, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Globalt vækstscenarie med patenteret produkt og skalérbart setup søger sparring på investorskifte samt kapital- og exitstrategi – SPRINGBOARD®

  • 31 Aug 2020
  • 13:30 - 16:00
  • Vækstfonden, kl 13:30 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 8

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 24. august 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 24. august 2020

Registration is closed


Fokus: kapitalfremskaffelse

Intro til SPRINGBOARD®:

Virksomheden, der er 3 år gammel, er en global vækstvirksomhed med et patenteret produkt og et skalerbart setup.

Virksomheden har pt. et af de tidligere innovationsmiljøer med som investor, som står til exit senest i 2022.

Virksomheden har overvejelser om nye investortyper og -muligheder og i forlængelse deraf en proces med at afklare de vigtigste kriterier og vægtningen, så valg af ny investor bliver et informeret valg, og indsatsen for at tiltrække ny investor fokuseres rigtigt.


Punkter til sparring

1. Udskiftning af nuværende investor:

   - investortype og -muligheder

   - vigtigste kriterier og vægtning

2. Kapitalstruktur – og eventuel exitstrategi


Branche: Bygningsartikler, Byggeri, Anlæg, Andet

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

B2B

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Investor Pitch

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Idégrundlag:

- Virksomheden har udviklet og markedsfører en redningsstige til kajanlæg. Produktet er synlig døgnet rundt og er korrosions- og vedligeholdelsesfri.

- Patent indgivet og bekræftet i EU.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter:

- outsourced produktion;

- hovedsageligt salg gennem agentnetværk,

- direkte salg i DK og udvalgte lande.

- både salg til løbende udskiftning og til projekter.

- største kundesegmenter er industrielle havne og kommuner. Derudover også marinaer.

- afsætning globalt med fokus på Europa, Mellemøsten og Oceanien.

- konkurrence fra den lokale smed (eller havnens ansatte smed).

- i Norden er to svenske firmaer med vandsikkerhedsprodukter aktive.

Vækstpotentiale/mål:

- I 2019 var 27% af omsætning i Danmark.

- Ud af de 22 lande, der er solgt til pt., repræsenterer Danmark 3% af markedspotentialet.

- Målet på kort sigt er DKK +5 mio. i omsætning for at nå over likviditetsdalen og selv kunne finansiere udvikling af komplementerende produkter.

- Nogle af disse udviklingsprojekter er igangsat.

Ledelse og team:

- Ledes af 3 stiftere.

- Derudover halvdags Global Sales Support og to studentermedhjælpere.

Bestyrelse:

- Professionel 4-mands bestyrelse.

Økonomi/finansiering:

- Estimeret worst case 15 måneders runway.

Spørgsmål til panelet

Udskiftning af nuværende investor:

- investortype og -muligheder

- vigtigste kriterier og vægtning

- Hvilke vurderinger bør inkluderes, når virksomheden/stifterne vælger ny investor?

- Er der alternativer til at præsentere ’en mursten på speederen’, som også er attraktiv for investor eller skal virksomheden forvente en ny likviditetsdal?

Kapitalstruktur – og eventuel exitstrategi

- Overvejelser om struktur og kapitalstruktur ifht. evt. udvidelse af virksomhedens forretningsområder.

- Hvad bør være afklaret ift. exit strategi?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software