Denmark A/S, kl 14:00 til 17:00 pa Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre
  • 15

Registration

  • Grundet corona-restriktionerne er det ikke muligt at deltage som observatør.
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Bemærk: Dette Springboard afholdes ved fysisk fremmøde. Gældende retningslinjer ift. corona situationen vil blive taget i betragtning og der er et max. deltagerantal på 10 personer i alt.

Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring og input på følgende punkter:

- Hvordan etableres en effektiv next step go-to-market strategi?

- Internationalisering. Hvilken tilgang er optimal til at udvikle virksomheden på internationale markeder?

- Beslutning om at dække en stærkt stigende BTC marked og kunders pakkehåndterings efterspørgsel i form af lageropkøb.

- Kontinuerlig medarbejdersult. Hvordan holdes appetit og motivation oppe for at medarbejdere fortsat yder maksimalt i de kommende år?

OBS: Se en uddybning af punkterne til sparring under punkt 5 ved at logge ind og se den længere invitationsbeskrivelse.


Branche: Handel, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Hovedstaden


Virksomheden tilbyder en totalløsning på pakke- og kurermarkedet, i Danmark og til/fra udlandet.

I løbet af 2 år er omsætningen steget betragteligt. Modellen er højt skalerbar hvorfor yderligere vækst vil forøge konkurrencedygtigheden yderligere.

Forretningskonceptet er baseret på automatiserede og standardiserede processer. Booking platformen inkluderer aftaler med forskellige integratorer og muliggør at kunderne vælger præcist de services og udgiftsniveauer der passer dem bedst.

Det lave udgiftsniveau flytter operationen fra et principielt rødt marked mod et blåt. Markedet er stærkt stigende i disse år, både på BTB og BTC, og potentialet I Danmark og globalt forventes kun yderligere attraktivt i de kommende år. Målet er en tredobling af omsætning i 2022 med en øget overskudsgrad (precorona).

Virksomheden er delvist ejet af medarbejdere, og delvist af XXX Group som er børsnoteret, hvorfor det økonomiske incitament er formidabelt. Alle medarbejdere er derfor håndplukkede med dyb kurerekspertise.


Kompetencer

Automatisering

B2B

B2C

Digitalisering

Forretningsudvikling

Forskning & Udvikling

HR

Internationalisering

Ledelse

Logistik

Organisationsudvikling

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________


Virksomheden blev startet for 2 år siden af 1 person der mente at markedet for pakke- og kurerservices kunne redefineres og opereres meget mere effektivt. Organisationen startede med 3 mand og er i dag 7, hvoraf 5 er partnere.

Services er baseret på en automatiseret one-stop-shopping koncept, der sammen med IT-integrationer og booking interfaces giver kunder mulighed for en let og simpel, digital håndtering af deres daglige transportbehov.

Basal, effektiv kundeservice og standardiserede processer sikrer et lavt ressourcetræk og lave omkostninger. Hele tiden fokus på procesindsigt og effektiv drift der muliggør skalerbar vækst.

Markedet er stærkt stigende i disse år, både på BTB og BTC, og potentialet I Danmark og globalt forventes kun yderligere attraktivt i de kommende år.

Virksomheden har vundet indpas på det danske marked ved en bevidst segmentløs tilgang. I princippet er alle brancher interessante og relevante kundepotentialer, og succesen er opnået uden en bevidst go-to-market strategi. Efterhånden som 3 medarbejdere er blevet til 7 er båndbredden til en standardiseret hverdag blevet nødvendig.

Der er en stort antal konkurrenter på markedet, både i form af speditører og integratorer som UPS og DHL. Virksomhedens produkt er i princippet ikke unikt, men sammenhængen med new school værktøjer og digital håndtering samt old school service er.

Back-office funktioner som fakturering og bogholderi håndteres af Group funktionen hvilket sikrer effektiv håndtering og lave omkostninger.

Målet er en omsætning i 2022 på 100 mio dkk med en overskudsgrad på 10% (precorona). Derudover opstart i en række lande, Sverige , Tyskland og Holland prioriteres. Det er op til egne ambitioner at vækste som forretningen som ønsket, så længe den er profitabel.

Pt ledes alt af en person med et fladt hierarki under.

Bestyrelsen består af af ledere fra XXX Group uden kurerkompetencer, hvorfor alle beslutninger tages af virksomheden selv, uden megen intern sparring.

Eventuelle opkøb finansieres af XXX Group

Spørgsmål til panelet

- Hvordan etableres en effektiv go-to-market strategi, Porteføljen består i dag af 150 aktive kunder. De største 11 udgør 60% af omsætningen.
Tilgangen er baseret på et aktivt valg ikke at segmentere, vi har prioriteret at gå efter de umiddelbart bedste potentielle kunder. Dette er ikke nødvendigvis en fremtidig bedst mulig tilgang.

- Internationalisering. Hvilken tilgang er optimal til at udvikle virksomheden på internationale markeder.
XXX Group er repræsenteret i 31 lande i dag. Virksomheden kan let starte op i disse lande. En færdig projektplan er endnu ikke udarbejdet.

- Beslutning om at dække et stærkt stigende BTC marked ved håndtering kunders pick’n pack efterspørgsel i form af lageropkøb.
Et lageropkøb vil kunne finansieres delvist vha aktier fra gruppen, og resten fra XXX Group. Finansieringen er derfor ikke et problem. Største udfordring er at finde et lager med samme forståelse for automatiserede processer og skalering, branchen er gammeldags og manuelt fokuseret.

- Kontinuerlig medarbejdersult. Hvordan holdes appetit og motivation oppe for at medarbejdere fortsat maksimalt de kommende år? Succesen skyldes ikke mindst medarbejderne.
Selv om endgame ambitionerne er langt fra indfriet er en vis mæthed indtruffet. Fortsat market outperformance er afhængig af at medarbejdere forbliver er motiverede – hvordan tilsikres samme?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software