, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Verdensnyhed - Unik kommunikationsløsning – ”Facetime for oldies via TV”. Ambitiøs start-up søger sparring på Go-to-Market- og kundestrategi - SPRINGBOARD®

  • 01 Jul 2020
  • 09:00 - 11:30
  • KRIFA, kl 09:00 til 11:30 pa online, mødeplatform
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 23. juni 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 23. juni 2020

Registration is closed


Dette SPRINGBOARD® afholdes online.

Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Go-to-Market strategi

- Segmentering

- Salgsstrategi

- Partnerskaber

- Ledelsesstøtte/bestyrelse/advisory board/team

- Finansiering


Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet et helt unikt hightech kommunikationssystem til lowtech kunder.

Produktet er netop gået ud af Beta versionen, og virksomheden har nu et færdig salgbart system med 6 betalende kunder. Fokus i øjeblikket er at skabe kontakt til samarbejdspartnere og kommuner.

Målet er at vækste kraftigt og skabe et skalerbart produkt, som også kan vækste internationalt.


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

B2G

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

It & Systemudvikling

Kommunikation

Konceptudvikling

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Patenter/IPR

Prissætning

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________


- Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse – hvilket problem løser i?

Vores mission er kort og godt at fjerne afsavn og ensomhed i samfundet. Dette opnås via en unik form for kommunikationsløsning, som ikke kræve teknisk viden eller fysisk håndtering.

- Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Forretningsmodel:

Systemet er en slags ”Facetime for oldies” - bare på TV”. Den består af en computer, software og et webkamera. De pårørende modtaget et link på en SMS. Når de klikker på linket, starter modtagerens TV op, og videosamtalen kan starter helt uden at beboeren behøver at foretage sig noget. Når den pårørende afslutter samtalen, slukker beboerens TV igen, eller skifter tilbage på flow TV. Alt sker helt automatisk.

Produktet består af en hardware del (mikro PC, webcam og IR ledning) og specialudviklet software og sælges som et samlet produkt. Der skal betales et oprettelsesgebyr, samt en månedlig abonnementsleje. Det gives en 30 dages gratis lejeperiode. Udstyret fremsendes og returneres som ”fri fragt” (vi betaler fragten).

Kunderne kan være alle som er ensomme, teknologiskræmte/teknologianalfabeter – eks. ældre beboere på plejehjem, demente, handicappede, psykiatriske patienter, sygehuspatienter, fængsler, visiterings patienter i egen bolig, asylcentre – alle som bor geografisk langt fra hinanden og som måske er hindret i at mødes (eks. som den nuværende COVID-19 krise har forårsaget).

Markedet

Antallet af ældre stiger kraftigt. I 2017 var der på globalt plan 962 mio. ældre (+60 år) og i 2050 forventes der at være 2,1 milliarder ældre. 20% af danske ældre har højst kontakt til familie og venner 1-2 gange om måneden. Ifølge Mary Fonden er der over 300.000 ensomme alene i Danmark. Heraf er 50.000 danske ældre ensomme i en grad, der påvirker deres hverdag negativt. Ensomhed fører til et kortere liv, reduceret livsglæde, mere sygdom og en overnormal belastning af sygehusvæsenet. Samme tendens ses i Europa og USA. Langvarig ensomhed koster det danske samfund 8 mia. kr. om året. Problemet er højaktuelt og har bl.a. affødt interesseorganisationen ”Folkebevægelsen mod ensomhed”.

Konkurrenter

De fleste familier bruger i dag samtidig kommunikation med sine ældre, f.eks. fysiske besøg eller telefonsamtaler. Virksomhedens produkt skal ses som et supplement til disse, som vil skabe en hyppigere og mere personlig kontakt og gøre kvaliteten af den samtidige kommunikation bedre.

Virksomheden fokuserer på live video samtaler. Der findes en række alternativer så som Facetime, Life-Manager, Facebook Messenger mm. I modsætning hertil er virksomhedens system skræddersyet til at fungere på en helt normalt TV. Nærmest konkurrent benytter sig (modsat os) af en iPad eller et separat TV skærmboks, hvorimod vi benytter os af modtagerens eget TV, hvilket specielt er en fordel hos eks. ældre borgere, da de er mere trygge ved deres eget TV-apparat.

