, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Erfarne iværksættere vil digitalisere opslagsbøger som Apps via en global partnerstrategi, KBH. – SPRINGBOARD®

  • 20 Aug 2020
  • 14:00 - 16:30
  • NJORD Law Firm, kl 14:00 til 16:30 i Pilestræde 58, 1112 København
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 13. august 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 13. august 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®:

Alle opslagsbøger kan transformeres til en interaktiv ”bog” som en App, hvor understøttelse af tekst, lyd, billeder og video naturligt levendegør materialet – lige fra rejsebøger og naturbøger til museers udstillingskataloger.

Alle emner kan suppleres med personlige kommentarer, der kan deles via de sociale medier. Personlige lister kan oprettes, så man kan skabe egne indholdsgrupperinger.


Punkter til sparring

Hvilken strategi er den rigtige?

- Partnerrekruttering

- Kapitalrejsning til branding

- Salg af platform

Er det muligt at segmentere markedet i både små partnere og store forlag parallelt?

Bør man udelukkende fokusere på forlag som partnere?


Branche: App

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer

B2B

B2C

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


I dag findes et meget stort antal opslagsbøger indenfor et stort antal genrer, som kun kan erhverves i form af trykte bøger. Trykte bøger er dyre at opdatere, og det kræver, at kundegruppen er indstillet på at betale for nye oplag. Hertil kommer et ret stort ressourceforbrug i form af papir anvendt til en type publikationer, som dels opdateres jævnligt og dels kun anvendes til opslag.

Denne type publikationer bør digitaliseres, hvilket gør det muligt at give kunden en bedre oplevelse ved bl.a. at anvende billeder, lyd og video, og ikke mindst at tilbyde avancerede søgninger. Som positivt biprodukt kan fremhæves, at partnerne kan reducere ressourceforbrug og derved opnå en mere grøn profil. For kunden betyder det, at man altid har sit bibliotek af opslagsbøger ved hånden, og at man hurtigt og nemt kan fremsøge den ønskede information.

Digitalisering af opslagsbøger i form af Apps er traditionelt en dyr og risikabel satsning for partnere, idet det kan være vanskeligt at estimere, hvor stor en del af kundegruppen, der vil vælge den digitale udgave af opslagsbogen. I dag er brugen af Apps hastigt voksende – specielt blandt de yngre generationer (under 40 år) – hvorfor anvendelsen i de kommende år forventes at stige væsentligt.

Ved brug af virksomhedens platform er det muligt for partnere at producere digitale publikationer af ovennævnte opslagsbøger til en meget lav pris med lille risiko som følge af lav produktionsudgift. Ydermere er det muligt at udgive et større antal eksisterende opslagsbøger parallelt uden brug af højt kvalificeret personale – studentermedhjælp er tilstrækkeligt.

Økonomisk tilbyder virksomheden at producere og frigive Apps gratis, idet indtægten ved salg deles.

Sammenfattende kan man konstatere, at:

- Forretningsmodellen fungerer ved selv mindre salgstal

- Alle eksisterende brugere af opslagsbøger er potentielle kunder – altså mange kunder

- Markedet findes allerede

- Ingen konkurrenter tilbyder i dag denne mulighed, men fakturerer typisk 300.000 – 700.000 kr. for udvikling af en App afhængigt af størrelsen og den ønskede funktionalitet

- Øvre grænse for væksten er kun begrænset af antallet af eksisterende og nye opslagsbøger

- Der er et meget stort vækstpotentiale – valget er partnernes – produktionen er klar

- 1 App er i handelen

- Produktionen kan skaleres uden store udgifter

Teamet

A:Mand, 62 år, Civilingeniør, Lead Architect, Software Designer og Software Udvikler

B:Kvinde, 60 år, Civilingeniør, Test Manager, Quality Assurance

C:Kvinde 24 år, Civilingeniør, Kandidatstuderende på DTU, Software Udvikler

D:Mand, 62 år, HD-R, Økonomidirektør i mellemstor dansk virksomhed, Økonomiansvarlig

Herudover anvendes eksterne freelance udviklere.


Spørgsmål til panelet

Hvilken strategi er den rigtige?

- Partnerrekruttering

o Fordelen ved denne strategi, som vi umiddelbart anser for at være den bedste, idet det muliggør, at vi selv har kontrol over såvel virksomheden som de partnere, der vælges til at indgå i et samarbejde. Samtidig holdes al udvikling af platform i virksomheden og kan udbygges efter behov uden at ødelægge den eksisterende arkitektur.

o Ulempen ved denne strategi er primært, at etableringen af partnerkanalen er så vanskelig, at virksomheden ikke vil være i stand til at udvikle sig hurtigt nok til at bevare den teknologiske fordel. Endvidere kan det være vanskeligt at skabe den ønskede vækst.

- Kapitalrejsning til branding

o Fordelen ved denne strategi er at gøre det muligt at vokse meget hurtigt, som kan være afgørende for at kunne bevare en førerposition i udgivelser af denne type Apps. I bedste fald vil der her kunne skabes en de-facto standard, inden konkurrenter vil begynde at dukke op.

o Ulempen ved denne strategi vil primært være tab af kontrol over virksomheden og den teknologiske platform.

- Salg af platform

o Fordelen ved denne strategi vil være, at platformen hurtigt vil kunne etablere sig på markedet som de-facto standard for udvikling af denne type Apps. Her vil kundegruppen være de forlag, som i dag ejer de digitale rettigheder til et stort antal opslagsbøger.

o Ulempen ved denne strategi vil primært være at kunne opnå en pris, som vil være i overensstemmelse med det indtjeningspotentiale, som over tid vil kunne opnås for et forlag med et stort antal opslagsbøger. Dette kunne imødekommes ved en licensstyring, hvor man kan købe licens til udgivelse af et antal Apps, og samtidig løbende kunne øge maksimum for antal Apps, men det vil være vanskeligere for virksomheden at kontrollere dette.

Er det muligt at segmentere markedet i både små partnere og store forlag parallelt?

- Ved små partnere tænkes primært på små partnere, som via deres eget netværk vil være i stand til at skaffe materiale til f.eks. 10-20 Apps. Forlag vil typisk kunne skaffe materiale til 50-500 Apps, idet de sandsynligvis allerede ejer de digitale rettigheder til et meget stort antal opslagsbøger.

Udfordringen ved denne strategi ligger i, om forlagene vil kannibalisere så hårdt på markedet, at der ikke vil være plads til de små lokale partnere.

Bør man udelukkende fokusere på forlag som partnere?

-  Fordelen ved denne strategi er, at virksomheden herved kun kommer til at beskæftige sig med professionelle partnere. Forlagene kender markedet for deres produkter, forventet salg, erfarne i marketing, etc., hvilket vil skabe et godt samspil.

virksomheden kender teknologien og vil i samarbejde med forlagene kunne stå for en fortsat udvikling af platform og tilhørende værktøjer.

- Der er ingen umiddelbare ulemper ved denne strategi. Udfordringen er at gøre denne strategi operationel, dvs. etablere kontakten til de store forlag, hvilket generelt er virksomhedens største udfordring.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software