, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Patenteret byggesystem med bæredygtigt og cirkulært fokus - globalt potentiale, KBH – SPRINGBOARD®

  • 30 Sep 2020
  • 13:30 - 16:30
  • Realdania, kl 13:30 til 16:30 pa Jarmers Pl. 2, 1551 København
  • 2

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Intro til SPRINGBOARD®:

Revolutionerende byggesystem med globalt potentiale. Udviklet med bærdygtighed for øje til en byggeindustri i grøn omstilling. Systemet optimerer bla. byggetider, reducere affaldsstrømme og CO2-udledning. Det henvender sig til helårsbyggeri, sommerhuse mv. og er 100 % genanvendeligt.

Målsætningen er at udvide virksomheden til det skandinaviske marked indenfor 3 år.


Punkter til sparring

- Go-to-Market strategi

- Udvidelse af ejerkredsen med partner til virksomheden – strategisk eller co-founder(e).

- Finansiering og kapitalfremskaffelse.


Branche: Miljø, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet:

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Licensering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Prissætning

Salg

______________________________________________


- Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse – hvilket problem løser i?

Visionen bag virksomheden har fra dag ét af været at, gøre hus-byggeri nemmere og lettere tilgængeligt. Og samtidig gøre det på en måde der er simplere og mindre miljøbelastende end nuværende løsninger på markedet. Med bæredygtighed for øje, har virksomheden udviklet et patenteret klimaskærms system – der hverken går på kompromis med kvalitet eller bygbarhed. Men derimod optimere hele måden der bygges klimaskærme på. Virksomheden er lykkedes med at optimere på en stribe af bla. fordyrende og tidsforlængende parametre i byggeriet og samlet det hele i et produkt.

Til gavn for bruger, kunde og miljø.

Klimaskærmssystemet er det første i en række af systemløsninger til byggeriet som virksomheden har under udvikling. Alle med et bæredygtigt og cirkulært fokus.

- Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Forretningsmodellen er for nuværende lineært projektsalg. Der arbejdes og udvikles på cirkulære modeller hvor det genanvendelige klimaskærmssystem kan indtræde igennem udlejning, pant eller en tilbagekøbs ordning. Ingen af disse modeller er endnu færdigudviklet.

Kerne brugerne af klimaskærmssystemet ses som:

Typehusfirmaer, Tømrermestre og Gør-det-Selv folket.

Markedet for nybyggeri i kategorien Paracelhus og Rækkehuse er i stigning. Hvoraf Typehus firmaerne står for ca. 45% af det opførte.

Kilde: Danmarks staistik – BYGV03


Konkurrende leverandøre af klimaskærms systemer fordeler sig imellem træ-element, porebeton og teglstens producenter. Porebeton systemet vurederes at være markedsledende på det danske marked. Hvor det i det øvrige skandinavien vurderes at markedet fordeler sig mere ligeligt imellem træ-element og porebeton producenter.

- Vækstpotentiale/mål

Virksomhedens vækstpotentiale er rigtig stort. Med en global agenda for bæredygtig omstilling i alle sektorer og med et støt stigende globalt befolkningstal og deraf følgende behov for flere og flere boliger. Ser virksomheden en stigende efterspørgsel på smartere, hurtigere, billigere og ikke mindst mere bæredygtige byggesystemer til disse boliger.

Virksomheden kan med sit klimaskærms byggesystem indgå i løsningen af det stigende behov for bæredygtige boligløsninger på verdensplan.

Det danske marked anses kun som et test-marked i den tidlige implementering.

Målsætningen er at udvide virksomheden til det skandinaviske marked indenfor 3 år.

- Ledelse og team

Virksomheden består i øjeblikket af ejeren og 2 fleks-job ansatte.

- Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Virksomhedens har tilknyttet et advisory board med kompetencer indenfor bla. jura, IPR, produktion, markedsføring og slag.

- Økonomi/finansiering

Virksomhedens udgifter er for nuværende financieret af private og funding midler. Behovet for kapitalrejsning stiger i takt med videreførelse af opnåede IPR retigheder på internationalt plan. Samt produkt-certificeringer og opsætning af produktionsapparat.

- Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Der er proof of concept på produktet igennem opførelsen af et fuld skala demo-hus med klimaskærms systemet. Systemet er for nuværende ved at undergå en frivillig CE-mærkning process, der indebære at alle dets egenskaber skal tredjeparts verificeres. Denne process forventes afviklet ultimo 2020. Hvorefter muligheden for eksport salg bliver åbnet.

Spørgsmål til panelet

- Partnersøgning – strategisk eller co-founder(e).

Virksomheden har brug for flere kompetencer til at løfte produktet på markedet. Hvor finder man sådanne kompetencer og hvordan skal samarbejdet formaliseres. Gerne med erfaringer fra tidligere ’nye’ produkter på et konservativt marked.

- Go-to-Market strategien i en konservativ branche.

o Hvem i værdikæden skal der kommunikeres til. – (B2B) Hvem kan være med til at drive nye produkter frem i lyset. Arkitekter, Bygherre, Rådgiver, Udførende el. slutbruger.

o First adaptors – ind/udland. – Lavt hængende frugter i markedet, der kan være med til at genere reference-projekter.

o Udslagsgivende værdiparametre. – (B2B og B2C) Hvilke faktorer gør sig gældende i et til-/fravalg af produkter/løsninger i byggeriet.

- Finansiering og kapitalfremskaffelse.

Fremstillingsomkostninger først rigtig attraktive ved stor-indkøb af råvarer. Hvorledes kan likviditetsbehovet herved løses for en lille virksomhed.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software