Virksomheden adskiller sig ved at designe en samlet løsning målrettet at skabe mere kontakt på tværs af generationer, som skaber en langt bedre oplevelse for både de yngre og de ældre, da den er skræddersyet deres behov. Mainstream kommunikationsapps tager f.eks. ikke hensyn til ældres særlige behov ifm. nedsat hørelse, syn, motorik og kognitive evner. Her benytter man et af de bedste webkameraer og mikrofoner på markedet. Dette kombineret med et stor TV-format giver en helt unik oplevelse for modtageren af video kaldet.

- Vækstpotentiale/mål

Virksomhedens ambition er at genere kraftig vækst i form af en international vækststrategi, som skal resultere i en eksponentielt omsætnings-stigning hvert år de næste mange år. Budgetterne er dog endnu ikke lavet herfor, men vil blive det de næste par måneder.

- Ledelse og team

Teamet består af to stiftere på hhv. 52 og 29 år. Ejerskabet er fordelt ligeligt, og begge arbejder fuldtid som konsulenter ved siden af, men ambitionen er at gå ”all-in” og dedikere 100% af tiden i virksomheden, når økonomien er til at udbetale løn i firmaet. Den ene har mange års erfaring som IT-projektleder, forretningskonsulent, økonomi controller, Scrum Master, Product Owner, Test Manager, BI konsulent m.fl. Derudover er han serieiværksætter og startup advisor. Den anden er bachelor som softwareingeniør og har erfaring med web- og backend-udvikling og har tilmed teknisk erfaring fra et tidligere software-konsulentfirma, hvor udviklerne bl.a. har arbejdet fuldtid som iOS-udvikler og Java backed-udviklere i mere end ét år.

- Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Der er ikke etableret bestyrelse eller Advisory Board, men det er planen, at sidstnævnte skal ske inden for det næste halvår.

- Økonomi/finansiering

Virksomheden er 100% egenfinansieret via egen formue, som er optjent gennem freelance konsulent arbejde. Målet er enten at finde en partner eller et samarbejde med eks en kommune for at få volumen på salget, så der kan generes nok cash flow til at kunne finansiere en vækst-strategi. Alternativt ansøge om soft money til udvikling (fonde som eks. Innofounder eller Innobooster o.l.) og gøre virksomheden klar til indføring af Investorkapital.

- Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomheden har kun været i gang med startuppen siden 1. januar 2020 og er derfor på et meget tidligt stadie. Virksomheden er lige gået ud af betaversionen for ca. 3 uger siden, og har nu et fuldt funktionsdygtigt og salgbart produkt. Pt. har virksomheden 6 betalende kunder af vores produkt, men man vil gerne have flere forskellige kundesegmenter til at køre på vores system, så man kan få feedback og optimere systemet. Men virksomhenden skal have lang størrere volumen for at opnå en fornuftig forretningsmodel. Virksomheden er i en POC (Proof of Concept) fase.

- Spørgsmål til panelet 

Punkter til sparring:

1.Go-to-Market strategi

2.Segmentering

3.Salgsstrategi

4.Partnerskab (evt. privat-offentlig eller joint venture med en anden privat IT-virksomhed)

5.Ledelsesstøtte/bestyrelse/advisory board/team

6.Finansiering (Cash-flow)

1)Hvordan kan en Go-to-Market strategi se ud?

- Kundefokus: B2C vs. B2G

- Produkt: Evt. valg af hardware samarbejdsfirmaer (evt. Tv-producent)

- Salgsstrategi: Distributionskanaler, markedsføring og prismodel

2)Segmentering

- Hvilke kundesegmenter skal vi prioritere (ældre, handicappede, psykiateren, sygehuse, asylcentre, fængsler, traditionelle familier etc. Og hvordan skal vi differentiere salgsstrategien ift disse?

- Er der geografiske forskelle, landeforskelle, social status etc. vi skal have fokus på?

3)Hvordan skal vi prioritere de strategiske initiativer?

- Hvordan kunne et strategisk roadmap se ud?

- Hvilken salgsstrategi skal vi vælge?

4)Partnerskab - Hvordan kunne en finansieringsplan af Go-to-Market strategien se ud?

- Partnerskaber: Hvilke strategiske muligheder bør vi opsøge?

5)Ledelsesstøtte/bestyrelse/advisory board/team

6)Finansiering (Cash-flow)

- Soft Money

- Investors / Smart Money

- Selvfinansiering via salg

- Acceleratorprogrammer


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software