, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Virksomhed med færdigudviklet prototype af quadcopter til flyvning med mandskab søger sparring på en konkret forretningsmulighed, ny forretningsmodel og strategiske partnerskaber. Odense – SPRINGBOARD®

  • 01 Sep 2020
  • 13:00 - 16:00
  • Invest in Odense, kl 13:00 til 16:00 hos UAS Denmark - Lufthavnvej 151, 5270 Odense N
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 17. august 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 17. august 2020

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®

Virksomheden søger sparring for at kunne realisere deres potentiale bedst muligt og komme videre med at pivotere forretningen.

Virksomheden har udviklet en quadcopter til flyvning med mennesker. Konceptet handler om at sende folk ud at flyve i deres egen quadcopter. Virksomheden har dog oplevet stigende efterspørgsel på en industri drone til hejs af byrder på op til 120 kg. Virksomheden er blevet kontaktet af flere store virksomheder fra vindindustrien som står med et behov om hejs af komponenter i vindindustrien. Virksomheden ser dette som en stor mulighed for at pivotere forretningskonceptet til at lave industridroner til hejs. Virksomhedens nuværende teknologi er 95% identisk med det som skal bruges til en industridrone, og virksomheden imødekommer de krav de har modtaget fra de potentielle kunder.


Punkter til sparring

Virksomheden søger primært sparring til en ny og tilpasset forretningsmodel og udvikling af strategiske partnerskaber i forbindelse med, at virksomheden går fra prototype til produkt. Der opleves konkret interesse fra industrier og signifikante internationale virksomheder, som ønsker at indgå samarbejde. Der søges derfor sparring og input fra erfarne profiler med indsigt i bl.a. vind-industrien, opsætning af produktion, produktlancering, samarbejde med internationale virksomheder, forhandling, vækst samt forberedelse til kapitalrejsning.


Branche: Energi, Industri/produktion, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Nordjylland


Kompetencer til panel

B2B

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Juridiske forhold

Licensering

Marketing & Branding

Patenter/IPR


______________________________________________


Virksomheden har udviklet en af verdens største “droner”.

Potentialet for denne teknologiplatform er stor. Virksomheden startede med en drøm om at sende folk ud at flyve i deres egen quadcoptere bygget af virksomheden. Virksomheden har nu udviklet et fartøj til dette og satser på at have den første bemandet flyvning i prototypen i 2020.

Imens har virksomheden været aktiv på de sociale medier og vist vores fremskridt. Dette har vakt interesse hos virksomheder i vindindustrien. Disse virksomheder har kontaktet virksomheden og ytret et specifikt behov de har. Det behov de har, findes der ikke en tilgængeligt løsning på på markedet lige nu. Dette er virksomhedens grundlag for at pivotere til at bygge industri droner til hejseopgaver i vindindustrien.

Behov hos kunder, som virksomheden dækker

Vores potentielle kunder tæller de største vindmølleproducenter i verden. Deres behov er specificeret gennem dialog og indledende samarbejde, hvilket anses for et godt grundlag for potentielle partnerskaber.

Konkurrenter

Der er konkurrenter på markedet, det er dog ikke nogen som er kommercielt tilgængelige på nuværende tidspunkt. Status er derfor at firmaer fra vindindustrien har kontaktet os i håb om at vi evt. kunne hjælpe dem, og blive deres foretrukne løsning.

Teamet består af tre ingeniører og en forretningsudvikler.

Virksomheden har et etableret advisory board som for nuværende tæller to personer.

Virksomheden er på nuværende tidspunkt finansieret af konsulentydelser, der udføres sideløbende med udviklingen i virksomheden. Der arbejdes desuden på at forberede virksomheden til at rejse kapital, såfremt det bliver aktuelt i forbindelse med den forventede vækst.

Virksomheden har udviklet og testet deres prototype, som er under flyvetestning. Funktionalitet er 100%, det er blot fintuning af prototypen, der mangler i forhold til at kunne imødekomme den eksterne interesse.

Spørgsmål til panelet

Primære:

- Input til ny forretningsmodel og verificering af forretningsmodel

- Hvordan sikrer virksomheden sig de bedst mulige samarbejder med store internationale virksomheder der viser interesse for virksomheden og partnerskaber.

- Hvordan kan virksomheden sikre sin eksistens fremadrettet, hvis udvalgte kunder ønsker brancheeksklusivitet på produktet?

- Hvad er den bedste måde for virksomheden at identificere og indgå strategiske partnerskaber?

- Hvilke områder skal virksomheden være ekstra opmærksom på når de handler med store internationale virksomheder?

- Hvordan garderer virksomheden sig bedst mod at blive overtaget eller udkonkurreret af store virksomheder?

Sekundære:

- Kapitalrejsning – forbedringsforslag/input til investor-pitch og potentielle muligheder.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software