, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Life science rådgivningsvirksomhed med stort potentiale for vækst og internationalt netværk ønsker sparring ift. strategi og handlingsplan, KBH - SPRINGBOARD®

  • 22 Sep 2020
  • 14:00 - 17:00
  • CooperSurgical, kl 14:00 til 17:00 pa BLOXHUB - Bryghuspladsen 8 - Indgang C - 3. sal, 1473 København K
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 14. september 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 14. september 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden tilbyder interim ressourcedækning og arbejder med rådgivnings- og eventydelser - herunder kvalitetssikring og validering i projektsammenhænge til life science virksomheder nationalt og internationalt.

Der er et stort potentiale i branchen og virksomheden ønsker hjælp til at skabe vækst og en mere skalerbar forretningsmodel. Ambition og mål er at vækste fra 2 medarbejdere til 12 medarbejdere og øge omsætningen fra ca. 1.600.000 dkk til godt 10.000.000 dkk årligt. Der skal derfor ansættes både freelance-konsulenter og servicemedarbejdere. Events skal fordobles årligt.

Virksomhedens stifter, der er kemiingeniør, har mere end 20 års erfaring i branchen, et stort net-værk internationalt og arbejdet som freelance-konsulent i 3 år. Der er pt ansat hjælp til administrations opgaver.

Virksomheden ønsker etablering af et Advisory board til at assistere med sparring til væksten indtil virksomheden er klar til en bestyrelse.


Punkter til sparring

- Vækststrategi og optimering - er virksomhedens forretningsmodel optimal for at realisere sit potentiale bedst muligt?

- Handlingsplan – flere muligheder – hvilken retning er bedst? Virksomheden har ingen gæld og ønsker input til den optimale metode til at sikre kapital (låne/søge investorer) til skale-ring?

- Ressourcesparring – initiering af ansættelse - hvordan sikrer virksomheden ansættelse af de rigtige og til den mest optimale økonomi?

- Omsætning og forecasting- hvordan sikrer virksomheden at være ambitiøs/realistisk i forecasting?

- Advisory Board - hvem skal virksomheden have med i et optimalt advisory board?


Branche: Medtech, Pharma, Biotech, Serviceydelser/konsulent/rådgiver, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet

B2B

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

HR

Konceptudvikling

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Salg

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________


MODEL: Solution provider, hvor det samme kundegruppen tilpasses via en go-to virksomhed

Diagrammet er anvendt til opbygning af virksomhedens forretningsmodel- (ref. the magic triangle St Gallen Business Model Navigator) Ved at svare på 4 spørgsmål kan

1.HVEM - målgruppen identificeres

2.HVAD - værdi overfor målgruppen forklares

3.HVORFOR - værdikæde forklarer om de aktiviteter der er påkrævet for ydelsen til målgruppen

4.HVORDAN - hvordan aktiviteter skal realiseres (og kan optimeres på denne baseline)


Value proposition-

HVEM – Hvem er målgruppen?

Life Sciences (Pharma & Medical Devices) ingeniører/QA/validering/ mellemledere

- beslutningstagere i små og store virksomheder inden for Life Sciences Europe – primært DK

Produkt/ydelse - Hvad tilbyder virksomheden målgruppen?

nr. 1 Konsulent, interim ressourcedækning til korte/længere projekter

nr. 2. Konferencer og SME (subject matter eksperts) netværksgrupper med stor viden/erfaring, således at de kan videregive ekspertviden til deltagere om aktuelle emner (obligatorisk i branchen at holde sine medarbejdere og virksomhed in compliance)

HVAD - Hvordan opbygges virksomheden og hvordan når man kunderne?

Flere virksomheder med store greenfield, remediation og udvidelsesproduktioner efterspøger konsulenter til projekter. De efterspurgte profiler er freelancere med stor erfaring at trække på. Disse er svære at få fat i. De får høj timeløn og har typisk en mellemmand/headhunter der ansætter dem til projektet. Virksomheden ønsker at bevæge sig ind på markedet som headhun-ter.

Virksomheden har i samarbejde med internationale partnere, skabt events til medicinalvirk-somheder i Europa. Det har været med det formål at dels indtjene kapital til opskalering og dels at skabe et værdifuld forretningsnetværk i forhold til beslutningstagere indenfor compliance og validering, som efterspørger konsulenter til projekter.

HVORFOR?

Først og fremmest

Virksomhedens ejers ambition er drevet af passion og ambitionen er, at der skal udvikles en global virksomhed, der bliver et anerkendt brand i branchen Life Sciences for rådgivning og træning af kvalitetssikring og validering.

For det andet

Økonomi

- Ved at ansætte og videreformidle konsulenter skabes der en god økonomisk og skalerbar margen.

- Events kan øges i kadence.

- Netværksgrupper via abonnementer har årligt skalerbart potentiale.

- Digitalisering kan implementeres ift. kontrakter, bogføring, events, kurser og netværksgrupper. Ydelser der kan effektivisere arbejdsgangen og være profitabelt.

HVORDAN- Handlingsplan i store træk


Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

- Adgang til netværk - Har 3 års erfaring med 6 kunder/projekter som selvstændig konsulent.

- Adgang til netværk - 2,5 års virksomhed ejet af X

- Adgang til netværk – har afholdt konference i 2019 (55 deltagere) og netværksmøder (2020) - flere planlagt at afholdes i år

- Ansættelse - 1 admin medarbejder ansat oktober 2018, fuldtid

- Ingen gæld

- Økonomisk overskud fra start

Spørgsmål til panelet

- Vækststrategi og optimering - er virksomhedens forretningsmodel optimal for at realisere sit potentiale bedst muligt?

- Handlingsplan – flere muligheder – hvilken retning er bedst? Virksomheden har ingen gæld og ønsker input til den optimale metode til at sikre kapital (låne/søge investorer) til skalering?

- Ressourcesparring – initiering af ansættelse - hvordan sikrer virksomheden ansættelse af de rigtige og til den mest optimale økonomi?

- Omsætning og forecasting- hvordan sikrer virksomheden at være ambitiøs/realistisk i forecasting?

- Advisory Board - hvem skal virksomheden have med i et optimalt advisory board?CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software