, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Digital løsning til automatisk udfyldelse af A1-ansøgninger for forretningsrejsende vil revolutionere EU virksomheders mulighed for overholdelse af compliance. KBH – SPRINGBOARD®

  • 07 Sep 2020
  • 14:00 - 17:00
  • Waterland Private Equity ApS, kl 14:00 til 17:00 pa Neroport - Kay Fiskers Plads 9 - West Tower 7th floor, 2300 København S
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 26. august 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 26. august 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®:

Det er et lovkrav at alle forretningsrejsende i EU og EEA skal have et godkendt A1-certifikat, som bekræfter at de er social sikret under forretningsrejsen i andre medlemsstater. Det gælder også for forretningsrejser, som kun varer et par timer i en bil.

Virksomheden har udviklet en app og web løsning til virksomheder, medarbejdere og HR som sikrer compliance inden for social sikringsansøgning i alle EU og EEA-landene. Den kan sende en ansøgning på et par minutter, som ellers tager 30-60 min. og løser samtidig udfordringer med, at virksomhederne ikke har overblik over, hvor deres rejsende medarbejdere er.

Det koster store bøder at være non-compliant. Mellem 3-5000€ til øjeblikkelig betaling per medarbejder og store bøder til virksomhederne.

En typisk stor virksomhed med 500 rejsende vil spare en ca. 4 mdr. fuldtidsansættelse frem for at gøre arbejdet manuelt, samt spare bøder og minimere risikoen for, at deres ansatte mister rettigheder til A-kasse i Danmark. Løsningen er allerede solgt til bl.a. en af verdens største high tech producenter for Norden, Europas største leverandør indenfor commodity samt til en stor virksomhed indenfor shipping.

Virksomheden forventer en omsætning på 36. mio. efter de første 3 år ved organisk vækst og salgspartners. Løsningen sælges på licens og virksomheden forventer 18.000 licenser solgt indenfor de første 3 år. Der er 2,1 millioner forretningsrejser i EU (2016 tal) årligt.


Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring og etablering af et advisory board, for at kunne vælge den rette strategi for vækst af deres løsning, som har et kæmpe potentiale.

1.Kapitalpartner vs. salgsdistributørnetværk eller organisk vækst?

2.Branding og markedsføring

3.Salg; store internationale virksomheder er meget interesserede, men de vil have løsningen til alle de lande de er i. Det er dog en større udfordring, at lave løsningen til flere lande, da der er mange forskellige krav. Skal vi fokusere på virksomheder i DK og sige, de må ”nøjes” med den løsning vi har?

4.Opsætning af egen IT-afdeling til udvikling og support vs. nuværende leverandør eller en kapitalpartner, som kommer med hele løsningen

5.Skal virksomheden gå direkte til EU – Brussel med en løsning til alle medlemsstaterne? Hvad kræver det?

Se yderligere uddybning under punkt 5. efter log in.


Branche: App, Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panel

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Juridiske forhold

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Online marketing

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden er startet i 2007 indenfor ind- og udstationering og er beskæftiget indenfor alle aspekter af relocation, skat, social sikring, global mobilitet, juridisk assistance, politikker og HR-rådgivning. Virksomheden har et særdeles stort og godt leverandørnetværk over hele verden og er medlem af en verdensomspændende stor brancheorganisation og deltager på årlige konferencer hvor de møder deres partnere og finder nye leverandører.

Produkt/ydelse

Virksomhedens produkt er unikt, fordi det er udviklet med en stor brugervenlighed og via tracking og positiv nudging husker medarbejdere på, at de skal bekræfte, at de rejser og ansøge om A1.

Løsningen løser både nuværende krav til compliance registreringer indenfor social sikring (A1- ansøgninger for forretningsrejsende, og kan nemt løse de kommende krav til registrering inden for Posted Workers Directive, som også er et EU-lovkrav og mere kompleks.

Virksomheden er klar med datahåndteringsgrundlaget for hele Europa og EØS-landene. Dvs. at løsningen kan tracke bekræftede forretningsrejser og udregne den procentmæssige sats i forhold til medarbejderens ansættelsesgrundlag (deltid / fuldtid) i alle EU og EEA lande.

På det grundlag kan kunder udfylde korrekte A1 ansøgninger, og man kan holde styr på, hvor medarbejderne er, og dermed også optimere på en lang række andre budgetter. App kommer med en advarsel, hvis man rejser ind i et land, hvor der ikke er søgt A1, og man kan til stadighed via Appen nemt få et overblik over de lande, hvor man har søgt A1 for.

Dernæst skal der sendes en ansøgning, og der er virksomheden pt. klar med en fuldautomatisk og godkendt ansøgning for Danmark og Sverige. Virksomheden har udviklet en automatisk form filler robot, som tager data fra App og fylder felterne ud, når man logger på Virk.dk med NemID. I Sverige er det en PDF, som skal udfyldes, hvor der skal fysisk underskrift på, og den er også klar med en robot som udfylder felterne med data på den enkelte bruger, og ligger underskriften på en PDF til indsendelse.

Derforuden arbejder virksomheden på Polen, Frankrig, Norge og Tyskland – men det er ikke uden udfordringer.

Konkurrenter

Direkte konkurrenter er The Big 4 primært PWC og Deloitte. KPMG har udtalt til en kommende kunde, at virksomhedens system ser ud til at være det bedste på markedet.

Indirekte konkurrenter er rejsebookingsystemer som kan lave tilføjelser til deres system, SOS international, Falck Healthcare osv.

Det er tunge kapitalstærke konkurrenter så virksomheden får brug for at være hurtig.

Brug for

Virksomheden får brug for ledelses- og team tilføjelser, potentiel udvidelse af egen IT team samt tilføjelser til advisory board.

Team tilføjelser er både jurist med speciale i international social sikring. IT-tekniker. Front-end og back-end. IT-projekt manager.

Branding – intern eller ekstern?

Kapitaltilføjelse og egen IT-udviklingsafdeling vil være nødvendigt for hurtig vækst.

Spørgsmål til panelet

Det er et en større udfordring at lave løsningen til andre lande for der er forskellige datakrav, forskellige krav til indsendelse (digital eller PDF) forskellig krav til om der skal sendes en blanket pr. rejse pr. land – eller som i DK og Se hvor man kan indeholde flere lande og flere rejser på en gang i en ansøgning. Derforuden skal blanketten leveres på originalsprog og selve indsendelsesmetoden varierer og stiller krav til GDPR sikker kommunikation.

Den største udfordring virksomheden har er, at de er nødt til at være hurtige, i et marked som upåagtet likviditetstilføjelse eller ej, er så meget større end virksomheden har kapacitet til, og de derfor er nødt til at fokusere. Hvordan?

Skal vi fortsætte af den diplomatiske vej som vi allerede har opstartet i Frankrig via netværk direkte til Direktøren i Ministeriet for sundhed og social sikring?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software